פסקי דין

תא (ראשל"צ) 2363-10-17 מירב בר נ' כוכבה לקוורניק

21 יולי 2021
הדפסה

בית משפט השלום בראשון לציון

ת"א 2363-10-17 בר נ' לקוורניק ואח'

לפני

כבוד השופטת כרמית בן אליעזר

תובעת

מירב בר

ע"י ב"כ עו"ד ניר גרשוני

נגד

נתבעים

1. כוכבה לקוורניק

2. עדי לקוורניק-חן

ע"י ב"כ עו"ד רוני בוקעי

פסק דין

רקע, תמצית טענות הצדדים וראיותיהם והשתלשלות ההליך

1. התובעת והנתבעות הן נשות חינוך העוסקות, בין היתר, בתחום של עיצוב סביבות למידה. לכל אחת מן המעורבות השגות לגבי מידת הכשרתה וכישוריה של האחרת אולם אין צורך להידרש לפרטי הדברים.

אין חולק, כי בין השנים 2008-2011 עבדו התובעת (להלן: מירב) והנתבעת 1 (להלן: כוכבה) בשיתוף פעולה ביניהן במסגרתו נתנה מירב לכוכבה שירותים, שהצדדים חלוקים על מהותם והיקפם. במהלך שנת 2011, לאחר שהנתבעת 2, בתה של כוכבה (להלן: עדי) החלה לעבוד עימה בעסק, הפסיקה כוכבה לעבוד ולשתף פעולה עם מירב.

בכתב התביעה, טענה התובעת כי הנתבעות הפרו את זכות היוצרים שלה, וכן פרסמו אודותיה לשון הרע בפרסום שביצעו בעמוד הפייסבוק הפרטי של התובעת, המקושר לעמוד העסקי, בו כינו אותה, בין היתר, "מעתיקנית", "חצופה" ו"חסרת כבוד ויכולת ליצור", כינו עבודות עליהן עמלה שעות רבות כ"גניבה", וכיוצ"ב.

הנתבעות טענו בהגנתן, כי הפרסומים חוסים תחת הגנת אמת הפרסום, וזאת מאחר והתובעת העתיקה עיצובים אומנותיים שפותחו, עוצבו ונבנו ע"י הנתבעות בעמל רב,

--- סוף עמוד 2 ---

ועשתה בהם כבשלה, ביודעה כי התכנים האומנותיים, העיצוביים והלימודיים הם של הנתבעות ונערכו על ידיהן בעמל רב.

כך, למשל, נטען, ביחס ליצירה "מעגל השנה", כי מדובר ביצירה של הנתבעות, אשר עיצבו אותה עבור בית ספר "מרחבים" בראשון לציון, כאשר התובעת העתיקה יצירה זו וביצעה אותה בבית ספר "נווה עוז" בראשון לציון.

הנתבעות הפנו למספר יצירות נוספות אותן, לטענתן, העתיקה מהן התובעת. חלק מן היצירות הן יצירות אשר הוכנו במהלך התקופה בה שיתפו מירב וכוכבה פעולה, ולגביהן טענו הנתבעות כי מירב שימשה רק כקבלן משנה של כוכבה, וביצעה עבודה טכנית של הטמעה ממוחשבת של היצירות שכוכבה עצמה עיצבה, ולפיכך כוכבה היא יוצרת היצירה ולה זכות היוצרים בה; ואילו חלק מן היצירות נוצרו לטענת הנתבעות על ידיהן לאחר שנפרדו דרכי הצדדים, והתובעת העתיקה את היצירות אשר זכות היוצרים בהן שייכת לנתבעות.

הנתבעות הוסיפו וטענו כי לא הפרו זכות יוצרים של התובעת אלא ההיפך הוא הנכון שכן היא זו שביקשה לנכס לעצמה זכויות ביצירות שהזכויות בהן נתונות לנתבעות.

2. בתצהיר עדותה הראשית, תיארה מירב את האופן שבו נהגה לעבוד עם כוכבה, והדגישה כי העבודה אותה ביצעה עבורה היא עבודה של עיצוב גרפי מקצועי, ולא עיבוד בלבד. מדובר ביצירות עיצוב שבוצעו בתוכנות פוטושופ בקבצים בעלי מאות שכבות, שנבנו בעמל רב.

מירב פירטה את ניסיונה וכישוריה וסיפרה כי לאחר שהפסיקה כוכבה לעבוד עימה והחלה לעבוד עם עדי, כיתתה רגליה בין בתי הספר על מנת לקבל הזמנות עבודה באופן עצמאי, ובזכות כשרונה ויכולותיה המקצועיות הצליחה בכך. הנתבעות, שככל הנראה היה הדבר לצנינים בעיניהן, החלו להכפיש אותה ברשת וכן בפני מנהלות בתי ספר.

לאור טענת הנתבעות בכתב ההגנה, כי מירב העתיקה מהן את היצירה "מעגל השנה", הגישה מירב חוות דעת מומחה מטעמה, אשר בחן את קובץ היצירה וחיווה דעתו כי הוא ללא ספק קובץ מקורי אשר נוצר ע"י מירב.

3. בתצהיר עדותה הראשית, פירטה כוכבה את הכשרתה וניסיונה, והדגישה כי עת החלה לעבוד עם מירב, הייתה מירב מורה צעירה ולא עסקה כלל בעיצוב סביבות למידה. כוכבה הדגישה כי היא זו שערכה את העיצובים הפדגוגיים של עבודתה, ורק לאחר התגבשות היצירה נעזרה במירב לצורך הטמעת הקובץ ועריכתו במחשב, כפי שנעזרה גם בבתי דפוס. כוכבה הדגישה, כי היא זו שנפגשה עם מנהלי בתי הספר מזמיני העבודה, ותיארה את תהליך העבודה של הכנת סביבות הלמידה. כוכבה הדגישה, כי התכנים, הרעיון, הקומפוזיציה, העיצוב והחומרים העתידיים לשם ביצוע הפרוייקט היו שלה.

--- סוף עמוד 3 ---

כוכבה טענה, כי לאחר שבתה החלה לעבוד עימה, היא הפסיקה לעבוד עם מירב, ובהמשך למדה כי מירב החלה לשווק עצמה למוסדות חינוך תוך שימוש בתיק פורטפוליו של עבודתה כמקדם מכירות עבורה, ותוך שמירב מנכסת לעצמה עבודות שכוכבה עצמה עיצבה וביצעה לבתי ספר, שהן יצירותיה שלה, כדוגמת היצירה "דוכן וסככה".

כוכבה טענה, כי "הקש ששבר את גב הגמל" מבחינתה היה כשגילתה שהתובעת העתיקה את העבודה "עלה עלה שחפים" שהיא עבודה ייחודית שהנתבעות יצרו לאחר שהסתיימה העבודה המשותפת שלה ושל מירב. כוכבה טענה שהתובעת העתיקה פרוייקט זה לאתר הבית שלה, והדבר חרה לה ולבתה ולפיכך פעלו כפי שפעלו. כוכבה הדגישה, כי היא מצרה על השימוש בביטוי "גניבה" אף שלהבנתה הוא משקף את מעשה התובעת שעושה שימוש פסול ביצירות השייכות לנתבעות.

כוכבה הדגישה, כי עיצובים רבים שערכה ופיתחה כוללים מוטיבים המאפיינים את יצירותיה הייחודיות, שלא היו קיימים כלל ביצירות התובעת, והחלו להופיע אצלה רק לאחרונה, בניסיון לא מוצלח להעתיקם מיצירות הנתבעת. כוכבה ביקשה להמחיש את טענותיה ע"י הפנייה ליצירות "מתמטיקאים ידועי שם", "גוף האדם", "לאום/התקווה", קיר הלאום, "בית עם חלון ואדנית", "הבריאה" וכן "מעגל השנה", המהווה יצירה ייחודית שלה אותה יצרה עבור בית ספר מרחבים, ואשר לטענתה מירב העתיקה אותה באופן מעוות לבית הספר נווה עוז, ובהמשך גם למתנ"ס נווה אליהו.

עדי בתצהירה חזרה על עיקרי הדברים כפי שפורטו בתצהירה של כוכבה.

מטעם הנתבעות הוגשה גם חוות דעת מומחה אשר ניתח בחוות דעתו את היצירות: "עלה עלה שחפים", "מתמטיקאים יידועי שם", "גוף האדם", "התקווה/הלאום", קיר הלאום, הבריאה, ו"מעגל השנה" וקבע כי מדובר בהעתקה או הפקה חוזרת של העיצוב של הנתבעות.

להשלמת התמונה יצויין, כי הנתבעות ביקשו לזמן מספר עדים, שהם בעיקר מנהלות בתי ספר וכן מנהל בית דפוס, אשר הנתבעות לא הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם, אלא צרפו מכתבים החתומים על ידיהם לתצהיר עדותן הראשית. בית המשפט נעתר לבקשה לזימון העדים, תוך שנקבע, כי המכתבים שהוגשו מטעמם יהוו עדות ראשית (ראו סעיף 1 להחלטה מפרוטוקול הדיון מיום 3.6.2020). לאור זאת, הודיע ב"כ התובעת כי הוא מוותר על חקירת העדים (ראו הודעת התובעת מיום 12.5.2021).

כאמור מדובר במכתבים החתומים ע"י מספר מנהלות בתי ספר, המפרטות במכתביהן כי מי שממנה בוצעה הזמנת סביבת הלמידה הרלוונטית היא כוכבה בלבד, והיא זו שעמדה עימן בקשר, נפגשה עימן בקשר לעריכת התכנים העיצוביים לשם הגדרת הנושא ותוכנו,

--- סוף עמוד 4 ---

וכיוצ"ב. עוד צורף מכתבו של מנהל בית הדפוס אשר ממנו הזמינו הנתבעות את הפקת היצירה "עלה עלה שחפים".

נוסף על כך, הוגש מטעם הנתבעות תצהיר של גב' דורית קראדי, מנהלת בית הספר נווה עוז, אשר בו הוצבה היצירה "מעגל השנה" (או: "מעגל החיים"), אשר ביחס אליה טענו הנתבעות כי התובעת העתיקה אותה מהן וביצעה אותה בצורה מעוותת עבור בית הספר נווה עוז (סעיף 40 לתצהיר כוכבה). אלא, שייאמר כבר עתה, כי מעדותה של גב' קראדי עלה בבירור כי ביצוע העבודה ב"נווה עוז" לא נעשה ע"י התובעת. העדה העידה, כי הזמינה מבית הדפוס הפקה חוזרת של היצירה, שהוכנה במקור עבור בית ספר "מרחבים", ואשר הקובץ שלה נותר בידי מנהלת בית ספר "מרחבים", וזאת – לדברי העדה – בהסכמת מנהלת בית ספר "מרחבים" ולאחר שזו קיבלה אישור לכך מכוכבה (יוער כי בין המכתבים שצורפו לתצהיר הנתבעות נמצא גם מכתבה של גב' קאמי כהן, מנהלת בית ספר מרחבים, אשר לא התייחסה במכתבה להיבט זה).

4. בהחלטת בית המשפט מיום 21.6.2020 מונה מר אחיה גריזים, כמומחה מטעם בית המשפט.

ביום 9.9.2020 הוגשה חוות דעתו הראשונה של המומחה, במסגרתה בחן בעיקר את טענות הצדדים ביחס ליצירה "מעגל השנה". כעולה בבירור מחוות דעתו, המומחה עשה עבודת חקר יסודית ומקצועית, שוחח עם בעלות הדין ועם גורמים נוספים, ובחן את מלוא החומרים שהוצגו לו על ידיהן. בסיכומה של חוות הדעת, פירט המומחה את הבסיס למסקנתו כי היצירה "מעגל השנה" עוצבה ובוצעה ע"י התובעת. בצד זאת קבע המומחה, כי הנתבעות (למעשה הכוונה היא לנתבעת 1 כוכבה בלבד) היא היזמית, ההוגה של פינת הלמידה, מנסחת התכנים וזו שעבדה מול הלקוחות.

בדיון מיום 21.10.2020 הוסכם כי המומחה יתבקש להשלים את חוות דעתו ביחס ליצירות הנוספות אשר לגביהן טענו הנתבעות כי התובעת העתיקה מהן אותן (ראו גם החלטה מיום 25.10.2020), וביום 5.5.2021 התקבלה חוות דעתו המשלימה, במסגרתה בחן את שלוש היצירות לגביהן התבקש ליתן את חוות דעתו: "בית עם חלון ואדנית", "דוכן וסככה" ו – "עלה עלה שחפים".

אף הפעם ערך המומחה עבודת חקר יסודית ומעמיקה. בכלל זאת, שוחח המומחה עם גורמים שונים אשר לא העידו בהליך, ואשר הדברים שמסרו שימשו בסיס לחלק ממסקנותיו, וכמו כן קיבל מן הצדדים מסמכים אשר אף הם לא היו חלק מחומר הראיות שהוגש לתיק והם שנויים במחלוקת בין הצדדים, ועל כך להלן.

בסיכום חוות דעתו המשלימה, הגיע המומחה למסקנות הבאות:

--- סוף עמוד 5 ---

ביחס ליצירה "חלון ואדנית" – על אף קיומם של אלמנטים משותפים ולכאורה דומים, אינו מוצא דימיון רב המעיד על העתקה;

ביחס ליצירה "דוכן וסככה"/"מרחב חשבון" – הדמיון הוא רב, אך נראה כי מקורו בכך שהן התובעת והן הנתבעת נעזרו באותה מעצבת (גב' ענבר מאור), שהיא שעיצבה את הסביבה הרלוונטית עבור התובעת ועיצבה בעבר עבור הנתבעות את היצירה "סופר" (סופרמרקט) אשר שימשה אותן בהמשך בבתי ספר רבים והיוותה בסיס ליצירה.

עוד קבע המומחה, על יסוד מסמך שהוצג לו ע"י הנתבעות ולא היה חלק מחומר הראיות או מגילוי המסמכים בתיק זה – כי במסגרת הצעת מחיר שהגישה התובעת לבית ספר "צפרירים" באשדוד בשנת 2014, היא עשתה שימוש בתמונה של היצירה "סופר" שלקחה מאתר הנתבעות, אותה הציגה כיצירה שלה.

ביחס ליצירה "עלה עלה שחפים" / "ציפורים" – קבע המומחה כי בין שתי היצירות קיים דמיון שאינו מקרי. המומחה לא קבע כי התובעת (שיצירתה – ציפורים – היא המאוחרת) העתיקה את יצירת הנתבעות או הפרה את זכות היוצרים שלהן. המומחה מציין, כי חלק מן האלמנטים והשינויים שנעשו ביצירת התובעת אשר הובילו לדמיון הרב בינה לבין יצירת השחפים של הנתבעות, בוצעו לבקשת המזמין (אשר עם נציגותיו שוחח).

אף אחד מן הצדדים לא שלח למומחה שאלות הבהרה ביחס לחוות דעתו המשלימה (להבדיל מאשר ביחס לחוות דעתו הראשונה). כמו כן, אף אחד מן הצדדים לא ביקש לזמן את המומחה לחקירה נגדית.

5. בהחלטה מיום 20.5.2021 קבעתי כי הצדדים ויתרו על חוות הדעת מטעמם, ואף ויתרו על חקירת המומחה מטעם בית המשפט.

ביום 5.7.2021 נשמעו ראיות הצדדים וסיכומים.

ניסיונות שנעשו לכל אורך ההליך להביא את הצדדים לסיום המחלוקת בהסכמה לא צלחו, ועתה הגיעה שעת ההכרעה.

דיון והכרעה

6. כמפורט לעיל, התובעת הגישה תביעתה בשתי עילות – הפרת זכות יוצרים ולשון הרע.

התביעה בגין הפרת זכות יוצרים

--- סוף עמוד 6 ---

7. בכל הנוגע לעילה שעניינה הפרת זכות יוצרים הגעתי לכלל מסקנה כי התובעת לא הניחה את התשתית הנדרשת לצורך הסקת מסקנה כי אכן הופרה זכות יוצרים שלה שלא כדין והיא זכאית לפיצוי. ואפרט.

בכתב התביעה לא פירטה התובעת, ולו בדוחק, מהן היצירות אשר לגביהן היא טוענת כי הופרה זכות היוצרים שלה וכיצד הופרה. אף בתצהיר עדותה הראשית לא התייחסה לכך התובעת ולו ברמז, ולא פירטה דבר וחצי דבר ביחס לטענתה להפרת זכות היוצרים.

בכלל זאת, התובעת כלל לא התייחסה לשאלה מה היה תוכן הסכמות הצדדים ביחס לזכות היוצרים בכל אחת מן היצירות עליהן עבדו במשותף. ודוק. אין חולק כי לא נחתם בין הצדדים כל הסכם בכתב, ואף אין חולק כי ביחס לחלק ניכר מן היצירות, הייתה עבודה משותפת של מירב וכוכבה, שעה שלכל אחת מהן הייתה תרומה מסויימת ליצירה. כאמור, התובעת לא פירטה בתצהירה ולו ברמז מה היו הסכמות הצדדים ביחס לבעלות בזכויות ביצירה, ביחס למתן קרדיט ככל הנדרש, וכיוצ"ב. מעבר לכך, לבד מן היצירה "מעגל השנה" אליה אתייחס מייד – לא פירטה התובעת כלל ביחס לאילו יצירות היא טוענת שהופרה זכותה, וממילא לא הוכח כי מדובר ביצירות אשר היא היוצרת שלהן והיא בעלת זכות היוצרים בהן. ויודגש, כי מעבר ליצירה "מעגל השנה" לא הוגשה חוות דעת מטעם התובעת, וגם המומחה מטעם בית המשפט התייחס - בחוות דעתו הראשונה – רק ליצירת "מעגל השנה; ובחוות דעתו המשלימה – לא נדרש ולא התייחס כלל לטענת התובעת כי היא בעלת זכות היוצרים ביצירה זו או אחרת (כזכור, חוות הדעת המשלימה נדרשה רק לעניין טענות הנתבעות להעתקה של יצירות, ומכל מקום לא נקבע בה כי לתובעת זכות יוצרים באיזו מן היצירות).

8. גם בכל הנוגע ליצירה "מעגל השנה" לא מצאתי כי עלה בידי התובעת לעמוד בנטל להוכיח כי היא זכאית לפיצוי. אכן, המומחה מטעם בית המשפט קבע, כי התובעת היא זו שעיצבה וביצעה את היצירה, ואילו כוכבה היא היזמת, ההוגה, מנסחת התכנים וזו שעבדה מול הלקוחות, כך שלכאורה יש לראות את התובעת כיוצר ואת הנתבעת כ"מזמין היצירה".

עפ"י הוראות החוק, הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה הוא היוצר, אלא אם כן הוסכם אחרת בינו לבין המזמין, במפורש או במשתמע (סעיף 35(א) לחוק).

בענייננו, כאמור, לא פירטה התובעת דבר ביחס לתוכן הסכמות הצדדים. מעבר לכך, התובעת הודתה בעדותה לפניי כי מעולם לא באה בשום טרונייה לנתבעות או מי מהן בטענה כי הופרה זכות היוצרים שלה ביצירה "מעגל השנה" (או בכלל), ואף לא טענה בפני בתי הספר כי מדובר בעבודה שלה (עמ' 16 לפרוטוקול ש' 7-21, עמ' 17 ש' 26-32). בנסיבות אלו, גרסת הנתבעת, כי ההסכמה וההבנה הברורה הייתה כי הזכויות ביצירה מסורות לכוכבה, שממילא אין חולק כי היא זו שבידיה נותר קובץ היצירה שהופקה, היא

1
23עמוד הבא