חברות, עסקים ומיזמים משותפים
תחומי ההתמחות

חברות, עסקים ומיזמים משותפים

הדפסה

ליווי עסקים, חברות ומיזמים משותפים בחיי היומיום וניהול סכסוכים תאגידיים

משרדנו מטפל בכל סוגיה הקשורה להתנהלות היומיומית של עסקים וחברות, לרבות ניהול תאגידי כהחלטות דירקטוריון או אסיפה כללית, ביקורת פנים, דיווחים רגולטוריים, הסכמי מיזמים משותפים, סוגיות של זכויות מיעוט בחברה וסכסוכים בין בעלי מניות או סכסוכים אחרים.

הקמת חברה בישראל היא כיום הליך קל ביותר. כמעט כל עורך דין מתחיל יודע להחתים על ערימת מסמכים סטנדרטיים להקמת חברה, אותו ניתן למצוא אפילו באינטרנט – קובץ מסמכים בסיסי אשר נראה לעתים כעניין פרוצדוראלי חסר חשיבות. אנשי העסקים מתעניינים יותר בצד העסקי ולכן לאו דווקא מעוניינים "להשקיע" במערכת הסכמים מותאמת אישית לצרכיהם או להשתמש בשירותיו של עורך דין שמכיר לא רק את הצד של הקמת החברה אלא גם בר ניסיון בעצמו בהקמה וניהול של עסק מסחרי ובנוסף גם ייצג בבית המשפט בתיקים של סכסוכים בין בעלי מניות – עורך דין אשר יוכל לכתוב עבורם תקנון והסכם בעלי מניות אשר כל אחד מהם יוכל לסייע להם בהתמודדות עם מצבי משבר בחיי החברה ובין בעלי המניות בה ואשר חלקם לא ניתנים לצפיה במועד הקמת החברה.
הצלחת חברה תלויה, בין היתר, ביכולת לקבל החלטות ולנהל אותה. לכן חשוב שתקנון החברה והסכם בעלי המניות יהיו כאלה שנתפרו היטב למידותיהם של בעלי מניותיה ולמטרותיה של החברה וחשוב ש"תפירה" זו תהיה בידי עורך דין בעל ראייה עסקית נכונה, אך גם בעל ניסיון בסכסוכים בין בעלי מניות, כך שידע לכלול במסמכים הסדרים מתאימים. אמנם מדובר בהשקעה בשלב בו לחברה טרם קיימות הכנסות, אך כמו כל מבנה, ללא יסודות יציבים עלול המבנה לקרוס בשלב כלשהו. נציין, כי במקרה בו יש להקים חברה באופן בהול כדי להתחיל מיידית בפעילות העסק, ניתן להקים החברה עם תקנון סטנדרטי, אך חשוב כי במקביל לכך תתבצענה פגישות מסודרות עם עורך דין המתמחה בתחום על מנת שיוכל לבנות עבור הצדדים ובשיתופם תקנון מפורט, ואולי גם הסכם בעלי מניות, אשר יחליפו בהקדם את המסמכים הסטנדרטיים עימם נרשמה החברה.

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועייםעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין