תצהיר נוטריוני
שירותים נוטריוניים

תצהיר נוטריוני

הדפסה

תצהיר נוטריוני הוא תצהיר המאושר על ידי נוטריון, המאשר כי המצהיר מכיר את שפת ההצהרה וקרא אותה בנוכחות הנוטריון, הוזהר כדין כי הוא מתחייב להצהיר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי הוא מודע לכך שאם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. לחילופין, המצהיר יכול לחתום על התצהיר בפני נוטריון לאחר שהנוטריון או מתרגם תרגם את ההצהרה למצהיר ולאחר שהוזהר כדין. הנוטריון בכל מקרה חייב להכיר את השפה בה נכתבה ההצהרה.
משמעות החתימה מול נוטריון היא שכמעט ולא ניתן לתקוף את תוקף המסמך והוא חשוב בעיקר כאשר מדובר באנשים מבוגרים אשר בעתיד עלולה לעלות שאלה לגבי הכשירות שלהם לחתום על ההצהרה. במקרה כזה, אימות ההצהרה על ידי נוטריון יכול לחסוך בעתיד זמן ומשאבים רבים על ידי כך שימנע סכסוכים משפטיים.

ייפוי כוח נוטריוניים

החתמה על יפויי כוח נוטריוניים

אימות חתימה נוטריוני

חתימה בפני נוטריון על מסמכים

אישור מתאים למקור נוטריוני

אישור מתאים למקור נוטריוני

חתימת מסמכים לשימוש מחוץ לישראל

חתימה נוטריונית של מסמכים המיועדים לשימוש מחוץ לישראל

אישור חיים

ביצוע אישורי חיים נוטריוניים

העדה של מסמך סחיר

העדה של מסמכים סחירים

תרגומים נוטריוניים

ביצוע ואישור תרגומים נוטריוניים

צוואות נוטריוניות

עריכה והחתמה של צוואות נוטריוניות

הסכמי ממון

עריכה ואישור של הסכמי ממון נוטריוניים ועריכת הסכמי ממון לאישור בבית המשפט

הסכמי ידועים בציבור

הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות משותפת והסכמים אחרים בין בני זוג שאינם רוצים או אינם יכולים להתחתן

שירותי אפוסטיל

ביצוע אימותי אפוסטיל למסמכים נוטריוניים

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועיים