עדכוני חקיקה ופסיקה

בעל פטנט המנצל את ההגנה לצורך פגיעה בציבור ובטובת הכלל מנוע מלתבוע זכויותיו בפטנט

15 מרץ 2022
הדפסה

חברת PFIZER המחזיקה בפטנטים העוסקים בתרופת הויאגרה דרשה מחברה המייצרת תרופות גנריות להפסיק להפיץ תרופה המתחרה כיוון שהיא מפרה את הפטנטים.

בית המשפט העליון קבע, כי פפיצר לא עשתה שימוש לרעה בפטנט שברשותה ועל כן יש לבחון לגופה את טענותיה להפרת זכויותיה בפטנטים שלה והחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי לדון בכך. עקרון השימוש לרעה בפטנט הינו עקרון משפטי שפותח בארצות הברית ולפיו אם בעל פטנט משתמש לרעה בזכותו כדי למנוע תחרות באופן בלתי הוגן, הוא מנוע מלתבוע את זכויותיו מכוח אותו פטנט. בישראל, העקרון בא לידי ביטוי בעקרון המשפטי של "רישיון כפייה" לפיו רשם הפטנטים רשאי לכפות על בעל פטנט להעניק לצדדים שלישיים רישיון להשתמש בפטנט במקרים בהם בעל הפטנט מנצל לרעה את המונופולין שמעניקה לו הגנת הפטנט. ניצול המונופולין הינו במקרים בהם בעל הפטנט לא מספק את מלוא הביקוש למוצר בתנאים סבירים או אם בעל הפטנט קובע תנאים בלתי סבירים לאספקת המוצר שאינם מתחשבים בטובת הכלל. כאן, הטענות להפרת הפטנטים אינן עולות כדי שימוש לרעה בפטנט ואין כל אינדיקציה שפפיצר השתמשה בפרקטיקות מסחריות שמנצלות את בעלותה בפטנט כדי להגביל את השימוש במוצר. לכן אין הצדקה למנוע ממנה לטעון כנגד חברה אחרת בגין הפרת הפטנטים שבבעלותה.