ייפוי כוח מתמשך – רצונו של אדם כבודו?
מאמרים מקצועיים

ייפוי כוח מתמשך – רצונו של אדם כבודו?

נכתב על ידי

אסנת נתאי
02 ינואר 2023
הדפסה
PDF

אדם חותם על ייפוי כוח מתמשך בו נרשם כי במידה ויחלה ולא יוכל לנהל ענייניו הרי שאחת מבנותיו תוכל לבצע זאת עבורו. האם לאחר שהוא הוכרז כבלתי כשיר וייפוי הכוח המתמשך הופעל, יכולה בת אחרת לדרוש ביטול ייפוי הכוח בטענה כי אחותה מבזבזת את כספי האב שלא לצורך או מתנהלת באופן שהבת השנייה חושבת שאינו נכון?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מאפשר לאדם להיערך ליום בו לא יוכל עוד לקבל החלטות מדעת ולערוך מראש "ייפוי כוח מתמשך" אשר בו יחליט ויקבע מראש מי יהא מיופה הכוח, עליו הוא סומך, אשר יכנס בנעליו ויקבל החלטות עבורו ובמקומו בתקופה עתידית, כאשר יקבע על ידי רופא מומחה כי אינו כשיר יותר לקבל החלטות באופן עצמאי. הרציונל לכך הוא לאפשר לאדם להשאיר הנחיות או הוראות אשר יסייעו למיופה הכוח להגשים את רצונו של האדם במועד שבו לא יוכל עוד להביע את דעתו או לקבל החלטות המטיבות עמו. עם זאת, החיים מלמדים כי לעיתים קיים פער בין רצונו של האדם לבין המציאות. כך, למשל, אדם הממנה את אחד מילדיו לשמש כמיופה כוח וסבור כי יפעל לטובתו עלול לגלות כי הכוח שהופקד בידו מנוצל לרעה או לחילופין, הביא לסכסוך חמור בין ילדיו עד כדי צורך בהתערבות בית המשפט ומינוי אפוטרופוס לעניינו וזאת בניגוד גמור לרצונו או כוונתו.

כך, למשל, במקרה שנדון בנובמבר, 2022, בבית המשפט לענייני משפחה בצפת, נאלץ בית המשפט להתערב ולבטל ייפוי כוח מתמשך לאחר שהאדם שערך את ייפוי הכוח התנגד לפעולות שביצעה אשתו, כמיופת הכוח. באותו מקרה, המשפחה נותרה חצויה עקב הסכסוך ולאחר שבית המשפט בחן את התא המשפחתי המצומצם והמורחב והאופציות השונות העדיף את טובתו של עורך ייפוי הכוח ומינה גורם חיצוני כאפוטרופוס לתקופה מוקצבת. במקרה אחר, שנדון ביוני, 2022, הורה בית המשפט בירושלים על מינוי אפוטרופוס חיצוני, למרות קיומו של ייפוי הכוח המתמשך. באותו מקרה מיופה הכוח לא תפקד כראוי באופן שגרם לסכסוכים רבים בינו לבין שאר בני המשפחה שהתלוננו על שימוש לא ראוי בכספי מייפה הכוח לצרכיו הפרטיים והחתמתו על מסמכים שונים, כמו גם מניעת מפגשיו עם שאר בני המשפחה.

מעבר לעובדה כי ניסוח רשלני של ייפוי הכוח המתמשך עלול בסופו של יום לפגוע ברצונו החופשי של מייפה הכוח, במועד שכבר יהיה לו קשה להתנגד או להביע את דעתו, ייפוי כוח מתמשך גנרי שנערך ללא כל אבחון מצבו המשפחתי של מייפה הכוח, עלול לגרום בנוסף ל"תאונות המשפטיות" גם לפגיעה בלתי הפיכה במרקם המשפחתי. חשוב לציין, העתיד די ערטילאי ולא ניתן להימנע באופן אבסולוטי מסיטואציות לא צפויות. אולם, כדאי ואף רצוי לנסות למזער אותן באמצעות פניה לעורך דין מנוסה, אשר לפני הכנת ייפוי הכוח, ילמד ויכיר את סביבתו המשפחתית וחברתית של מייפה הכוח ורק לאחר מכן יסייע בעריכת ייפוי הכוח התואם למידותיו וצרכיו של מייפה הכוח תוך צפיית התרחישים האפשריים והיערכות להם מראש. במקרים מסוימים, מומלץ להצטייד בבדיקה רפואית עדכנית המאשרת את היות מייפה הכוח כשיר בעת חתימתו על ייפוי הכוח. בנוסף, כדאי ורצוי להכין מראש את מיופי הכוח לתפקיד אותו יתכן ויקבלו, הכנה אשר תכלול תיאום ציפיות ועשויה אף היא למנוע תקלות בעתיד במקרה ויקום הצורך בהפעלת ייפוי הכוח המתמשך.