עדכוני חקיקה ופסיקה 1583 תוצאות

סינון
10 נובמבר 2019
כאשר מדובר בחברה המתנהלת כשותפות ניתן להורות על היפרדות גם ללא קיפוח
06 נובמבר 2019
הסכם של רוכש דירה שמסרב לחתום על טופס מסירה לא יבוטל אם שילם תמורה מלאה
05 נובמבר 2019
מנהל תאגיד אחראי אישית לעבירות פליליות של איכות סביבה אם לא פעל למנען
04 נובמבר 2019
הסכם הפצה בלעדי ניתן לביטול חד צדדי ללא נימוק ככל שניתנת הודעה סבירה מראש
03 נובמבר 2019
בחברה משפחתית סביר יותר שלעניין זכויות עובדים יתעלמו ממסך התאגיד
31 אוקטובר 2019
בעל שליטה בחברה אינו חייב באופן אישי לחוב ארנונה של החברה שנצבר לפני תקופתו
30 אוקטובר 2019
ניתן למכור מוצר מקורי או חלקו לאחר אריזה מחדש ותוך שימוש בסימני מסחר של היצרן
23 אוקטובר 2019
צוואה בכתב יד חייבת להיכתב כולה על ידי המצווה עם תאריך בכתב ידו וחתימה
22 אוקטובר 2019
לא ניתן לתת צו הורות פסיקתי כך שלקטין יהיו יותר משני הורים
15 אוקטובר 2019
הסכם שנחתם בשם חברה תוך חריגה מהרשאה עשוי לחייב את החברה אם פעלה על פיו
13 אוקטובר 2019
חברה שמוקמת כדי להמשיך פעילות של חברה שקרסה עשויה לחוב בחובותיה
10 אוקטובר 2019
טענה של פיטורים בשל חשיפת שחיתות ניתן להעלות רק ב12 החודשים שלאחר הפיטורים
03 אוקטובר 2019
הטעיה של שוכר לגבי זהותו היא עילה לביטול הסכם שכירות על ידי המשכיר
03 אוקטובר 2019
סוכנות נסיעות נדרשת למסור מידע מלא בכתב על חבילת נופש שהיא מוכרת
02 אוקטובר 2019
אי שיתוף פעולה של לקוח במסירת מסמכים לבנק עשוי לגרור סגירת החשבון
02 אוקטובר 2019
חלק יסודי של הסכם זכיינות הוא ערך מוסף של הרשת לזכיין ובהעדרו ניתן לבטל ההסכם
02 אוקטובר 2019
מי שמודע לזיוף ועוצם את עיניו מסתכן בביצוע הפרת זכויות יוצרים בעצמו
01 אוקטובר 2019
חתימה על מסמך בשם תאגיד בחריגה מהרשאה בדרך כלל תחייב את התאגיד
26 ספטמבר 2019
צו הורות פסיקתי יינתן רטרואקטיבית למועד הלידה גם אם בשל שיהוי טכני הוגש באיחור
26 ספטמבר 2019
כשלשון הסכם אינה ברורה ניתן להיעזר לפרשנות במסמך העקרונות שקדם לו
24 ספטמבר 2019
חוזה ארוך טווח בין אמן למפיק יפורש בהתאם להתנהלות הצדדים במהלך השנים
23 ספטמבר 2019
נושה לא מחויב ליידע תאגיד המשמש כערב בדבר אי-קיום חיוב המובטח בערבות
22 ספטמבר 2019
העברת מניות שבוצעה בניגוד לתקנון החברה אינה תקפה
19 ספטמבר 2019
קונה ש"עוצם את עיניו" ולא מבצע בדיקות לפני עסקת מקרקעין עלול לאבד את זכויותיו
Load more