מיין לפי

עדכוני חקיקה ופסיקה2026 תוצאות

סינון
מיין לפי
סינון
14 ספטמבר 2022
מתווך זכאי לדמי תיווך גם אם חלף זמן רב מאז הציג הדירה ובלבד שהיה הגורם היעיל לסגירת העסקה
מקרקעין
יישוב סכסוכים
השלום ת"א: זכאותו של מתווך לדמי תיווך כפופה להיותו הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב; מתווך יכול להיחשב כגורם היעיל לעסקה גם כשחלף זמן רב והרוכשים חתמו על הסכם עצמאית עם בעלי הנכס
12 ספטמבר 2022
הצגת עורך דין כאדם לא ישר עשויה להיחשב כלשון הרע
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול, בין היתר, לפגוע במשלח ידו או מקצועו של אדם; שיגור מכתב לצד שלישי המייחס לעורך דין אחר ביצוע הטעיה מכוונת פוגע בשמו הטוב, יושרו ופרנסתו ומהווה לשון הרע
04 ספטמבר 2022
בהיעדר מערכת הסכמית כתובה יש לבחון את ההתנהלות הכספית ואת האינטרס הכלכלי של הצדדים
מיזוגים ורכישות
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
שלום תל אביב - יפו: כאשר מערכת ההסכמות בין הצדדים היא במסגרת שיח בלתי רשמי ללא אפשרות להפריד בין שיח עסקי ובין שיח חברי, לא ניתן להעניק משקל מהותי להתכתבות ולהשליך ממנה התחייבות הסכמית.
04 ספטמבר 2022
אדם עם ניסיון בהשקעות שמחזיק בתיק ניירות ערך עשוי להיחשב כבעל 100% אשם בהפחתת ערכו
ניירות ערך והנפקות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי מרכז: לצורך קיומה של רשלנות דרוש, בין היתר, קיומו של קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות לבין נזק שנגרם, במסגרתו נבחן האם ההפרה היא "סיבה בלעדיה אין" לגרימת הנזק; ניתן להפחית את הפיצויים שייפסקו לניזוק במצב שבו הוא אחראי בחלקו לנזק שנגרם לו, בהתאם לשיעור האשם התורם שלו.
04 ספטמבר 2022
רישיון למוצר גנרי שניתן מטעם רשות באיחוד האירופי עשוי להפר תחרות אם ניתן לחברה אחת בלבד
משפט ורגולציה אירופאים
יישוב סכסוכים
בית הדין הגבוה לצדק של האיחוד האירופי: רישיונות אירופאים, גם אם אינם בלעדיים, יכולים להיחשב כהפרה של חוקי התחרות באיחוד אם ניתנים לחברה אחת בלבד.
02 ספטמבר 2022
מלחמת אוקראינה היא נסיבה מוצדקת למתן צו ארעי דחוף שימנע חילוט ערבויות אוטונומיות
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: לאור המלחמה באוקראינה והחשש כי יהיה קשה להשיב את הכספים, הנזק הצפוי לנותן הערבות גדול מהנזק שעלול להיגרם למוטב הערבות האוקראיני אם יחול עיכוב מסויים במימוש הערבויות
25 אוגוסט 2022
בעל מניות לא יכול לטעון נזק אישי אם גם בעל מניות נוסף ניזוק ולא מדובר בנזק ספציפי שנגרם רק לו
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
שלום אשקלון: למעט מספר חריגים, בעל מניות יכול לטעון לנזק שנגרם לו על ידי בעל מניות אחר, רק כאשר הנזק שנגרם הוא נזק ישיר לבעל המניות הספציפי.
22 אוגוסט 2022
למשכיר זכות לביטול הסכם גם אם אי תשלום הוא בשל מגיפת הקורונה
מקרקעין
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: הפרת חוזה שנגרמה בשל נסיבות לא צפויות עשויה להעניק הגנה מפני תביעת אכיפה או פיצוי; גם אם מגיפת הקורונה נחשבת כאירוע בלתי צפוי, המשכיר עדיין רשאי לבטל את הסכם השכירות בגין אי תשלום דמי שכירות
22 אוגוסט 2022
מי שהסתמך על הפרה צפויה אך לא נקט צעדים להקטנת הנזק לא יהיה זכאי לפיצוי בגינה
דיני משפחה
הסכמי ממון
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
משפחה קריית גת: הפרה צפויה היא מצב בו שצד להסכם אינו מעוניין או מסוגל לקיים חיוב מחיוביו החוזיים; הנפגע מהפרה צפויה יכול להתעלם ממנה או להסתמך עליה, כאשר הסתמכות מצריכה ממנו לנקוט צעדים להקטנת הנזק.
21 אוגוסט 2022
לא ניתן לבצע הרמת מסך ולחייב דירקטורים שאינם בעלי מניות בחובות החברה כלפי העובדים שלה
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
אזורי י-ם: במקרים חריגים ניתן לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, לרבות חוב כלפי עובדים של החברה; לא ניתן לבצע הרמת מסך כנגד דירקטורים.
19 אוגוסט 2022
אי העברת כספים שנוכו ממשכורת העובד לקופת הפנסיה בשל רשלנות אינה מצדיקה הרמת מסך
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
אזורי ת"א: אי העברת ניכויים משכר העובד ליעדם, עשויה להוות עילה להרמת מסך, אם הדבר נעשה תוך מעשה פסול שנועד להונות את העובד; תקלה טכנית שנבעה ככל הנראה מרשלנות אינה מצדיקה חיוב אישי או הרמת מסך
18 אוגוסט 2022
הימנעות מהפעלת שיקול דעת עצמאי בהצבעה על ידי דירקטור מהווה הפרה של חובת האמון לחברה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
חברה המשמשת כשותף כללי בשותפות ציבורית קבעה בהסכם בעלי המניות שלה, ולאחר מכן גם בתקנונה, כי לאחד מהדירקטורים בדירקטוריון הכולל, בין היתר, אף דירקטורים חיצוניים, יהא שיקול דעת בלעדי בכל החלטה בנוגע לעניינים מקצועיים שאינם פיננסיים. בית המשפט קבע, כי ההוראה בתקנון נוגדת את הוראות החוק ועל כן לא ניתן להעניק לדירקטור את שיקול הדעת […]
15 אוגוסט 2022
"חלונית קופצת" בעת אישור תנאים באינטרנט יוצרת הסכמה לתנאים הרשומים בה
היי-טק וטכנולוגיה
יישוב סכסוכים
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
העליון: תניות בוררות בינלאומיות יאכפו בישראל ובית המשפט יפנה לבוררות כל סכסוך שיש לגבי הסכם בוררות תקף בכתב; הסכם בוררות שנחתם כחלק מהליך הזמנה אינטרנטית יהיה מחייב ו"חלונית קופצת" יוצרת הסכמה לרשום בה.
14 אוגוסט 2022
רשות ציבורית רשאית לפסול הצעה במכרז בשל ניסיון רע קודם עם מציע גם אם לא מדובר בתנאי סף
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
מינהלי י-ם: במקרים חריגים כשטיב השירות הנדרש במכרז הוא ייחודי, ניתן לפסול הצעה של מציע שההתנסות הקודמת עמו שלילית; מכרז לטיפול בנערים ובנערות שהוצאו מביתם והושמו במסגרות רווחה הינו שירות ייחודי
04 אוגוסט 2022
במצב של "תיקו" בין מציעים וועדת המכרזים מחויבת לבחון את כל האפשרויות ולנמק החלטותיה
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
מינהלי חיפה: על רשות מנהלית לשקול ולבחון את האפשרויות העומדות לפניה ולנמק החלטותיה; במצב של "תיקו" בין מציעים, לא ניתן להעדיף שרירותית הצעה אחת על פני השנייה ללא נימוק ובחינת האפשרויות השונות
04 אוגוסט 2022
פתיחת הליך פירוק מרצון במטרה להתחמק מתשלום חובות החברה היא עילה להרמת מסך
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
שלום חיפה: ניתן להרים מסך במקרים חריגים של ניצול לרעה של מסך ההתאגדות כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה; בעל מניות שפותח בהליך פירוק מרצון למרות שידע אודות חוב ולא פעל להסדרתו אינו פועל בתום לב
31 יולי 2022
העובדה שחברה הציגה אדם כעובד לצדדים שלישיים אינה בהכרח מעידה על קיומם של יחסי עבודה
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
יישוב סכסוכים
אזורי ת"א: המבחן העיקרי לקיומם של יחסי עובד - מעסיק הוא מבחן ההשתלבות, על הפן והחיובי והשלילי שבו; בנוסף, קיימים גם מבחני עזר שונים, כגון שאלת קיומו של קשר אישי, מבחן הפיקוח, הכוח לשכור ולפטר עובדים, מקום ביצוע העבודה , וכיו"ב.
26 יולי 2022
תביעות צרכנים ישראליים נגד פייסבוק יתנהלו על פי דיני מדינת ישראל ולא דיני קליפורניה
היי-טק וטכנולוגיה
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
יישוב סכסוכים
העליון: תנאי השימוש של פייסבוק הם חוזה אחיד; תניית דין זר המחילה את דיני מדינת קליפורניה על כל סכסוך מקפחת את צרכני פייסבוק בישראל, לרבות עסקים קטנים שרכשו ממנה שירותי פרסום ודינה להתבטל.
14 יולי 2022
שימוש בשם מתחם הזהה לשם מתחם של מתחרה בתוספת "מקף" עשוי להיחשב לגניבת עין
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
כלכלי ת"א: גניבת עין היא מצב בו עוסק גורם לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר, או ככאלה שיש להם קשר לעוסק אחר.
13 יולי 2022
לא ניתן באירופה לבטל מיזוג בשל פגיעה בתחרות כאשר לא מתקיים סיכון של ריכוזיות
משפט ורגולציה אירופאים
הגבלים עסקיים
בית המשפט העליון לדיני האיחוד האירופי: לא ניתן לבטל מיזוג של חברות כל עוד אין הפרה של ריכוזיות במשק האירופי.
13 יולי 2022
במקרה של מערכת הסכמית גלויה וסמויה יחדיו ההסכמות הגלויות הן למראית עין בלבד וחסרות תוקף
מקרקעין
יישוב סכסוכים
העליון: במקרה של הסכם פרטי, שאינו צרכני או עסקי, יכול להיווצר פער בין כוונת הצדדים ובין לשון החוזה, ועל כן במקרה של מחלוקת יש לנסות להתחקות אחר כוונת הצדדים כפי שהייתה בעת כריתת ההסכם.
12 יולי 2022
פרסומים חוזרים ונשנים ברשתות החברתיות וחשיפת פרטים אישיים עלולים להיחשב להטרדה מאיימת
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: הטרדה מאיימת היא כזו הפוגעת בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירות של אדם או מקימה חשש לפגיעה בהם; הטרדה יכולה להיות גם בדרך של פגיעה בפרטיות ובשם הטוב, לרבות בפרסומים ברשתות חברתיות
11 יולי 2022
אי תשלום התמורה בגין אופציה לא יביא לפקיעת האופציה במקרה בו החברה הביעה סירוב למימוש
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
ניירות ערך והנפקות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
העליון: במקרה של חיובים שלובים, צד רשאי לעכב את ביצוע חיוב המוטל עליו עד שהצד שכנגד יראה לכל הפחות נכונות לקיים את חיוביו שלו.
10 יולי 2022
בהיעדר הסכם שותפות עשוי צד שיוצא מהשותפות שלא להנות מהכנסות עתידיות
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: היעדר חתימה על הסכם עשויה להעיד על היעדר גמירת דעת ליצירת מערכת יחסים ארוכת טווח; לעובדה זו עשויה להיות השלכה על בחינת מערכת היחסים בין הצדדים ועל אופן סיומה.
מציג 24 מתוך 2026
הראה עוד