אימות חתימה נוטריוני
שירותים נוטריוניים

אימות חתימה נוטריוני

הדפסה

אימות חתימה נוטריוני הוא בעל ערך גבוה משמעותית מאימות חתימה רגיל או אימות חתימה על ידי עורך דין. משמעות אימות החתימה הנוטריוני היא שכמעט ולא ניתן לסתור את החתימה ולטעון טענות מאוחר יותר (בבית משפט או בכל מקום אחר) בדבר הליך החתימה או תוקפה.

לפי החוק הישראלי קיימים מקרים בהם אימות חתימה חייב להיות נוטריוני. כך, למשל, בייפוי כוח לעסקת מקרקעין שלא ניתן לעורך דין, חתימה על הקמת נאמנות (ראו הפרק העוסק בנאמנויות), וכמעט כל מסמך שנדרש להיות בשימוש מחוץ לישראל.

בנוסף, כל מסמך הנחתם נוטריונית נושא מספר סידורי ותאריך, שניהם לא ניתנים לזיוף, ולכן קיימת חשיבות לחתימה נוטריונית בכל מקום בו עשויה בעתיד להיות שאלה לגבי המועד בו נחתם המסמך, למשל מול רשות המסים. מסיבה זו אנו ממליצים שכל מסמך של החזקה של נכס בנאמנות (למשל החזקת מניות בחברה עבור אחר) ייחתם נוטריונית.

ייפוי כוח נוטריוניים

החתמה על יפויי כוח נוטריוניים

אישור מתאים למקור נוטריוני

אישור מתאים למקור נוטריוני

חתימת מסמכים לשימוש מחוץ לישראל

חתימה נוטריונית של מסמכים המיועדים לשימוש מחוץ לישראל

אישור חיים

ביצוע אישורי חיים נוטריוניים

העדה של מסמך סחיר

העדה של מסמכים סחירים

תצהיר נוטריוני

אימות תצהירים נוטריוניים

תרגומים נוטריוניים

ביצוע ואישור תרגומים נוטריוניים

צוואות נוטריוניות

עריכה והחתמה של צוואות נוטריוניות

הסכמי ממון

עריכה ואישור של הסכמי ממון נוטריוניים ועריכת הסכמי ממון לאישור בבית המשפט

הסכמי ידועים בציבור

הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות משותפת והסכמים אחרים בין בני זוג שאינם רוצים או אינם יכולים להתחתן

שירותי אפוסטיל

ביצוע אימותי אפוסטיל למסמכים נוטריוניים

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועייםעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין