פסקי דין

תלהמ (פ"ת) 38274-11-18 פלוני נ' אלמונית - חלק 2

06 יוני 2021
הדפסה

31. זאת ועוד, הנוטריון שערך את ההסכם העיד כי הדמות הדומיננטית בעריכת ההסכם הייתה האיש (עמ' 13 ש' 4-5). האיש הודה בעדותו כי הוא עבר על ההסכם, קרא אותו, ואף חתם עליו (עמ' 20 לפרוטוקול ש' 26-27). ככל שהצדדים לא התכוונו להינשא עובר לחתימה על ההסכם ולא דיברו על נישואין, לא היה צורך בסעיפים אלו בהסכם וגם אם אלו נשתלו בהסכם לכאורה בשוגג מצופה היה מהאיש כי יבקש את מחיקתם כפי שלטענתו ביקש מחיקתם של סעיפים אחרים. לעניין זה אציין כי התרשמתי מעדותו של האיש ואף מעדות יתר העדים כי הוא יודע לעמוד על דיוקם של דברים הנוגעים לענייניו ואמון על שמירת זכויותיו. עוד התרשמתי כי האיש יסודי ולא ניתן להובילו ללא משים לעשיית דבר בו אינו חפץ או שאינו מובן לו לאשורו.

מכאן, שגם אם מדובר בסעיף ש"נשתל" בהסכם בלא משים ולא נוסח על ידי הצדדים או הנוטריון הרי שחתימת האיש על ההסכם, לאחר שקרא את ההסכם מלמדת על הרלוונטיות של סעיפים אלו ועל הסכמתו לכלל הסעיפים בו.

32. יתירה מכך, הצדדים ערכו את ההסכם בפני נוטריון בהתאם לחוק יחסי ממון. ככל שלא התכוונו הצדדים להינשא לא היה כל צורך בעריכת ההסכם בפני נוטריון.
העובדה כי הצדדים פנו לנוטריון לעריכת ההסכם ביניהם מלמדת כי ההסכם נערך בהתאם לחוק יחסי ממון וכי הצדדים צפו פני נישואין. שכן, ככל שלא הייתה לצדדים כוונה להינשא הייתה באפשרות הצדדים לערוך הסכם המתייחס לזכויותיהם בדירה בלבד ולא היה צורך בפניה לנוטריון או בעריכת הסכם נוטריוני הנושא אישור נוטריוני שכותרתו "אישור הסכם ממון שנכרת לפני נישואין."

אמנם גם ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם המסדיר את סוגיות הרכוש אולם הסכם זה ניתן לאשר רק בבית המשפט לענייני משפחה בהתאם לסעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה ואילו כאן פנו הצדדים לנוטריון על מנת שיערוך להם הסכם שכותרות "הסכם ממון" ואשר בנוסח אימותו נרשם כי הוא נערך בהתאם לס' 2 (ג1) לחוק יחסי ממון.

33. זאת ועוד, הצדדים ערכו את ההסכם לאחר שכבר התגוררו מספר שנים יחד. ההסכם אינו מתייחס לתקופות שלפני החיים יחד או לתקופה שלאחר סיומם. ככל שהיה מדובר בהסכם חיים משותפים היה מצופה לראות התייחסות ההסכם לתקופת החיים המשותפים, דבר שאינו קיים כלל בהסכם.

34. הנוטריון, עו"ד ב', שערך את ההסכם העיד בפני כי בעת חתימת ההסכם כי הצדדים צפו פני נישואין:

"ש. אתה זוכר את הנסיבות איך בכלל נולד הסכם הממון הזה?
ת. קודם היה את נושא רכישת הדירה, זה היה לפני ההסכם, אני יודע שהצדדים היו נקרא לזה בני זוג, חברים תקופה לא קצרה קודם לכן ואז נפלה ההחלטה להינשא וכתוצאה מכך היו 2 הפעולות המשפטיות שהן רכישת הדירה בשלב ראשון ואז חתימת הסכם הממון."
(עמ' 10 ש' 26-29)

הנוטריון הוסיף והעיד:

"ש. מה אתה יודע במהלך עריכת ההסכמים שלהם על נושא הנישואין שלהם, במהלך הדיונים איתם יש דיבורים על חתונה או משהו כזה?
ת. שיחות על הנישואין או על החתונה היו בנפרד כי אני פשוט את הקטע הזה אני זוכר היטב מאחר ואלמוני יש לו אנטי חזק כלפי הממסד הדתי בארץ, ואני זוכר שדובר על כך שהכוונה הייתה לעשות חתונה אזרחית ולא חתונה דתית עם רב בצורה האורתודוקסית. דובר על חתונה אבל שלא תהיה חתונה דתית. אני זוכר שנפעמתי מהלהט, החוסר רצון לעשות בצורה אורתודוקסית.
וגם נכחתי, לא בנישואין עצמם כי הם היו אזרחיים, אבל נכחתי במסיבת החתונה שנערכה לאחר מכן."
(עמ' 13 ש' 13-19).

בהמשך, במסגרת חקירה נגדית של ב"כ האיש העיד הנוטריון:

"ש. בעניין הצדדים אתה אומר שבשנת 2009 הכנת להם הסכם ואין משמעות ברמה המשפטית לעובדה שהם נישאו בשנת 2011?
ת. המשמעות מבחינתי הייתה מה היה באותו יום חתימת ההסכם בפני הנוטריון, באותו יום זה היה זוג שהיה לפני הנישואין, לא היה לי את התאריך באותו רגע אבל מבחינתי זה לא רלוונטי, מבחינתי אם זוג מגיע אלי ואומר לי שהוא מתכוון להינשא אני עורך עבורם את ההסכם בהתאם. לא משנה אם זה נישואים אזרחיים או דתיים ברגע שזה נישואים תקפים, וכך היה בעניין זה .
ש. אם אתה אומר כאיש מקצוע שאתה עורך הסכם בשנת 2009, שהוא צופה פני נשואים על פי עדותך, מה יותר פשוט בלרשום בהסכם בפרק ה"והואיל" "הואיל ובני הזוג מתכוונים להנשא..."
ת. אתה צודק במאה אחוז.
ש. לו אני הייתי מקבל את ההסכם הזה מבלי להכיר את הצדדים, האם אני כאיש מן היישוב הייתי מגיע למסקנה שהם הולכים להנשא?
ת. כן. יש כותרת להסכם וכתוב במפורש "הסכם ממון שנכרת לפני נישואין"
ש. זו עובדה שהם היו לא נשואים באותה עת, וזו כותרת, מה ניתן ללמוד מזה?
ת. גם אם היה כתוב שהם הולכים להינשא בתאריך פלוני אלמוני ובסוף מחליטים לא להינשא, אני עדיין לאותו יום שערכתי את ההסכם, ההסכם היה בתוקף.
ש. סיפר לי פלוני שבטיוטא הראשונה משנת 2009 שאנחנו לא מוצאים היה כתוב שהם מתכוונים להנשא, ושנמחק המלל הזה מהטיוטא.. זכור לך ?
ת. לא זכור לי אבל אם יש דבר כזה סביר מאוד להניח שזה נמצא אצלי בקובץ, אני אבדוק ובמידה ואמצא זאת אמציא לב"כ הצדדים.
ש. בהנחה שזה נכון, האם זה משנה את כל התשובות שניתנו בדק' האחרונות?
ת. אני לא זוכר שאמרו לי..
ש. אני שואל אותך, בהנחה שתמצא טיוטא קודמת להסכם, שבה ביקשו הצדדים למחוק את כוונתם להינשא בפרק ו"הואיל"?
ת. זה יפתיע אותי אבל יכול להיות שהם ביקשו להוריד מפרק ו"הואיל" משפט שהיה שם על כוונתם להינשא "כדת משה וישראל" כי יש לי במשרד תבניות של הסכמים שבהם מופיע המשפט הזה כברירת מחדל ויכול להיות שהם ביקשו להוריד את המשפט הזה." (כל ההדגשות לא במקור)
וכן:

"ש. נושא אחרון, אמרת לגבי הנישואין האזרחיים, ועמוד השדרה של אלמוני שהערכת אותו לגבי הנישואים האזרחיים, יכול להיות שאתה מתבלבל בין 2009 ל-2011, כי למיטב ידיעתי ב2009 לא דובר על חתונה?
ת. יכול להיות שאתה מתבלבל ולא אני לא נראה לי שאני מתבלבל.
ש. אתה מצהיר פה שב2009 אלמוני ופלונית דיברו איתך אם להתחתן כדת משה וישראל או בנישואים אזרחיים בקפריסין?
ת. הם לא התייעצו איתי איך להתחתן, ממש לא אמרתי זאת, זה משהו בוודאות שאף אדם מעולם לא שאל ולא התייעץ איתי. הם פשוט העמידו אותי בפני עובדה שהם הולכים להינשא בנישואים אזרחיים.
ש. ב-2009 הם כבר ידעו שהם הולכים להתחתן בנישואים אזרחיים?
ת. כן."

35. עדותו של הנוטריון שהיא עדות אובייקטיבית ועשתה עלי רושם מהימן, עדות זו לא נסתרה או הופרכה. לעניין זה יש לציין כי האיש טען בסיכומיו כי העד מטעם האישה אינו דובר אמת (סעיף 5 לסיכומי האיש). מדובר בטענה שנטענה בעלמא מבלי שהובהרה או הוסברה, כל שכן מבלי שהוכחה. מדובר בטענה חמורה ביותר כלפי נוטריון ומשטענה זו נטענה באופן סתמי וכאמור לא הוכחה, מוטב היה אלמלא נטענה.

36. האיש טוען כי עצם העובדה שהצדדים ביקשו למחוק מכותרת ההסכם את כוונתם להינשא מלמדת על כך שלא היה בכוונתם להינשא. גם טענה זו אין בידי לקבל.

ראשית, הנוטריון ציין כי מדובר היה במחיקת המילים "בנישואין כדת וכדין" ולא בנישואין בכלל, דבר העולה בקנה אחד עם רצונו של האיש להינשא בנישואין אזרחיים בלבד (כפי שאכן ארע בהמשך).

שנית, כאמור לעיל, סעיפים 4-5 מתייחסים לרכוש הצדדים לפני ואחרי הנישואין. ככל שלא היה בדעת הצדדים להינשא היה על הצדדים לבקש מחיקת סעיפים אלו בנוסף. העובדה שסעיפים אלו מצויים בהסכם שהצדדים חתמו עליו מלמדת על כוונת נישואין.

37. באשר לכוונת הנישואין של הצדדים העידה האישה כך:

" ש. אם אלא כל פני הדברים ואישרת אותם, עו"ד ב' טוען בחקירתו שב2009 כבר ידעתם שאתם הולכים להנשא בנישואים אזרחיים, זה נכון שבשנת 2011 לא ידעתם?
ת. אני ידעתי שזה מה שלי רוצה אני יודעת שמה שהוא מתעקש עשוי בד"כ ברוב המקרים לקרות, אבל קיוותי שבמרוצת השנים ואהבתו יגרום לדברים להשתנות.
ש. ב2009 ב' לא יכל לדעת שאתם הולכים להנשא בנישואים אזרחיים כי אתם לא ידעתם?
ת. אנחנו ידענו תמיד שאנחנו הולכים להנשא בנישואים אזרחים.
ש. כשב' עמד והצהיר שהוא ידע שאתם הולכים להנשא בנישואים אזרחים זה לא יכול להיות כי אתם עוד לא ידעתם?
ת. זה יכול להיות כי זה סביר להניח מה שהיה קורה.
ש. התחלנו את החקירה בזה שב2011 היה משבר משפחתי ו... לא אהבו את זה, אם כבר ידעתם אז למה זו צריכה להיות בעיה אם כך?
ת. הדיבור על אזרחי היו דיבורים בינינו וכל הזמן צפה השאלה אם נתחתן ברבנות או אזרחי.
ש. ממתי?
ת. פלוני בשנה הראשונה שיצאנו אמר לי שהוא לא רומנטיקן ושאני אגיד לו כשאני רוצה להתחתן.
ש. אז למה חיכיתם לאלצהיימר של סבתא?
ת. אין לי הסבר. ידענו שנתחתן אך לא ידענו מתי."

(עמ' 30 ש' 25 עד עמ' 31 ש' 6)

38. הגב' פלמונית, אמה של האישה, אשר הוזמנה להעיד על ידי האיש, העידה בפני את הדברים הבאים:
"ש. ממי ידעת שהם הולכים להתחתן, מה פלונית אמרה לך?
ת. הדברים לא הלכו ככה, זה היה לפני השטח כל הסיפור. לראיה, אני אם הם לא היו חושבים להתחתן, לא הייתי נותנת כסף.
ש. את מדברת על 2009 כשרכשו את הדירה בקדימה?
ת. בוודאי, לא הייתי נותנת אגורה.
(עמ' 44 ש' 31-36)

39. הנה כי כן, האישה ואמה העידו כי הגם שהצדדים לא קבעו תאריך, לצדדים הייתה תכנית להינשא כבר במועד חתימת ההסכם. עדויותיהן של האישה ואמה לעניין זה היו מהימנות עלי.

40. אף חלוף הזמן בין חתימת ההסכם לבין הנישואין אין בו לדעתי במקרה דנן כדי להשליך על מסקנתי כי ההסכם צפה פני נישואין והוא הסכם ממון אשר אושר כדין על פי חוק יחסי ממון שכן שוכנעתי כי לצדדים אכן הייתה כוונה להינשא במועד חתימת ההסכם.

41. זאת ועוד, טען האיש בסיכומיו כי הצדדים לא נהגו על פי ההסכם באשר הכספים שצברו הצדדים במהלך נישואיהם לא היו כספים משותפים וזאת בהחלטה משותפת של הצדדים (סעיף 86 לסיכומי האיש) ולפיכך בחרו בהתנהגות שלא לקיים את ההסכם, דבר שלכאורה מלמד על בטלותו. גם טענה זו אין בה כדי לסייע לאיש.

ראשית, טענה זו עומדת בסתירה חזיתית לטענת האיש בסעיף 33 לכתב תביעתו לפיה, לא הייתה הפרדה רכושית בין הצדדים וכן לסעיף 29 לתצהירו בו הצהיר ברחל בתך הקטנה:
"כך למשל לא הייתה הפרדה רכושית ושילמנו את הוצאות משק הבית והילדים מתוך חשבון בנק משותף שבבעלותנו בבנק איגוד ואשר נפתח על ידי הצדדים רק לאחר נישואים. כך ובהתאם משכורתי הופקדה במלואה לחשבון הבנק המשותף".

שנית, טענה זו לא הוכחה. ההסכם קובע קביעה עקרונית כי כספים שיקבלו הצדדים יהיו כספים משותפים בהתאם לחוק יחסי ממון. אך ההסכם אינו קובע את אופן השיתוף. לפיכך אין בטענה זו לסייע לאיש ולקבוע כי הצדדים לא נהגו על פי ההסכם.

למעלה מכך, ככל שלא היו הכספים שנצברו במהלך חיי הנישואין, משותפים, מדוע זה דרש האיש בכתב התביעה הרכושית גילוי מלא של כל זכויותיה הכספיות של האישה ?
(לעניין זה יובהר כי כתב התביעה של האיש הוגש לפני תביעת האישה למזונות ולא יכולה להישמע הטענה כי אלו נדרשו לעניין תביעת המזונות).

42. בנוסף, אין בהסכם כל הוראות אופרטיביות הרלוונטיות לתקופת הנישואין ולכן לא ניתן במקרה דנן לקבוע מחד כי הצדדים לא נהגו על פי ההסכם ומאידך כי הצדדים נהגו על פי ההסכם.

לא זו אף זו, ככל שהצדדים לא נהגו בשיתוף, מדוע מבקש האיש שיתוף בדירה שאין מחלוקת שלא נרכשה מכספים משותפים של הצדדים והשקעות הצדדים בה לא היו זהות?

43. שלישית, כפי שעולה מעדויות הצדדים, הצדדים אכן לא נהגו בשיתוף רכושי, (זאת בניגוד לטענת האיש בתצהירו) הן לפני והן אחרי הנישואין. אף מעדותו של האיש עולה כי הצדדים נשאו בהוצאות הבית והילדים באופן שווה ללא קשר להכנסות הצדדים והאיש, אמנם הפקיד את מלוא משכורתו לחשבון המשותף, אולם לאחר חלוקת ההוצאות שווה בשווה בין הצדדים העביר את היתרה לחשבון הבנק הפרטי שלו, כך העיד האיש:

"ש. אתה עורך טבלאות אקסל..?
ת. שנינו.
ש. אתה עורך ומעביר לפלונית?
ת. אני עורך ומעביר לפלונית והיא מתקנת.
ש. ואז פלונית מעבירה חצי ואתה חצי, אתה מפקיד את המשכורת שלך לחשבון המשותף?
ת. כן.
ש. ולאחר מכן לאחר שעשיתם את ההתחשבנות אתה מעביר את היתרה לחשבון הנפרד?
ת. פלונית מעבירה את חלקה לחשבון המשותף, ואני, אם היה עודף מההכנסות אני מעביר את ההפרש לחשבון.
ש. המשכנתא במסגרת ההתחשבנות משולמת מהחשבון של פלונית נכון?
ת. אמת, וזה נלקח בחשבון בהתחשבנות.
ש. והשכירות אם ישנה, לאחר מכן כשאתם משכירים את הדירה בר' נכנסת לחשבון של פלונית והיא משלמת את המשכנתא?
ת. לא למיטב זכרוני, אם אני זוכר נכון השכירות של החשבון בר' מועבר כתשלום דמי שכירות ישירות להוריה של פלונית, אני לא זוכר אם דרך חשבונה של פלונית, והמשכנתא מקוזזת מחשבונה של פלונית מהוצאות משק הבית.
ש. אבל זה נעשה מחשבונה של פלונית?
ת. המשכנתא.
ש. ואתם משלמים באופן ישיר, מי משלם את המשכנתא על הדירה?
ת. שנינו.
ש. מאיזה חשבון משולמת המשכנתא?
ת. החלק של פלונית.. עשינו חלוקה מי משלם על מה, פלונית הייתה בבנק לאומי והיה ליווי בנקאי והיה דיל יותר טוב, לכן העדפנו שזה יעבור דרך חשבונה. כל הוצאות הבית חמישים חמישים ובוודאי אחרי שנישאנו.
ש. כאשר פלונית צריכה ללכת לפסיכולוג או פיזיותרפיסט או קונה לעצמה בשמים זה יוצא מחשבונה נכון?
ת. כל אחד משלם על הוצאותיו ופינוקיו מחשבונו שלו.
ש. בגדים אתה קונה מחשבונך שלך?
ת. בגדים שלי, בוודאי.
ש. בוודאי שלא בגדים של פלונית מהחשבון שלך?
ת. כמו שפלונית לא שילמה על הבגדים שלי.
ש. פלונית עברה הריון מאוד קשה נכון?
ת. שנינו עברנו הריון קשה.
ש. אתה מאשר שהיא עברה הריון מאוד קשה והייתה תקופה של חודש וחצי בבית חולים והייתה בשמירת הריון בבית חולים?
ת. אמת.
ש. תאשר לי שהיא לא העבירה שיעורי פיתוח קול בבית חולים?
ת. אמת.
ש. ולמרות זאת אתה מעביר טבלאות אקסל והיא משתתפת חצי חצי בהוצאות ?
ת. לא נכון.
ש. היא לא השתתפה בתקופה הזו?
ת. פלונית תבעה את ביטוח לאומי על התקופה שהייתה בחופשת לידה וביקשה ממני להגדיל את חלקי בהוצאות משק הבית המשותף בתקופה שהיא הייתה בבית חולים.
...
ת. אם אני זוכר נכון, היו חודשיים שלושה שבהם השתתפותי בהוצאות משק הבית היו גדולות יותר.
ש. בכמה ?
ת. 2,000-3,000 ₪ לא זוכר במדויק."

עמוד הקודם12
3...6עמוד הבא