צוואות נוטריוניות
שירותים נוטריוניים

צוואות נוטריוניות

הדפסה

צוואה היא ביטוי של רצונו של אדם בדבר רכושו לאחר מותו. כל עוד אדם כשיר נפשית לערוך צוואה, אותו אדם רשאי לשנות או לבטל את הצוואה בכל עת ואין תוקף להסכם בדבר תוכן הצוואה או מגבלה (לרבות במסגרת הצוואה) על יכולת שינוי של צוואה או ביטולה. באופן טבעי, מכיוון שהצוואה נבחנת לראשונה רק לאחר שהמצווה כבר אינו בין החיים, חשוב שהמצווה יוודא כי הצוואה תנוסח באופן הברור ביותר ועל ידי בעל מקצוע בתחום, כדי למנוע מחלוקות פרשניות בעתיד לגבי ניסוח הצוואה. עם זאת, גם כשהצוואה נוסחה באופן נכון, פעמים רבות מוצאים עצמם "יורשים פוטנציאליים" פחות מרוצים מתוכן הצוואה וחלק גדול מהמחלוקות המגיעות לבתי המשפט נוגעות לכשרותו של המצווה לעשות את הצוואה וטענות בדבר פגמים פרוצדוראליים בצוואה.

לצוואה נוטריונית שני יתרונות משמעותיים על פני צוואות אחרות: האחד הוא העובדה שאישור הנוטריון מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לתקינות הצוואה ועל ידי כך צוואה נוטריונית יוצרת וודאות גבוהה יותר לכך שהצוואה תתקבל בעתיד בהליך משפטי ולא תהיה ניתנת לביטול, כך שיקויים בפועל רצונו של המנוח כפי שבא לידי ביטוי בצוואה.

היתרון השני הוא שהנוטריון שומר במשרדו העתק ממוספר במספר רץ של כל הצוואות הנחתמות בפניו ועל ידי כך מצטמצמת ביותר האפשרות של זיוף הצוואה לאחר כתיבתה וחתימתה, כמו גם סתירתה.

החשיבות הגדולה ביותר של צוואה נוטריונית היא כאשר קיים חשש שמישהו עלול לנסות לתקוף את תקינות הצוואה בטענה לפיה המצווה לא היה כשיר בנפשו בעת שכתב את הצוואה. כך, מכיוון שהנוטריון מוודא את יכולתו של המצווה לבצע ולהבין את ההליך, קשה מאוד יהיה בעתיד לתקוף צוואה נוטריונית בשל טענה של היעדר כשרות. בהקשר זה חשוב לציין, כי כאשר המצווה מבקש לערוך צוואה נוטריונית כשהוא מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, לא ניתן לבצע צוואה נוטריונית אלא אם ניתנה תחילה לנוטריון תעודה רפואית שהוצאה על ידי רופא ביום עריכת הצוואה ובה מאשר הרופא שהמצווה כשיר לעשות כן. גם כאן, מכיוון שהתעודה הרפואית נשמרת אצל הנוטריון בצמוד להעתק הצוואה קיים תיעוד מאומת לפיה המצווה היה כשיר במועד הרלוונטי, קשה יהיה לתקוף את הצוואה בטענה של העדר כשרותו של המצווה.

מכיוון שירושות הן אחד הגורמים הגדולים לסכסוכים בין בני משפחה, מומלץ לעורך צוואה ברורה שתנוסח בסיוע עורך דין או נוטריון המכירים היטב את התחום. עוד, כדאי ביותר לוודא שהצוואה היא צוואה נוטריונית באשר צוואה נוטריונית יוצרת וודאות גבוהה הרבה יותר לקיום רצונו של המצווה כך שלא ניתן יהיה לתקוף בעתיד את הצוואה בטענות של פגמים בכשרות המצווה או פגמים בצוואה או בהליך כתיבתה.

למידע נוסף בנושא צוואות, ראו בפרק על העברות בין-דוריות.

תשומת הלב שהעלות של חתימה נוטריונית היא עלות נפרדת מעלות הכנת הצוואה עצמה.

ייפוי כוח נוטריוניים

החתמה על יפויי כוח נוטריוניים

אימות חתימה נוטריוני

חתימה בפני נוטריון על מסמכים

אישור מתאים למקור נוטריוני

אישור מתאים למקור נוטריוני

חתימת מסמכים לשימוש מחוץ לישראל

חתימה נוטריונית של מסמכים המיועדים לשימוש מחוץ לישראל

אישור חיים

ביצוע אישורי חיים נוטריוניים

העדה של מסמך סחיר

העדה של מסמכים סחירים

תצהיר נוטריוני

אימות תצהירים נוטריוניים

תרגומים נוטריוניים

ביצוע ואישור תרגומים נוטריוניים

הסכמי ממון

עריכה ואישור של הסכמי ממון נוטריוניים ועריכת הסכמי ממון לאישור בבית המשפט

הסכמי ידועים בציבור

הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות משותפת והסכמים אחרים בין בני זוג שאינם רוצים או אינם יכולים להתחתן

שירותי אפוסטיל

ביצוע אימותי אפוסטיל למסמכים נוטריוניים

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועייםעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין