תחומי ההתמחות

העברה בין-דורית (נאמנויות, צוואות ויפוי כוח מתמשך)

הדפסה

משרדנו מטפל בכל נושא ההעברות הבין-דוריות, החל מהסדרת העברת הבעלות והניהול בחברות ועסקים משפחתיים, המשך בנאמנויות, צוואות וירושות ויפויי כוח מתמשכים.

אחד הדברים המטרידים רבים הוא מה יקרה לרכושם ובני משפחתם לאחר מותם. הנושא נהיה מורכב עוד יותר כאשר מדובר בעסק משפחתי ובעל העסק מעוניין להכשיר את ילדיו לנהל את העסק עוד בחייו. הדבר דורש לא רק הסדרה של צוואה או נאמנות אלא גם עדכון של התנהלות החברה כדי להכניס לניהול את היורשים, לרבות עדכון התקנון, הכנת העובדים והסביבה ופעולות אחרות.

העברה בין-דורית של עסק

טיפול בכל נושא ההעברה הבין-דורית של עסק, וביחוד עסק משפחתי

נאמנויות

הכנת מסמכי נאמנויות ושימוש כנאמן לנכסים ולעסקאות, לרבות עסקאות בינלאומיות מורכבות ולרבות נאמן לחלוקת תשלומים

צוואות וירושות

משרדנו מטפל בכל הנושא של הכנת צוואות ומימוש של צוואות וירושות, לרבות צווי ירושה וצווי קיום צוואה, כמו גם הסכמי חלוקת עזבון בין יורשים במקרה בו היורשים מבקשים לחלק בהסכמה את הירושה באופן שונה מהרשום בצוואה או מהחלוקה על פי החוק, במקרה בו לא קיימת צוואה.

יפוי כוח מתמשך

הכנה והחתמה על יפוי כוח מתמשך

פרסומים אחרונים בתחום

כתבותעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין