פסקי דין

תא (י-ם) 48074-06-11 הימנותא בע"מ נ' רבינוביץ' ואח'

14 דצמבר 2021
הדפסה

בית המשפט המחוזי בירושלים

ת"א 48074-06-11 הימנותא בע"מ ואח' נ' רבינוביץ' ואח'

תיק חיצוני:

בפני

כבוד השופט משה בר-עם

תובעת

הימנותא בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עמוס גורן, רועי דלח ועדן פוליטי.

נגד

רבינוביץ' ואח'

פסק דין

בעניינם של נתבעים 1-4, 10-11, 13-17, 24-25

פתח דבר

--- סוף עמוד 2 ---

1. לפניי הסתעפות נוספת בשלהי אחת מפרשות המרמה המתוחכמות ביותר במדינת ישראל, בקשר לביצוע מדומה למראית עין של עסקת מקרקעין, אשר התפוצצה בקול רעש גדול במדינת ישראל לפני כשני עשורים ונדונה בבתי-המשפט עד ליום זה.

2. בלב הפרשה עומדים מקרקעין בשכונות יוקרה בירושלים, המצויים בבעלות הפטריארכיה היוונית האורתודוכסית של ירושלים (להלן- הפטריארכיה או הכנסיה), אותם ביקשה מדינת ישראל להמשיך ולהחכיר לתקופה ממושכת. לצורך כך, התקשרה מדינת ישראל באמצעות הימנותא (להלן- הימנותא או התובעת), ובתיווכו של נתבע 1, רבינוביץ', בהסכם להארכת זכות השכירות במקרקעין (להלן- עסקת המקרקעין). לימים, הוברר כי יסודה של עסקת המקרקעין בהונאה ובזיוף מסמכי העסקה. משטרת ישראל ניהלה חקירה מסועפת ובעקבותיה, הוגשו כתבי אישום נגד אלו שנטלו חלק במעשה המרמה. בסיומם של הליכים פליליים ממושכים, הורשעו הנאשמים בדין, מרביתם נתבעים בהליך שלפניי. במקביל, הגישה הפטריארכיה תביעה אזרחית לבית-משפט זה בקשר לתוקפה של עסקת המקרקעין (ת.א. 2307/00; להלן- תביעת הפטריארכיה). במהלך בירור התובענה, ניהלו הימנותא והפטריארכיה משא-ומתן על מנת להגיע להסכמות בקשר לעסקת המקרקעין. ההסכמות אשר לכאורה הושגו בין הצדדים, בשלב במשא-ומתן, קיבלו ביטוי בכתב, בטיוטות הסכם-פשרה, ללא שנחתמו, ובתוך כך, נחלקו הצדדים בשאלת תוקפן המשפטי. בנסיבות אלו, עתרה הימנותא לתיקון כתב-ההגנה על דרך של הגשת הודעה מתוקנת לצדדים שלישיים נגד הפטריארכיה לאכיפת הסכם הפשרה. בשלב זה, הוחלט על הגשת ההודעה לצדדים שלישיים על דרך של תובענה נפרדת ובכפוף לתוצאות פסק-הדין בתביעת הפטריארכיה.

3. משניתן פסק-הדין בתביעת הפטריארכיה, בגדרו נמצאה עסקת המקרקעין מדומה וחסרת תוקף משפטי, הוגשו הודעות צדדים שלישיים, כאמור, על דרך של תובענה נפרדת, הוא ההליך העומד להכרעה לפניי כעת. יוטעם, כי על פסק-הדין בתביעת הפטריארכיה הוגש ערעור (ע"א 971/14), אשר נמחק תוך שמירת זכויות הצדדים לחידוש הערעור בכפוף לתוצאות פסק-דין זה.

4. בתובענה שלפניי ביקשה הימנותא השבת מלוא כספי התמורה ששילמה בעסקת המקרקעין, על דרך של עילה חוזית ונזיקית, נגד הנתבעים, ובעילות שונות. בתמצית - נגד הפטריארכיה, עתרה לאכיפת הסכם פשרה ובטענה כי הטיוטה, להלן, השתכללה לכדי הסכם משפטי מחייב; נגד מקצת מהנתבעים, שהורשעו במעשי המרמה, בעסקת המקרקעין, בעילות נזיקיות וחוזיות; ונגד מקצתם האחר, בהיותם חוליה בשרשרת העברת הכספים בגין העסקה או כמי שנטלו חלקים מכספי התובעת, מכוח עוולת הגזל.

--- סוף עמוד 3 ---

5. בתום שמיעת הראיות, בשלב הסיכומים ולאחר השלמתם, ניהלו הצדדים משא- ומתן ממושך לסיום הסכסוך מחוץ לכותלי בית-המשפט תוך שביקשו לעכב את מתן פסק-הדין. משהודיעו הצדדים, ביום 7.12.2021, כי לא עלה הדבר בידם, הובא התיק לפניי למתן פסק-הדין, כדלקמן.

6. בשל ריבוי ההליכים המשפטיים בפרשה ומורכבותה, בהיבט העובדתי ובהיבט המשפטי, אציג את תמצית ההליך שלפניי, הרקע העובדתי בעניין פרשת המרמה בעסקת המקרקעין, ככול שנדרש להכרעה בפסק-הדין, השתלשלות ההליך, טענות הצדדים וראיותיהם. על מסד זה, אדון, בכל פרק בנפרד, בתביעה נגד הפטריארכיה, נגד אלה שפעלו להעברת כספי תמורת עסקת המקרקעין או שקיבלו לידם כספים מכספי התמורה ונגד האחרים שנטלו חלק במעשי המרמה. לאחריהם, יוצגו עיקרי ההכרעה וכפועל יוצא, החלק האופרטיבי של פסק הדין. הכול כפי שיפורט להלן.

החלק הכללי

תמצית דיונית

7. תחילת ההליכים בכתב תביעה שהוגש בשנת 2000 על-ידי הפטריארכיה למתן פסק-דין הצהרתי (ת"א 2307/00; תביעת הפטריארכיה), כנגד, בין היתר, הימנותא ורבינוביץ', בקשר לתוקפה של עסקת המקרקעין ובטענה כי מסמכי העסקה אינם תקפים בשל זיוף חתימתם. הימנותא, בהגנתה, עמדה על תוקפה של עסקת המקרקעין. לצד כתב ההגנה, הוגשה הודעתה לצדדים שלישיים, למתן סעד כספי, בעילות שונות, להשבת כספי התמורה ששילמה במסגרת עסקת המקרקעין ולפיצוי על נזקיה.

8. במקביל, הוגשו כתבי-אישום בגין מעורבות במעשי המרמה בעסקת המקרקעין נגד רבינוביץ' ומורגנשטרן (ת"פ (י-ם) 1071/01 מדינת ישראל נ' יעקב רבינוביץ' ואח' (5.11.2007); להלן- עניין רבינוביץ'); זיסמן (ת"פ (י-ם) 5243-12-10 מדינת ישראל נ' בנו זיסמן); ופרי (ת"פ (י-ם)1318/02 מדינת ישראל נ' פרי). הליכים אלו באו לסיומם ביום 22.4.2010, עם מתן פסק-דין בערעורים שהוגשו בעניינם של רבינוביץ' ומורגנשטרן (ע"פ 4354/08, 4358/08, 4364/08).

9. בהמשך, תוקנה הודעת צד שלישי, שהגישה הימנותא כנגד הפטריארכיה והפטריארך, בין היתר ובעיקר, על דרך של הוספת התביעה לאכיפת טיוטת הסכם פשרה שהשתכלל

--- סוף עמוד 4 ---

לטענתה לכדי הסכם בעל תוקף מחייב במהלך משא-ומתן שניהלו הצדדים בשנים 2007- 2008, בקשר לעסקת המקרקעין. על פי ההסכם הנטען, על הפטריארכיה לשלם להימנותא סכום של 13,000,000 דולר, לוויתור טענות הימנותא בקשר לעסקת המקרקעין לסיום הסכסוך בשאלת תוקפה וכנגד מחיקת הערות האזהרה שנרשמו לטובתה על המקרקעין (להלן- הסכם הפשרה).

10. בשלב זה, מטעמים דיוניים ומהותיים, הוריתי בהחלטתי, מיום 15.6.2011, על פיצול הדיון, כך שתחילה תוכרע תביעת הפטריארכיה בקשר לתוקפה של עסקת המקרקעין ובכפוף לתוצאות פסק-הדין, תידון ההודעה המתוקנת לצדדים שלישיים, על שני חלקיה, בהליך נפרד, על דרך של הגשת כתב תביעה חדש.

11. ביום 23.12.2013 ניתן פסק הדין בתביעת הפטריארכיה (להלן- פסק הדין) ובמסגרתו, נתקבלה התביעה ונקבע כי עסקת המקרקעין מדומה וחסרת תוקף משפטי ומשכך, הימנותא לא רכשה כל זכות במקרקעין מכוחם של מסמכי העסקה. עם סיום ההליכים בתביעת הפטריארכיה, נקבע המשך הדיון בהודעות הצדדים השלישיים אשר הוגשו על דרך של תביעה נפרדת, בהליך בו עסקינן.

12. במרוצת ניהול ההליך שלפניי, הסתיים הדיון בעניינם של חלק מהנתבעים, המעורבים בעסקת המקרקעין, על כל הודעות לצדדים שלישיים ורביעיים שנשלחו מטעמם, בפסקי-דין אשר נתנו תוקף להסדרי פשרה בין הצדדים, ואלו הם: קבוצת וינרוט, נתבעים 18- 22; צ. צאנז בע"מ ואברהם רוט, נתבעים 13- 14; יוסף לודמיר, נתבע 12; אברהם פרי, נתבע 9. בנוסף, ניתן פסק-דין בהיעדר הגנה נגד קבוצת זיסמן (נתבעים 5- 8). בקשתם לביטול פסק-הדין נמחקה ביום 11.9.2012, בהמלצת בית-המשפט, תוך שנשמרה זכותם להגישה בשנית בהתאם לתוצאות ההליך שלפניי.

13. משכך, בגדרי המחלוקת, לאחר מיקודה וצמצומה, נותר בידי להכריע כדלקמן: בתביעת הימנותא לאכיפת הסכם הפשרה אשר לטענתה התגבש בינה לבין הפטריארכיה בעקבות ובשל מעשי המרמה בעסקת המקרקעין. כמו כן, בתביעתה כנגד מקצת מהנתבעים, להלן, להשבת כספי התמורה ששילמה במסגרת עסקת המקרקעין, מכוח עוולת הגזל, בטענה כי אלה נטלו חלק בשרשרת העברת הכספים. בכלל זה, קבוצת בבאי (נתבעים 10- 11), שמעון גרוס (נתבע 15), יצחק טויב (נתבע 16) והרצל יחיאל (נתבע 17); כנגד מבצעי המרמה בעסקת המקרקעין, רבינוביץ' ומורגנשטרן (נתבעים 1, 3, 4) בעוולות נזיקיות וחוזיות; וכנגד יורשי המנוחה רבינוביץ' לתשלום ריבית והצמדה על הכספים שהועברו לחשבון המנוחה על-ידי בעלה,

--- סוף עמוד 5 ---

רבינוביץ', כחלק ממעשי המרמה בהם הורשע, ולאחר שהכספים הושבו לתובעת בחלוף שנים ועובר להגשת התובענה.

14. למען השלמת התמונה, הימנותא קיבלה כספים בסכומים שונים במסגרת ההליכים הפליליים שהתנהלו נגד רבינוביץ' וזיסמן, עד כדי הקטנת סכום התביעה נגדם (ראה הודעתה מיום 6.9.2019). בהתאם, ומטעמים אלו, תוקנה התובענה מעת לעת והוגשו כתבי הגנה מתוקנים.

15. בשלב הגשת הראיות, הגישה הימנותא תיק מוצגים, הכולל 157 מוצגים המאוגדים בשמונה כרכים, ותצהירי עדות ראשית של השופט (בדימוס) דן ארבל; עו"ד - ד"ר יעקב וינרוט ז"ל; אברהם דובדבני; שמואל חייק; עו"ד אלון יואלי; ועו"ד ירון אלחנני, אשר עדותו הותרה בהתאם להסכמות הצדדים בפרוטוקול הדיון מיום 10.9.2017. הפטריארכיה, הגישה תיק מוצגים הכולל 16 מוצגים, ותצהירי עדות ראשית של דויס סופר; והפטריארך תיאופולוס השלישי, אשר נחקר במשכנו בבניין הפטריארכיה בירושלים. יתר הנתבעים שטרם הסתיים הדיון בעניינם - בבאי, גרוס, יחיאל, טויב, יורשות המנוחה רבינוביץ' - ערכו כל אחד את תצהירו.

על הטענות, העובדות וההליכים

16. הפטריארך היווני האורתודוכסי, נתבע 24, תיאופולוס ג'אנופולוס (להלן- הפטריארך או הפטריארך תיאופולוס), עומד בראש הפטריארכיה, משנת 2001, עת מונה על-ידי הסינוד הקדוש לכהן כפטריארך היווני האורתודוכסי, לאחר מותו בדצמבר 2000 של הפטריארך דיאודורס קריבליס (להלן- הפטריארך קריבליס). הפטריארך הוא שמחזיק בסמכות לבצע עסקאות בנכסי המקרקעין של הפטריארכיה במדינת ישראל. הפטריארכיה, נתבעת 25, (מעתה ואילך, כל טענה מיוחסת לפטריארכיה ביחד ולחוד עם הפטריארך), הנה מוסד נוצרי שמשרדיה בעיר העתיקה בירושלים ומשמשת כמרכז דתי ואדמיניסטרטיבי למאמינים נוצריים מהזרם היווני האורתודוכסי בישראל, בשטחי הרשות הפלסטינית, בירדן ובאמירויות. במקום מושבה של הפטריארכיה, ברובע הנוצרי, נמצאים הסינוד הכנסייתי וצוות הניהול של הפטריארכיה ונכסיה. הסינוד הנו מועצה של אנשי דת בכירים (כמרים ובישופים) בדרגות שונות, בראשות הפטריארך, ומהווה את הגוף העליון, המכוון והמנהל של הפטריארכיה (להלן- הסינוד). הסינוד מתכנס מעת לעת לשם דיון בענייני אמונה, פולחן וניהול הכנסייה ובכלל זה, בעניינים מנהלתיים כמו נכסי הפטריארכיה ובהקשר זה, על פי דיני הפטריארכיה, כנטען, לא ניתן לבצע עסקה מהותית במקרקעין ללא אישור הסינוד. תוכן ישיבות הסינוד מתועד בזמן אמת על ידי מזכיר הסינוד או המזכיר הכללי של הפטריארכיה בכתב יד במחברת נייד (להלן - הטיוטות)

--- סוף עמוד 6 ---

ובהמשך, לאחר קבלת אישור הסינוד לנוסח הטיוטות, נרשמים הפרוטוקולים בקליגרפיה, ביוונית עתיקה, ב"ספר הסינוד".

17. נכסי המקרקעין שבבעלות הפטריארכיה כוללים, בין היתר, מקרקעין בשטח של כ-520 דונם המצויים בשכונות רחביה וטלביה בירושלים (להלן - המקרקעין או קרקעות ירושלים). במהלך השנים 1951- 1952 הוחכרו המקרקעין לקרן הקיימת לישראל (להלן - קרן הקיימת לישראל), לתקופה של 99 שנים, עם אופציה להארכה בתנאים שעל הצדדים לסכמם בעתיד. אקדים את המאוחר ואומר כבר עתה, כי התובעת, הנה חברת בת של קרן הקיימת לישראל, רוצה לומר: בבעלותה ובשליטתה של קרן הקיימת לישראל ובאמצעותה נקשרה עסקת המקרקעין עם הפטריארכיה. המקרקעין, אשר נוהלו על-ידי מנהל מקרקעי ישראל, הוחכרו בחכירת משנה לצדדים שלישיים. במרוצת השנים, יושבו קרקעות ירושלים, נבנו מבנים והושקעו בהן משאבים רבים, באופן שהעלה את ערכן בשיעור ניכר והמחיש את הבעייתיות בהותרת התנאים למימוש אופציית הארכה, למשא ומתן עתידי בין הצדדים. עם סיום תקופת החכירה, בשנים 2051- 2052, הקרקע אמורה לחזור לבעליה, הפטריארכיה. נסיבות אלו יצרו "...קרקע פורייה לפעילות עבריינית מתוחכמת" (עניין רבינוביץ', סעיף 3) של יעקב רבינוביץ' וגורמים נוספים שחברו אליו, אשר ניצלו את רצונן של רשויות המדינה והקרן הקיימת לישראל להסדיר לתקופה ממושכת את תנאי החכירה בקרקעות ירושלים, וזאת - נוכח מועד סיום תקופת החכירה המקורית והחשש מפני אי חידוש החכירה בשל לחצים פוליטיים אשר הופעלו על-ידי גורמים שונים ברשות הפלסטינית על הפטריארך, הוא הגורם המוסמך להתחייב בשם הפטריארכיה בעסקאות שבבעלותה, שבשלב זה כבר היה בערוב ימיו ובמצב בריאותי לקוי (שם).

18. יעקב רבינוביץ', נתבע 1, איש עסקים העוסק בתחום הנדל"ן (להלן- רבינוביץ'), בסיועו של דוד מורגנשטרן, נתבע 3 (להלן- מורגנשטרן) ובשיתוף פעולה עם בנו זיסמן, נתבע 5 (להלן- זיסמן), יצרו את התשתית הרלבנטית שקדמה למשא ומתן בקשר לקרקעות ירושלים (ומקרקעין אחרים) והניחו לפני הרשויות מצג לפיו הפטריארכיה מעוניינת לבצע עסקאות מקרקעין בקרקעות ירושלים. רבינוביץ' ומורגנשטרן הועמדו לדין בבית-המשפט המחוזי בירושלים (עניין רבינוביץ', לעיל) בגין עבירות של זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמכים מזויפים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ניסיון לקבל דבר במרמה ושיבוש הליכי משפט. רבינוביץ' הורשע במיוחס לו וערעורו לבית המשפט העליון על פסק-הדין נדחה (להלן- פסק הדין בערעור רבינוביץ'). מורגנשטרן זוכה מעיקר העבירות, למעט מהעבירה של שיבוש מהלכי משפט. זיסמן, סמוך לפרסום הפרשה עזב את הארץ והוסגר על ידי שלטונות רומניה בשלהי שנת 2010, אז הועמד לדין והורשע, בבית המשפט המחוזי

--- סוף עמוד 7 ---

בירושלים, במסגרת ת"פ 5243-12-10, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף ובעבירה של איסור עשיית פעולה ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס- 2000. ערעורים שהוגשו על פסק-הדין, מטעם זיסמן ומטעם המדינה- נדחו (ע"פ 80/13, ע"פ 150/13 בנו זיסמן נ' מדינת ישראל (1.1.2013; להלן- פסק הדין בערעור זיסמן)).

19. Christian Land in Israel Ltd, נתבעת 4, הנה חברה זרה, בשליטתו של רבינוביץ' (להלן- החברה), אשר הוקמה על מנת לשמש נאמן של הימנותא לצורך היתכנותה וביצועה של העסקה להארכת תקופת החכירה של קרן הקיימת לישראל בקרקעות ירושלים, היא עסקת המקרקעין כהגדרתה לעיל. זאת, נוכח עמדת הפטריארך דאז קריבליס, והתנגדותו לביצוע העסקה במישרין עם רשויות המדינה. ייסודה של החברה נועד, בעיקרו, להתגבר על הרגישות הפוליטית מצד הפטריארכיה, הכרוכה בביצוע עסקת מקרקעין במישרין עם רשויות המדינה ומתוך כוונה לטשטש את הזיקה אליהן.

20. בשנת 2000 פנה עו"ד ד"ר יעקב עו"ד וינרוט ז"ל, נתבע 5 (להלן - עו"ד וינרוט), מבכירי הפרקליטים הפרטיים בארץ – אשר לצער כולם, הלך לעולמו במרוצת ההליך שלפניי, לאחר מתן עדותו - לשרי האוצר והתשתיות אז והודיע להם כי ללקוח שהוא מייצג, רבינוביץ', יש קשרים טובים עם הפטריארכיה וכי יש בידו להביא לפתרון בעיות הקרקעות בירושלים. ההצעה הייתה שהפטריארכיה תחכיר בתמורה לסך של 16 מיליון דולר, לפרק זמן של 999 שנים את הקרקעות לחברה, אשר ביחד עם רבינוביץ', תשמש כנאמנת של הימנותא (חברת הבת של הקרן הקיימת לישראל, כאמור), מתוך מטרה לטשטש את הזיקה של העסקה לרשויות המדינה, כאמור, על רקע הרגישות הפוליטית מצד הפטריארכיה הכרוכה בביצוע עסקת מקרקעין במישרין עם רשויות המדינה. בשלב זה, כבר הובן כי עסקינן בעסקה יוצאת דופן, המאופיינת בצורך לשמור על חשאיות רבה ובדרכי תשלום בלתי מקובלות- תשלום במזומן ללא קבלות.

21. לאחר קבלת הסכמת רשויות המדינה, הימנותא התקשרה עם החברה בהסכם נאמנות מיום 29.3.2000 ולפיו, התחייבו החברה ורבינוביץ' לגרום לכך שהפטריארכיה תחתום על הסכם בחתימת הפטריארך וכן על ייפוי כוח מתאים, מאושר על ידי נוטריון, לרבות אישור משרד הדתות, בדבר סמכות הפטריארך לחתום בשם הפטריארכיה. בתמורה להמצאת ייפוי הכוח וההסכם החתום, התחייבה הימנותא להעביר לידי החברה ורבינוביץ' סך של 20 מיליון דולר, לצורך תשלום התמורה לפטריארכיה, בסך של 16 מיליון דולר (להלן- התמורה), כאשר 4 מיליון דולר נוספים יועדו למימון עלויות העסקה, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ותשלום

1
2...18עמוד הבא