משפט בין-דורי (נאמנויות, צוואות, יפוי כוח מתמשך, הורות)
תחומי ההתמחות

משפט בין-דורי (נאמנויות, צוואות, יפוי כוח מתמשך, הורות)

הדפסה

אחד הדברים המטרידים רבים הוא מה יקרה לרכושם ובני משפחתם לאחר מותם. הנושא נהיה מורכב עוד יותר כאשר מדובר בעסק משפחתי ובעל העסק מעוניין להכשיר את ילדיו לנהל את העסק עוד בחייו. הדבר דורש לא רק הסדרה של צוואה או נאמנות אלא גם עדכון של התנהלות החברה כדי להכניס לניהול את היורשים, לרבות עדכון התקנון, הכנת העובדים והסביבה ופעולות אחרות.

נושא אחר, לא פחות חשוב, היא שמירה על הרכוש ועל רצונו של אדם עוד בחייו, במצב בו באופן זמני או קבוע האדם אינו יכול לשלוט בחייו (למשל, מצב רפואי קבוע כדימנסיה או אובדן כושר מנטלי באופן זמני). במקרה כזה חשוב לאדם שייעשה בו וברכושו כפי שהוא החליט בשלב בו היה בשליטה מלאה על חייו ולשם כך נוצר המנגנון של יפוי כוח מתמשך.

תחום אחר בעל חשיבות בנושא ההעברה הבין-דורית הינו תחום הנאמנויות. כאשר לאדם רכוש שהוא רוצה לוודא שאיש לא יוכל לגעת בו בחייו (למשל, נושים שעשויים להיות לבעל עסק מצליח, ככל שבעתיד יקרוס העסק) או לאחר מותו וכי רכוש זה ינוהל באופן שהוא רוצה (למשל, יצירת קרן למימון לימודים של ילדיו, או למטרה ציבורית כלשהי), בניית נאמנות היא הדרך הנכונה והטובה לבצע זאת.

משרדנו מטפל בכל נושא ההעברות הבין-דוריות, החל מהסדרת העברת הבעלות והניהול בחברות ועסקים משפחתיים, המשך בנאמנויות, צוואות וירושות ויפויי כוח מתמשכים.

העברה בין-דורית של עסק

טיפול בכל נושא ההעברה הבין-דורית של עסק, וביחוד עסק משפחתי, היא נושא מורכב הדורש הכנת העסק לקליטת הדור המנהל הבא, מניעת סכסוכים בין בני המשפחה והעברה מדורגת של האחזקות בעסק, או הכנת צוואה או מסמכי נאמנות כתחליף צוואה להעברת המניות עם מותו של בעל העסק.

נאמנויות

הכנת מסמכי נאמנויות ושימוש כנאמן לנכסים ולעסקאות, לרבות עסקאות בינלאומיות מורכבות ולרבות נאמן לחלוקת תשלומים

צוואות וירושות

משרדנו מטפל בכל הנושא של הכנת צוואות ומימוש של צוואות וירושות, לרבות צווי ירושה וצווי קיום צוואה, כמו גם הסכמי חלוקת עזבון בין יורשים במקרה בו היורשים מבקשים לחלק בהסכמה את הירושה באופן שונה מהרשום בצוואה או מהחלוקה על פי החוק, במקרה בו לא קיימת צוואה.

יפוי כוח מתמשך

הכנה והחתמה על יפוי כוח מתמשך

הורות פונדקאות ואימוץ

ליווי בהסכמי הורות, הליכי פונדקאות ואזרוח בישראל

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועייםעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין