מיין לפי

עדכוני חקיקה ופסיקה 1673 תוצאות

סינון
21 יוני 2020
מתווך רשאי לגבות עמלת תיווך ישירות משוכר הדירה גם אם פעל מטעם המשכיר
שוכר של דירה נפגש עם מתווך מטעם המשכיר וסיכם מולו את תנאי השכירות.
18 יוני 2020
בעל שליטה אחראי אישית אם מכר מניות בתנאים המפקירים את החברה לסיכון של "שוד" משאביה
בעל שליטה בחברה מכר אחזקותיו לרוכשים אשר הביאו בסופו של דבר לקריסת החברה.
17 יוני 2020
כסף שהתקבל כתוצאה מזכיה במכרז לאחר תיאום בין המשתתפים במכרז יחולט על ידי המדינה
קבלנים שהשתתפו במכרז גיבשו הסדר לפיו חלקם יזכו במכרז על ידי כך שהאחרים יגישו במכוון הצעות במחירים גבוהים כדי ליצור מראית עין של תחרות ובתמורה, הזוכים יעסיק את הקבלנים האחרים או יפצה אותם.
07 יוני 2020
סכסוך ידון בישראל גם אם הדין האוסטרלי אוסר על כך בהסכם זיכיון באוסטרליה
חברה אוסטרלית, שמנהליה ישראלים, חתמה על הסכם זכיינות עם יצרנית מזון אירופאית להפצת מוצריה באוסטרליה.
04 יוני 2020
בעל מניות שבוחר לא לפקח על ניהול חברה על ידי בעל מניות אחר לא יכול לטעון לקיפוח
חברה רכשה מבנה מסחרי המצוי בטירת הכרמל על מנת לשפצו ולהשכיר את חלקיו לבעלי עסקים שונים.
03 יוני 2020
חייב היודע על המחאת חיוב אך למרות זאת משלם לממחה נשאר חב אישית לנמחה
בנק העמיד אשראי לחברה כנגדש שיעבוד נכסיה.
01 יוני 2020
מציע במכרז לא יכול להסתמך על ניסיון של חברות קשורות אלא אם המכרז מאפשר זאת במפורש
זוכה במכרז הסתמכה על ניסיון של חברות הקשורות אליה לצורך השתתפות במכרז ורק לאחר שהוכרזה כזוכה במכרז הותר לה לתקן את הצעתה ולהוסיף גם ניסיון אישי שלה כדי לרפא את הפגם בהצעה.
26 מאי 2020
צירוף העתק ערבות בנקאית להצעה במכרז במקום לצרף המקור מצדיק פסילת ההצעה
משתתף במכרז צירף להצעתו העתק צילומי של כתב הערבות הבנקאית, כאשר תנאי המכרז דרשו צירוף כתב הערבות המקורית.
20 מאי 2020
צו פירוק שניתן באוסטרליה או במדינה אחרת לחברה מאותה מדינה יוכר בישראל
מפרקים של מספר חברות אוסטרליות ביקשו להכיר בישראל בצווי הפירוק של החברות האוסטרליות, אשר ניתנו על ידי בתי המשפט המוסמכים לכך באוסטרליה בהליך פירוק שפתחה בו רשות המיסים האוסטרלית, כדי שיוכלו לבצע בישראל פעולות במסגרת הפירוק.
20 מאי 2020
גם דירקטור שמונה על ידי בעל מניות פועל עצמאית לטובת החברה ולא עבור בעל המניות שמינה אותו
במסגרת סכסוך משפחתי הועלתה דרישה לפי חברה תמסור מידע לדירקטור שמונה על ידי בעל מניות.
18 מאי 2020
פרטים של לקוחות מתעניינים (לידים) הם סוד מסחרי
אתר אינטרנט המספק שירותי פרסום לעסקים ומכירת לידים סיים התקשרות עם בית עסק אך השאיר את המידע עליו באתר והעביר פניות של מתעניינים ברכישת מוצר מבית עסק למתחרים של בית העסק.
17 מאי 2020
כשאוניה טובעת במים הטריטוריאליים הישראליים רשאים גם זרים לקבל מידע מהרשויות בישראל
אוניה נקלעה לסערה וטבעה במים הטריטוריאליים של ישראל.
08 מאי 2020
כדי לחייב באופן אישי בעל מניות בחוב החברה יש להוכיח מעורבות אישית מעבר להיותו בעל מניות
ספק דרש לחייב באופן אישי בעל מניות מכוח שטר ערבות שחתימת בעל המניות עליו זויפה - זאת לאחר שהחברה לא שילמה את החוב ושיקים שמסרה חזרו ללא כיסוי.
08 מאי 2020
הקצאת מניות שמביאה לדילול המיעוט לא בהכרח תחשב למקפחת
בעלי מניות בחברה ציבורית טענו כי בעלי השליטה בחברה ביצעו גיוסי הון במטרה להשתלט על החברה, ובתוך כך דיללו את אחזקותיהם בה, מה שגרם לכניסת החברה לרשימת השימור של הבורסה שמשמעותה פגיעה בסחירות המניות, ולבסוף לפירוק החברה.
07 מאי 2020
משכיר רשאי לממש ערבות בתקופת משבר הקורונה למרות טענות להעדר זכות לקבלת דמי שכירות
בעלים של מלון חדל לשלם שכירות בתקופת הקורונה והתנגד למימוש הערבות הבנקאית על ידי המשכיר.
07 מאי 2020
אימות חתימה נוטריוני יוצר חזקה קשה לסתירה כי מי שחתם הבין את תוכן המסמך וחתם עליו מרצונו
בעל קרקע שהופקעה הסמיך אדם אחר לנהל משא ומתן ולחתום על הסכם פיצוי מול המדינה.
04 מאי 2020
אי תשלום ארנונה על ידי חברה עלול לחייב את בעל השליטה שלה באופן אישי
חברת אחזקות שהחזיקה במספר נכסים בתל אביב הגיעה למצב של פירוק ולא יכלה לשלם את חובות הארנונה שלה לעירייה.
30 אפריל 2020
קשיים כלכליים אינם מצדיקים אי-חילוט של ערבות בנקאית אוטונומית
חברת בנייה נשכרה על ידי אגודה שיתופית להקמת פרויקט למגורים בתוך שנה.
26 אפריל 2020
גם בהתקיים מנגנון בוררות בסכסוכי בעלי מניות סכסוך הנוגע להתנהלות החברה אינו כלול בכך
הסכם בעלי מניות בחברה המנהלת מתחם אירועים קבע מנגנון בוררות בסכסוכים בין הצדדים ומנגנון הערכות שווי במקרה שאחד הצדדים מבקש לרכוש את מניות הצד השני בהתאם לזכותו על פי אותו הסכם.
24 אפריל 2020
רשות שימוש במקרקעין שניתנה ללא תשלום ניתנת לביטול בהודעה גם אחרי עשרות שנים
עירייה דרשה פינוי של בית שנבנה על מקרקעי ציבור לפני מעל 30 שנה.
23 אפריל 2020
הבחינה האם עובד נחשב למשרת אמון היא בהתאם לנסיבות ולא בהתאם לשם שניתן למשרה
בחברה משפחתית ותיקה, המוחזקת על ידי שני אחים בני מעל 70 שנה, פרץ סכסוך בין האחים.
21 אפריל 2020
סיוע לעסקים בשל משבר הקורונה: פטור מארנונה בהיקף של שלושה חודשים
בשל המשבר שיצר וירוס הקורונה והצורך במתן סיוע כלכלי לעסקים הותקנו תקנות המעניקות הנחה בארנונה בשיעור של 100% לעסקים לתקופה שמיום 01.
19 אפריל 2020
התבטאויות במסגרת יחסי עבודה יקבלו הגנה מפני לשון הרע ביתר קלות מהתבטאויות אחרות
עובדת בחברת טכנולוגיות שלחה מכתב בדואר אלקטרוני למנכ"ל החברה, אליו היו מכותבים גם רואה החשבון של החברה וסוכן הביטוח שלה.
16 אפריל 2020
החלטה על שינוי זכויות סוג מניות ללא רציונל עסקי לגיטימי מאחוריה עשויה להיות מקפחת
בחברה שמחזיקה נכס מקרקעין נקבע עוד בשנת 1973 שהון המניות מחולק למניות רגילות ולמניות פדיון כאשר המניות הרגילות זכאיות לדיבידנד ומניות הפדיון הן היחידות המצביעות בחברה והן מאבדות זכויותיהן אם הן נפדו או הועברו, לרבות במותו של בעל המניות.
הראה עוד