פסקי דין

תמש (ת"א) 46939-07-18 ל.ב.א נ' א.ב.א - חלק 5

18 ספטמבר 2020
הדפסה

האפוטרופוס יעדכן את בית המשפט בנוגע להתנהלות הסדרי השהות הזמניים וכל הכרוך בכך, ויתאם את נושא עריכת התסקיר והתיאום ההורי. תואיל הלשכה לסיוע משפטי להודיע על זהות האפוטרופוס לדין תוך 10 ימים ממועד קבלת פסק הדין.
50. בנסיבות העניין ורגישותו המיוחדת, ולא בלי לבטים, החלטתי שלא לעשות צו להוצאות במסגרת הליך הביטול. החלטה זו נעוצה ברצון שלא להחריף את יחסי האימהות, המתוחים גם כך.

ת"פ לעניין זהות האפוטרופוס לדין לעוד 10 ימים.
תואיל המזכירות לסגור את תמ"ש 46939-07-18.
אני מתיר פרסום של פסק הדין במתכונת שתאושר לפרסום בנפרד.
מובהר, כי פסק הדין ניתן ביום כ"ט אלול תש"פ, 18 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

שמואל בר יוסף

עמוד הקודם1...45