ייפוי כוח נוטריוניים
שירותים נוטריוניים

ייפוי כוח נוטריוניים

הדפסה

ייפוי כוח הוא מסמך המסמיך אדם אחר לפעול בשם הממנה כדי לבצע עבורו פעולות משפטיות, בין באופן כללי ובין באופן פרטני לפעולה מסויימת. כאשר ייפוי הכוח ניתן למי שאינו עורך דין ייפוי הכוח חייב להיחתם בפני נוטריון.
כאשר ייפוי הכוח נועד להבטיח זכויות של אדם אחר (לרבות מיופה הכוח) ניתן לקבוע בו שהוא בלתי חוזר, כלומר לא ניתן לבטלו.

ייפוי כוח יכול להיות כללי או ספציפי. - ייפוי כוח כללי מאפשר לבצע כל פעולה שהיא, ועל כן יש לשקול היטב האם לתת ייפוי כוח כזה. ייפוי כוח ספציפי, להבדיל, הינו ייפוי כוח המוגבל מבחינת הפעולות הרשומות בו או מבחינת תקופת תוקפו. כך, למשל, ניתן לתת ייפוי כוח לאדם למכור נכס מקרקעין או ייפוי כוח לבנק לרשום משכנתא, כחלק מהליך מימון של עסקת מקרקעין.

תשומת הלב שאין לבלבל בין ייפוי כוח נוטריוני לבין ייפוי כוח מתמשך¬ (ראו בפרק על העברות בינדוריות), שהוא ייפוי כוח המאפשר לאדם להחליט מי יהיה אחראי לניהול ענייניו אם ייאבד את כשרותו המשפטית ולא יוכל לעשות כן בעצמו. ייפוי כוח כזה לא נחתם בפני נוטריון אלא בפני כל עורך דין המוסמך לבצע זאת (ומשרדנו מספק גם שירות זה) ומופקד לאחר מכן אצל האפוטרופוס הכללי. הכנת ייפוי כוח מתמשך דורשת שימוש בעורך דין שהוסמך לכך, אולם מדובר בהסמכה בסיסית ביותר ולכן מומלץ לא להסתפק בהסמכה ולעבוד רק עם עורך דין בעל ניסיון רב שנים בתחום החוזים, המסחרי והליטיגציה, הבקיא בתחום זה, אשר יקפיד על עריכת ייפוי הכוח וההנחיות המקדימות באופן התפור למידותיו של נותן ייפוי הכוח.

אימות חתימה נוטריוני

חתימה בפני נוטריון על מסמכים

אישור מתאים למקור נוטריוני

אישור מתאים למקור נוטריוני

חתימת מסמכים לשימוש מחוץ לישראל

חתימה נוטריונית של מסמכים המיועדים לשימוש מחוץ לישראל

אישור חיים

ביצוע אישורי חיים נוטריוניים

העדה של מסמך סחיר

העדה של מסמכים סחירים

תצהיר נוטריוני

אימות תצהירים נוטריוניים

תרגומים נוטריוניים

ביצוע ואישור תרגומים נוטריוניים

צוואות נוטריוניות

עריכה והחתמה של צוואות נוטריוניות

הסכמי ממון

עריכה ואישור של הסכמי ממון נוטריוניים ועריכת הסכמי ממון לאישור בבית המשפט

הסכמי ידועים בציבור

הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות משותפת והסכמים אחרים בין בני זוג שאינם רוצים או אינם יכולים להתחתן

שירותי אפוסטיל

ביצוע אימותי אפוסטיל למסמכים נוטריוניים

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועייםעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין