אישור מתאים למקור נוטריוני
שירותים נוטריוניים

אישור מתאים למקור נוטריוני

הדפסה

אישור העתק על ידי נוטריון נותן למסמך תוקף של מקור. אישור כי העתק של מסמך נאמן למקור נדרש לפעמים לצורך הצגת המסמך בפני רשויות שונות. נוטריון יכול לתת אישור כאמור רק אם המקור הוצג בפניו והוא השווה אותו אל מול ההעתק ומצא כי המסמכים שווים. בדומה לתצהיר נוטריוני (ראו בהמשך), הנוטריון לא ייתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו, אלא אם החלק שאינו כתוב בשפה המוכרת לו הוא חלק טפל במסמך, אז ייתכן כי ניתן יהיה לתת אישור כאמור.

ייפוי כוח נוטריוניים

החתמה על יפויי כוח נוטריוניים

אימות חתימה נוטריוני

חתימה בפני נוטריון על מסמכים

חתימת מסמכים לשימוש מחוץ לישראל

חתימה נוטריונית של מסמכים המיועדים לשימוש מחוץ לישראל

אישור חיים

ביצוע אישורי חיים נוטריוניים

העדה של מסמך סחיר

העדה של מסמכים סחירים

תצהיר נוטריוני

אימות תצהירים נוטריוניים

תרגומים נוטריוניים

ביצוע ואישור תרגומים נוטריוניים

צוואות נוטריוניות

עריכה והחתמה של צוואות נוטריוניות

הסכמי ממון

עריכה ואישור של הסכמי ממון נוטריוניים ועריכת הסכמי ממון לאישור בבית המשפט

הסכמי ידועים בציבור

הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות משותפת והסכמים אחרים בין בני זוג שאינם רוצים או אינם יכולים להתחתן

שירותי אפוסטיל

ביצוע אימותי אפוסטיל למסמכים נוטריוניים

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים