מיסוי ותמריצי מדינה או מימון מדינה

הדפסה

ליווי בשיתוף עם מומחים בתחום בנושאי מיסוי ותמריצים ממשלתיים, לרבות בכל הקשור לחוק לעידוד השקעות הון, מימון מדען ראשי, הטבות לעולים חדשים ותושבים חוזרים והטבות מס או מימוני מדינה או תמריצי מדינה אחרים.

Latest publications in this field