חתימת מסמכים לשימוש מחוץ לישראל
שירותים נוטריוניים

חתימת מסמכים לשימוש מחוץ לישראל

הדפסה

החוק הישראלי קובע שכאשר מסמך נדרש לשימוש מחוץ לישראל והוא אחד מהמסמכים הבאים, הוא חייב להיעשות בפני נוטריון: אימות חתימה על מסמך, אישור נכונות העתק, אישור נכונות רשימת מצאי, אישור העדה של מסמך סחיר וכל עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, דורשת שמסמך זה יהיה בפני נוטריון.

אנו מספקים גם שירות של חתימת המסמכים האמורים וגם הליכי אפוסטיל למתן תוקף לחתימה זו מחוץ לישראל (ראו בפרק בנושא אפוסטיל ). כאשר מסמך מיועד לשימוש מחוץ לישראל (למשל, שגרירות, מכירה או רכישה של נכסי מקרקעין או מניות מחוץ לישראל, מסירת מסמכים לשם הסמכה או קבלת תעודה מחוץ לישראל, קבלת תגמולי ביטוח, ועוד) חשוב לוודא האם נדרש אישור אפוסטיל ובכל מקרה של ספק מומלץ לבצע הליך אפוסטיל .

ייפוי כוח נוטריוניים

החתמה על יפויי כוח נוטריוניים

אימות חתימה נוטריוני

חתימה בפני נוטריון על מסמכים

אישור מתאים למקור נוטריוני

אישור מתאים למקור נוטריוני

אישור חיים

ביצוע אישורי חיים נוטריוניים

העדה של מסמך סחיר

העדה של מסמכים סחירים

תצהיר נוטריוני

אימות תצהירים נוטריוניים

תרגומים נוטריוניים

ביצוע ואישור תרגומים נוטריוניים

צוואות נוטריוניות

עריכה והחתמה של צוואות נוטריוניות

הסכמי ממון

עריכה ואישור של הסכמי ממון נוטריוניים ועריכת הסכמי ממון לאישור בבית המשפט

הסכמי ידועים בציבור

הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות משותפת והסכמים אחרים בין בני זוג שאינם רוצים או אינם יכולים להתחתן

שירותי אפוסטיל

ביצוע אימותי אפוסטיל למסמכים נוטריוניים

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים

טופס אישור רופא בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים