הסכמי ידועים בציבור
שירותים נוטריוניים

הסכמי ידועים בציבור

הדפסה

דרך המלך למנוע חיכוכים כספיים, בין בעת מערכת היחסים הזוגית, ובין ככל שהיא מסתיימת, היא על ידי חתימה על הסכם ממון. כאשר מדובר בזוג נשוי, החוק הישראלי מגדיר כיצד ניתן לתת תוקף להסכם כזה, אולם מה קורה כאשר זוג מנהל משק בית משותף בלי כוונה להתחתן אבל חשוב לו לבצע הפרדה רכושית שתמנע סכסוכים? בעת המודרנית, בה זוגיות יכולה ללבוש כל מיני צורות לגיטימיות, השאלה הזו רלוונטית במיוחד.

הסכם ממון הוא הסכם שנחתם לקראת הנישואין או בתקופת הנישואין ויש לו מעמד של פסק דין. כאשר ההסכם נחתם לקראת הנישואין ניתן לחתמו מול נוטריון, אך בכל מקרה אחר נדרש, לשם השגת המעמד המיוחד של הסכם ממון, הליך משפטי בבית המשפט למשפחה. מנוסח החוק עולה כי מדובר על זוגות נשואים או על זוגות שיש להם כוונה ממשית להינשא. כתוצאה מכך, "ידועים בציבור" - בני זוג שאינם נשואים למרות שהם מנהלים מערכת זוגית מלאה, אינם יכולים על פי החוק היבש לחתום על הסכם ממון, אך כבר בשנת 2013 נקבע על ידי בית המשפט העליון שהסדרים רכושייים בין ידועים בציבור יכולים להירשם כמו הסכמי ממון, בין היתר באמצעות הליך בבית המשפט לענייני משפחה. יצוין, כי תמיד ניתן לחתום על "הסכם ממון" בפני נוטריון ועצם האישור הנוטריוני לחתימה יקנה להסכם מעמד חזק יותר מאשר לחוזה רגיל, אך מבחינה משפטית לא ייחשב הדבר להסכם ממון.

למרות שניתן לרשום הסכם ממון בין בני זוג שאינם נשואים, אם במועד שההסכם נחתם לא הייתה (עדיין, או בכלל) כוונה להינשא, במקרה שבו בני הזוג מחליטים להתחתן ההסכם הופך לחסר תוקף (למרות שיכול להיות שבמקרים מסוימים חלקים ממנו ימשיכו לחייב). כך, למשל, פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב מאוקטובר, 2019, עסק בסכסוך כספי בין זוג גרוש שחתם על הסכם ממון בתקופה בה נחשבו ל"ידועים בציבור". בית המשפט קבע כי הסכם הממון חסר תוקף, למרות שבאותו מקרה הזוג נישא זמן קצר (שנה וחצי) לאחר יצירת ההסכם.

עם זאת, כאמור, גם "הסכם ממון" שלא נחתם בהתאם להליך הנדרש עשוי להיות בעל משמעות. כך, למשל, במקרה שנדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב באפריל, 2018, העלה נאמן בפשיטת רגל של גבר טענה לחוסר תוקף של הסכם ממון שנחתם עם זוגתו וקבע כי קיימות לה זכויות בדירת המגורים שלהם. בית המשפט קבע, כי למרות שההסכם אינו הסכם ממון כמשמעו בחוק, משום שהוא נחתם בידי "ידועים בציבור", עדיין יש לו תוקף בכל הקשור לזכויות הקניינות של הצדדים.

בכל מקרה, בין אם מחליטים לחתום על הסכם ממון במסגרת החוק ובין על הסכם שהוא "מעין הסכם ממון" כידועים בציבור, חשוב ביותר לוודא שכל מסמך כזה נערך על ידי עורך דין או נוטריון בעל מומחיות בתחומים הרלוונטיים, שכן בכל מקרה מדובר בחוזה המייצר התחייבויות לצדדים לו לשנים רבות. כך, למשל, אם קיימים נכסי מקרקעין שרוצים להסדיר, חשובה מומחיות בתחום המקרקעין, ואם למי מבני הזוג החזקה במניות של חברה, נדרשת הכרות עם דיני החברות.

לגבי הסכמי ממון בין בני זוג העומדים להתחתן, ראו גם הפרק על הסכמי ממון.

תשומת הלב שהעלות של חתימה נוטריונית היא עלות נפרדת מעלות הכנת הסכם הממון עצמו ואנו מכינים גם הסכמי ממון לאישור בבית המשפט (כאשר בני הזוג לא מתכוונים להתחתן או כשהם כבר נשואים).

ייפוי כוח נוטריוניים

החתמה על יפויי כוח נוטריוניים

אימות חתימה נוטריוני

חתימה בפני נוטריון על מסמכים

אישור מתאים למקור נוטריוני

אישור מתאים למקור נוטריוני

חתימת מסמכים לשימוש מחוץ לישראל

חתימה נוטריונית של מסמכים המיועדים לשימוש מחוץ לישראל

אישור חיים

ביצוע אישורי חיים נוטריוניים

העדה של מסמך סחיר

העדה של מסמכים סחירים

תצהיר נוטריוני

אימות תצהירים נוטריוניים

תרגומים נוטריוניים

ביצוע ואישור תרגומים נוטריוניים

צוואות נוטריוניות

עריכה והחתמה של צוואות נוטריוניות

הסכמי ממון

עריכה ואישור של הסכמי ממון נוטריוניים ועריכת הסכמי ממון לאישור בבית המשפט

שירותי אפוסטיל

ביצוע אימותי אפוסטיל למסמכים נוטריוניים

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועייםעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין