משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
תחומי ההתמחות

משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים

הדפסה

להבדיל מעסק פרטי, כשמדובר במדינה חשוב לוודא שהליכי ההתקשרות שלה נעשים באופן שממקסם את התועלת הציבורית ומונע שחיתות וזו אחת הסיבות המרכזיות לחובת המכרז של גוף ציבורי. החוק קובע אמות מידה לבחירת ההצעה המעניקה את מירב היתרונות לעורך המכרז תוך שמירה על השוויון. כל שחקן בתחום המכרזים בישראל נדרש להכיר את הרגולציה הייחודית בתחום, הדורשת אימוץ דקדקני של כללי משחק באשר אי הקפדה על הכללים עשויה לגרום לפסילת ההצעה במכרז. כדי להקטין עלויות ולצורך הפחתת הסיכון לפסילת ההצעה על הסף חשוב להיעזר בעורך דין המתמחה לא רק בתחום המכרזים אלא גם בתחום החוזים וגם בתחומים בהם עוסק המכרז ואשר ילווה את המציע כבר משלב הכנת ההצעה ולא ייכנס לתמונה רק ככל שהליך המכרז מסתבך ומגיע להליכים בבית משפט.

משרדנו עוסק בכל נושא הקשור במשפט ציבורי, סביבה ומכרזים. בתחום זה כלול, בין היתר, יצוג גופים ממשלתיים או עירוניים או אל מול גופים אלו, סוגיות של הגירה, עיסוק בנושאים הקשורים בחומרים מסוכנים, לרבות ליווי בהליכים פליליים הקשורים בטיפול בחומרים מסוכנים, סיוע בהכנת הצעות למכרז או בניסוח מכרזים והליכים בבית משפט בנוגע למכרזים או לכל הסוגיות האחרות המתוארות מעלה.

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועייםעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין