תחומי ההתמחות

דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל

הדפסה

ייצוג משפטי בנושאי הגירה, תושבות ואזרחות.
משרדנו עוסק בכל הסוגיות הקשורות בהגירה לישראל (ועשוי לסייע גם בהגירה לבריטניה או לארצות הברית בסיוע מומחים בתחום זה).
בתחום זה משרדנו עוסק, בין היתר, בסוגיות של כניסה לישראל, מעמד בישראל, אזרחות לפי חוק השבות, מעמד כתוצאת נישואים לישראלי או אחר, וכל נושא אחר הקשור הגירה.
ייצוג מעסיקים או עובדים בנושאים הקשורים לדיני עבודה, אם בשלב של ניסוח הסכמים ואם בשלב של יישוב מחלוקות.

משרדנו עוסק בכל נושא הקשור בדיני עבודה. בתחום זה נכללים, בין היתר, הסכמי העסקה, סכסוכי עבודה, סכסוכי בעלי מניות בהם מעורבים בעל מניות אחד או יותר שהינם עובדי החברה, סוגיות הקשורות להטרדה מינית במקום העבודה, סוגיות של סודיות ואי תחרות של עובדים, הסכמי קבלן במקום הסכמי העסקה וסוגיות לגבי קיומם של יחסי עובד ומעביד.

פרסומים אחרונים בתחום

כתבותעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין