עדכוני חקיקה ופסיקה 1558 תוצאות

סינון
02 אוקטובר 2019
אי שיתוף פעולה של לקוח במסירת מסמכים לבנק עשוי לגרור סגירת החשבון
02 אוקטובר 2019
חלק יסודי של הסכם זכיינות הוא ערך מוסף של הרשת לזכיין ובהעדרו ניתן לבטל ההסכם
23 ספטמבר 2019
נושה לא מחויב ליידע תאגיד המשמש כערב בדבר אי-קיום חיוב המובטח בערבות
22 ספטמבר 2019
העברת מניות שבוצעה בניגוד לתקנון החברה אינה תקפה
12 ספטמבר 2019
מעסיק שלא מסר לעובד הודעה על תנאי העסקתו עשוי להיות מחויב בשכר גבוה יותר
08 ספטמבר 2019
חבר עמותה שאינו משתתף בפעילותה אינו נחשב כמי שפרש ממנה
08 ספטמבר 2019
קונה דירה זכאי לקבל פיצוי בגין איחור במסירה גם אם ביקש שינויים בנכס
04 ספטמבר 2019
ביטול התקשרות ללא מגבלת זמן המבוססת על אמון אישי אינה מזכה בפיצויים
02 ספטמבר 2019
לא ניתן להשתמש בזרע קפוא של נפטר אלא אם הביע רצון לכך
26 אוגוסט 2019
הסכם מקוון שהקלקה על הסכמה לתנאיו היא תנאי לשירות הוא חוזה אחיד
21 אוגוסט 2019
עמותה שמחליפה עמותה אחרת לתפעול פעילות אינה חבה אוטומטית בחובותיה
19 אוגוסט 2019
דירקטורים אינם מחויבים למסור למשקיעים בזמן אמת מידע על מצב החברה
18 אוגוסט 2019
ניתן להתנות מענק פרישה מיטיב לעובד בחתימה על ויתור על תביעות
18 אוגוסט 2019
צוואה תהיה תקפה אם המצווה היה כשיר נפשית גם אם במועדים אחרים לא היה
18 אוגוסט 2019
רק במקרים חריגים לא תחויב חברה המגישה תביעה בהפקדת ערובה להוצאות הנתבע
15 אוגוסט 2019
שותף במקרקעין אינו זכאי להכריע את דרך פירוק השיתוף
14 אוגוסט 2019
כשקיים הגיון כלכלי מאחורי מחיר טובין מופחת יחושב המכס לפי המחיר ששולם בפועל
08 אוגוסט 2019
במכר מקרקעין בהליך כינוס נכסים גם לאחר זכיה בהתמחרות ניתן להגיש הצעות נוספות
07 אוגוסט 2019
פרסומת שמהווה ביקורת פארודית על פרסומת של מתחרה אינה הפרת זכויות יוצרים
06 אוגוסט 2019
כתב ויתור על זכויות בחברה עשוי שלא לחייב את בעל המניות
31 יולי 2019
צו הורות משותפת יכול להינתן רטרואקטיבית למועד הלידה גם אם הבקשה הוגשה באיחור
30 יולי 2019
ניתן לפטר עובד גם זמן קצר לפני מועד הבשלת אופציות אם לא נעשה כדי למנוע ההבשלה
28 יולי 2019
ביבוא אישי של רכב יכולה רשות המכס לפתוח את שומת המס במשך חמש שנים
24 יולי 2019
הקניית נכס מקרקעין לנאמנות אינה חייבת במס שבח או מס רכישה
Load more