תחומי ההתמחות

חברות, עסקים ומיזמים משותפים

הדפסה

ליווי עסקים, חברות ומיזמים משותפים בחיי היומיום וניהול סכסוכים תאגידיים

משרדנו מטפל בכל סוגיה הקשורה להתנהלות היומיומית של עסקים וחברות, לרבות ניהול תאגידי כהחלטות דירקטוריון או אסיפה כללית, ביקורת פנים, דיווחים רגולטוריים, הסכמי מיזמים משותפים, סוגיות של זכויות מיעוט בחברה וסכסוכים בין בעלי מניות או סכסוכים אחרים.

פרסומים אחרונים בתחום

כתבותעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין