ביבוא אישי של רכב יכולה רשות המכס לפתוח את שומת המס במשך חמש שנים

28 יולי 2019
הדפסה

אדם ייבא לארץ ביבוא אישי מגרמניה רכב מסוג מרצדס L S350 והצהיר בפני רשויות המכס, במסגרת רשימון הייבוא, כי רכש את הרכב בגרמניה במחיר מסוים ואף צרף חשבונית מס להוכחת הסכום. לאחר שנה, במסגרת חקירה של רשות המכס העבירה רשות המכס הגרמנית חשבונית ששימשה לצורך ייצוא הרכב מגרמניה והיא בסכום כמעט כפול מהסכום שהוצהר בישראל. רשות המיסים דרשה תשלום של תוספת מס, ריבית, הצמדה וקנס פיגורים בסך של קרוב ל200,000 ₪.
בית המשפט קבע שהחלטת רשות המיסים סבירה. פקודת המכס מאפשר לרשות המס לדרוש תשלום מס בתוך חמש שנים ממועד התשלום החסר ואף מעבירה את הנטל להוכיח ששולם מס אמיתי על הנישום. החלטה של רשות תיחשב סבירה אם הרשות אספה נתונים רלוונטיים באופן סביר, הנתונים נראים סבירים והם תומכים בהחלטה באופן סביר. כאן קיבלה רשות המיסים מסמכים מגרמניה שנראים סבירים וסותרים את המידע שהוצג בעת תשלום המס ואף מטילים ספק באמינות המסמכים שהוצגו במקור ועל פיהם הוצאה שומת המס, ולכן החלטת הרשות לחייב במס ובקנסות היא סבירה.