דירקטורים אינם מחויבים למסור למשקיעים בזמן אמת מידע על מצב החברה

19 אוגוסט 2019
הדפסה

חברת הייטק ישראלית פיתחה שתל סיליקון, שנועד לסייע בבעיות שנוצרות בניתוחים להקטנת והרמת חזה, אך נקלעה למשבר בשל השעיית תו התקן האירופי (CE) שלה. עם זאת, הדירקטורים פנו לבעלי המניות בהצעה לפירוק החברה וחלוקת יתרת הכספים בקופתה לבעלי המניות רק לאחר חצי שנה ולאחר שניסיונותיהם למכור את החברה לא צלחו. שלושה מהמשקיעים טענו, בין היתר, שדירקטוריון החברה הפר את חובת האמונים שלו באשר לא דיווח למשקיעים בזמן אמת על מצב החברה.
בית המשפט דחה את התביעה. דירקטורים חבים חובת אמון לחברה ולא לבעלי המניות בה ודירקטורים לא מחויבים למסור מידע עסקי לבעלי המניות אלא כשאלה צריכים להצביע באסיפת בעלי המניות בהתבסס על המידע או כשמדובר בחברה פרטית קטנה שמנוהלת כשותפות. כאן דובר בחברה עם עשרות בעלי מניות כאשר בזמן אמת הדירקטורים סברו שיש מקום להמשיך את פיתוח החברה ולכן לא הייתה חובה לעדכן את בעלי המניות במשבר.