מיין לפי

פסקי דין 2790 תוצאות

סינון
09 ספטמבר 2021
תא (מרכז) 39963-04-17 מנוליד -חירות מערכות בע"מ נ' סלטי מערכות חשמל 2000 בע"מ
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
פסק דין תביעה כספית במסגרתה עתרה התובעת כי בית המשפט יורה לנתבעים, לשלם לידיה את הסך של 5,412,637 ₪, בגין נזקים אשר נגרמו לה לשיטתה במסגרת שני פרויקטים, בהם שימשה הנתבעת 1 כקבלן משנה של התובעת לצורך ביצוע עבודות חשמל. הצדדים להליך: 1. הצדדים להליך: התובעת מנוליד- חירות מערכות בע"מ הינה חברה פרטית העוסקת בין […]
08 ספטמבר 2021
תנג (ת"א) 24701-02-19 ד"ר עוזי צוק נ' אורט ישראל
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
פסק דין 1. המבקש היה בעל מניות ויו"ר הדירקטוריון במשיבה 1 (להלן: "החברה" או "אורט"), והוא הגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה. עניינה של הבקשה הוא בהסדרי הפנסיה של העובדים הוותיקים בחברה, ובכלל זה של המשיב 2 (להלן: "פלג"), המכהן כמנכ"ל אורט משנת 2002 ועבד בה במשך שנים רבות קודם לכן. — סוף עמוד 2 […]
06 ספטמבר 2021
סעש (ב"ש) 60278-06-17 TSAGA GEBREZGBIR – קבוצת רויאל ישראל ניקיון אבטחה וכח-אדם בע"מ
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
פסק דין 1. לפנינו תביעתה של הגב' Tsaga Gebrezgbir (להלן: "התובעת") כנגד חברת רויאל קלין בע"מ (להלן: "הנתבעת"), לקבלת זכויות שונות הנובעות מתקופת עבודתה אצל הנתבעת וסיומה. בכתב התביעה עתרה התובעת לתשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד, פיצוי בגין אי עריכת שימוע, פיצוי בגין העדר מתן הודעה מוקדמת, "פיצויי פיטורין לאחר חופשת לידה"[1], שכר […]
06 ספטמבר 2021
תא (ת"א) 19116-06-19 ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ נ' קקאו סנטר בע"מ
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
פסק דין-מתוקן (בהתאם להחלטות בית משפט מיום 2.9.2021 ומיום 6.9.2021) 1. מבוא בפני תביעה כספית. התובעות הן בעלות המרכז המסחרי G ביוקנעם (להלן: "המרכז המסחרי"). ביום 24/7/2016 נחתם "הסכם שכירות לשטחים מסחריים" בין התובעים לבין הנתבעת קקאו סנטר בע"מ אשר נועד להפעלת בית קפה. ביום 4/8/2016 נחתם "הסכם שכירות לשטחים מסחריים" בין התובעים לבין הנתבעת […]
30 אוגוסט 2021
סעש (חי') 49832-04-19 דניאל רבינוביץ – דלתון עבודות אלומיניום בע"מ
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
פסק דין חלקי לפנינו תביעתו של דניאל רבינוביץ (להלן: "התובע"), כנגד מעסיקתו בתקופה הרלבנטית לתביעה, דלתון עבודות אלומיניום בע"מ (להלן: "הנתבעת 1" או "הנתבעת") וחברות נוספות (הנתבעות 2-3: הנתבעת 2 בעלת מניות של הנתבעת 1 והנתבעת 3 בעלת מניותיה של הנתבעת 2), וכן כנגד מר ראובן נניקשוילי, המנכ"ל והדירקטור של הנתבעות 1-3, (להלן: "הנתבע 4") […]
30 אוגוסט 2021
תא (הרצ') 56442-02-15 מנחם נפתלי נ' ניר חפץ
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
פסק דין רקע 1. התובע מר מנחם (מני) נפתלי (להלן: "התובע" או "מר נפתלי") היה אב הבית במעון הרשמי של ראש ממשלת ישראל (להלן: "המעון הרשמי"), מר בנימין נתניהו, וזאת מיום 22.2.2011 ועד להתפטרותו ביום 7.11.2012. ° התפטרותו של התובע מתפקיד אב הבית לוותה בטונים צורמים, כאשר בסופם של דברים התובע אף הגיש תביעה כנגד […]
29 אוגוסט 2021
תא (ת"א) 50124-06-19 איילת רונה טל נ' שחר בן פורת
זכויות יוצרים, תקשורת ואמנים
פסק דין התביעה: 1. לפני תביעה שעניינה הפרת סימן מסחר וגניבת עין. הסעד המבוקש הינו צו מניעה ופיצויים כספיים. 2. שני הצדדים משווקים מרכולת רוחנית. התובעת היא בעלת סימן מסחר רשום שמספרו 297926 אשר נרשם כדין ביום 7.9.2017 תחת השם "מסרים מהיקום", כולל שמה המלא – איילת רונה טל, ושרטוט גרפי של יד המחזיקה כדור […]
29 אוגוסט 2021
תא (חי') 9858-01-19 גיא סלע נ' אמירי זיכרון יעקב בע"מ
מקרקעין
פסק דין 1. בפניי תביעה לתשלום פיצויים בגין ליקויי בניה שנפלו בדירה שרכשו התובעים מהנתבעת. א – העובדות 2. התובעים רכשו מהנתבעת דירה בפרויקט שנבנה ברחוב משמר הגבול 29 בחדרה. הדירה היא דירה מס' 22, מסוג דופלקס, וכוללת 4 חדרים, כמו גם מחסן וחניה לא מקורה (להלן: "הדירה"). בהסכם המכר שנחתם ביום 16.11.2015 נקבע כי […]
29 אוגוסט 2021
בגץ 1775/19 ראיסה מרינצ'בה נ' שר הפנים
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
פסק-דין השופט י' עמית: האם אלמנתו של זכאי שבות (בן ליהודי או נכד ליהודי) זכאית למעמד עולה מכוח חוק השבות, התש"י-1950 (להלן: חוק השבות או החוק)? זו השאלה שהונחה לפתחנו בעתירות שלפנינו. רקע נורמטיבי 1. סעיף 1 לחוק השבות מעגן את זכותו הטבעית של כל יהודי לעלות ארצה. דיו רבה נשפכה על חשיבותו של חוק […]
26 אוגוסט 2021
תא (רח') 19607-03-16 אבגור עבודות מתכת בע"מ נ' אפקון התקנות ושירותים בע"מ
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
פסק דין לפניי תביעה ותביעה שכנגד, הנובעות ממערכת יחסים הסכמית בין קבלן לבין קבלן משנה, אשר סיפק לו שירותים, במסגרת פרויקט להקמת מגדל הפיקוח בנמל התעופה בן גוריון, כמפורט לקמן. לטענת קבלן המשנה הוא לא קיבל מידי הקבלן את מלוא התמורה בגין עבודות שביצע עבורו, וזאת, בניגוד להסכמים בין הצדדים. הקבלן מכחיש את טענות קבלן […]
26 אוגוסט 2021
תאמ (י-ם) 47839-08-19 צו אחד – לשמירה על ציביונו היהודי של צה"ל בע"מ נ' צחי דבוש
זכויות יוצרים, תקשורת ואמנים
פסק דין 1. תביעה לתשלום סך של 40,000 ₪. תקציר העובדות הרלבנטיות 2. התובעת היא חברה לתועלת הציבור, ה"עוסקת בשמירה על זכויות חיילים וחיילות במסגרת שירותם בצה"ל", כלשון סעיף 3 לכתב התביעה. מטרת התובעת (כפי שעולה מדף ה"פייסבוק" של התובעת, אשר העתקו צורף כראייה במסגרת ההליך), היא לאפשר לחיילים וחיילות לקיים אורח חיים יהודי בעת […]
25 אוגוסט 2021
עא 6266/19 מדינת ישראל המינהל האזרחי באיו"ש נ' צבי אבנון
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
פסק-דין השופטת ע' ברון: 1. עובד מדינה הורשע בלקיחת שוחד ונגזר עליו עונש הכולל מאסר וקנס כספי. מה דינה של תביעה אזרחית שהגישה המדינה כנגד לוקח השוחד, שבמסגרתה היא עתרה לכך שהעובד ישיב לה את הסכום שהתקבל אצלו כשוחד? שאלה זו מתעוררת במסגרת ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 23.6.2019 (השופט […]
25 אוגוסט 2021
תא (ת"א) 38157-06-17 שירה וילנצ'וק נ' שמעון יוחאי
אימות חתימה נוטריוני
פסק דין 1. לפניי תביעת התובעת לסעד הצהרתי בגדרה נתבקש בית המשפט בין היתר להצהיר, כי יפוי הכוח הבלתי חוזר שנחתם על ידי התובעת ביום 28.8.16 נחתם שלא כדין ובכל מקרה הוא בטל, וכי הערת האזהרה שנרשמה על דירתה – גוש 6620 חלקה 43 תת־חלקה 108 (להלן: "הדירה") – לטובת הנתבע ביום 5.9.16, נרשמה שלא […]
25 אוגוסט 2021
תפ (ת"א) 14763-04-15 מדינת ישראל נ' אברהם מאיר טריגר
משפט פלילי
ה כ ר ע ת ד י ן תוכן המסגרת העובדתית כתב האישום המענה לכתב האישום המשפט סיכומי הצדדים הקדמה – מסגרת הדיון – מה שעל התביעה להוכיח הטרדה באמצעות מתקן בזק קשירת קשר לביצוע הטרדה באמצעות מתקן בזק שידול להטרדה באמצעות מתקן בזק סיוע להטרדה באמצעות מתקן בזק מסקנה משפטית מקדימה דיון והכרעה קביעות […]
25 אוגוסט 2021
תצ (ת"א) 44598-12-12 ישראל גרינברג נ' מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
פסק דין "With great power comes great responsibility" (אמרה המיוחסת, בין רבים, לווינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת בריטניה, 1943) הגופים המוסדיים, בהם הנתבעת, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, מנהלים את מרבית כספי החוסכים בשוק ההון. ניהול כספי חוסכים בהיקפים עצומים מקנה למשקיעים המוסדיים כוח רב, שיש לנהלו ולהפעילו באחריות. יש לזכור כי מאחורי כלל המשקיעים המוסדיים […]
24 אוגוסט 2021
תא (ב"י) 33214-04-21 אמיר חצרוני נ' TikTok Pte .Ltd
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
החלטה בקשה לסעד זמני להורות למשיבה "לבטל ללא דיחוי את חסימת דף הטיקטוק" של המבקש. המבקש עותר לסעד לפיו מתבקש בית המשפט לחייב את המשיבה לאפשר לו להמשיך ולפרסם אצלה פרסומים באמצעות החשבון שהוא מנהל אצלה, לאחר שזו חסמה את החשבון בשל פרסומים המהווים לטענתה הפרה של תנאי השימוש ושל "כללי הקהילה" שנקבעו על ידה […]
23 אוגוסט 2021
סעש (ת"א) 42405-02-21 סיגל אבישי – מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
החלטה האם רשאי מעסיק למנוע את התייצבותו לעבודה של עובד שטרם התחסן מפני נגיף הקורונה ומסרב להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית בתדירות קבועה? זו השאלה הניצבת בפנינו במסגרת בקשה זו. רקע רלוונטי לבקשה וניהול ההליך 1. המבקשת מועסקת החל משנת 2016 כסייעת ומשלבת ילדים בבית הספר "נוף צורים" (להלן: "בית הספר") המופעל ע"י המשיבה, המועצה […]
22 אוגוסט 2021
תאק (מרכז) 22490-05-20 ת. א. ר. אידיאל קונספטס בע"מ נ' TRUE TECH INTERNATIONAL LTD
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
החלטה תביעה כספית על סך 6,650,000 ₪ (1.9 מיליון דולר ארה"ב), שהוגשה בסדר דין מקוצר בטענה של כישלון תמורה, היינו – שהתובעת שילמה לנתבעת בגין מוצר שלא קיבלה (מיליון מסכות N95). תלויות ועומדות חמש בקשות שהגישו הנתבעים – אחת, למחיקת התביעה כולה על הסף בגין פורום לא נאות וטענה כי יש לדון בתובענה בסין; שניה, […]
22 אוגוסט 2021
תא (חי') 42343-10-19 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' לילך אידלמן
מקרקעין
פסק דין 1. תביעה זאת עוסקת במערכת היחסים שבין מוכרת דירה, רוכשת ובנק שנתן משכנתא/הלוואה לרכישת הדירה – הכל כפי שיפורט להלן. רקע (כמשתקף מכתבי הטענות ומתצהירי עדות ראשית של הצדדים) 2. בתאריך 7.5.2001 נחתם חוזה מכר (להלן: "ההסכם"), במסגרתו מכרה נתבעת 2 (להלן: "ירדנה") את זכויותיה בדירה מספר 5 ברחוב יוספטל 23 בקרית אתא, […]
21 אוגוסט 2021
תצ (חי') 14562-04-18 אסתי לנדאו נ' Qualcomm Incorporated
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
החלטה 1. המשיבה 1, Qualcomm Incorporated, היא חברה זרה שמקום מושבה בסן דייגו שבארצות הברית. המשיבה עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של רכיבים המשמשים לתקשורת אלחוטית, ובהם שבבי מודם המשמשים לתקשורת בטלפונים סלולריים. קוואלקום מחזיקה גם בפטנטים רבים לרכיבים והתקנים בתחום התקשורת, ומספקת את מוצריה ונותנת רישיונות שימוש בפטנטים לחברות תקשורת אלחוטית רבות, ובהן לחברות העוסקות […]
19 אוגוסט 2021
ער"א 5257/21 SKS Holdings LLC נ' עמיטק ניהול ופיתוח נכסי נדל"ן בע"מ
יישוב סכסוכים
פסק-דין לפנַי ערעור על החלטות הרשם ר' גולדשטיין בע"א 4604/21 מיום 11.7.2021 ומיום 25.7.2021, שעניינן בבקשת המערערת להגדלת היקף גוף הערעור שהוגש על ידה. הרקע לערעור 1. ביום 30.6.2021 הגישה המערערת לבית משפט זה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (ת"א 8153-01-18; כב' השופט י' פרגו) בהיקף של 19 עמודים. בד […]
18 אוגוסט 2021
ע"א 1579/20 פביו יחזקאל מלכסון אנגל נ' פקיד שומה תל אביב
מיסוי ותמריצי מדינה או מימון מדינה
פסק-דין השופט ג' קרא: יעקב הולך לעולמו ומותיר אחריו הפסדים לצרכי מס שלא נוצלו. דינה יורשת את עזבונו של יעקב. האם יורשת דינה גם את ההפסדים לצרכי מס של יעקב? האם יכולה היא לקזזם עם הכנסותיה-שלה? ובזווית אחרת: האם זכות הקיזוז של הפסדים לצרכי מס, זכות העומדת לנישום מכוח הדין, היא 'זכות אישית' הנתונה לנישום […]
18 אוגוסט 2021
תא (מרכז) 30919-11-13 מטד נדל"ן ייזום והשקעות בע"מ (אדר נדל"ן והשקעות בע"מ) נ' רשות מקרקעי ישראל
מקרקעין
פסק דין תביעה למתן פסק דין הצהרתי הקובע כי תובעת 1 – מטד נדל"ן ייזום והשקעות בע"מ (בשמה החדש אדר נדל"ן והשקעות בע"מ) ("מטד"), זכאית להירשם כבעלת זכות החכירה הראשית במקרקעין נושא התובענה, ולהורות על העברת זכות החכירה הראשית הרשומה כיום על שם תובעת 2 – חברת הנוטע בע"מ (בפירוק) ("הנוטע"), משם הנוטע לשמה של […]
17 אוגוסט 2021
סעש (ת"א) 26159-08-16 כנען סופר סוכנויות לביטוח (1999) בע"מ – שי טנר
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
פסק דין חלקי (המשך) האם זכאי התובע שכנגד לעמלות לאחר סיום יחסי העבודה בינו לבין הנתבעות שכנגד? זוהי השאלה אשר הובאה לפתחי לאחר שהתיק דנא הוחזר על ידי כב' בית הדין הארצי לעבודה לאחר מתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים בדיון בערעור על פסק דין חלקי (צו למתן חשבונות). העובדות הצריכות לעניין: 1. כנען […]
הראה עוד