מיין לפי

עדכוני חקיקה ופסיקה1921 תוצאות

סינון
מיין לפי
סינון
11 ינואר 2022
כאשר לשון חוזה עמומה בנסיבות מסוימות יחול הכלל החוזי של פרשנות החוזה כנגד המנסח
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: מאחר ולשון תעריפון הבנק עמומה וניתן לפרשה לכאן ולכאן, ומכיוון שתעריפון הבנק הוא מעין חוזה אחיד המנוסח על ידי הבנק, יש להחיל את הכלל המשפטי של פרשנות נגד המנסח.
05 ינואר 2022
החלפת טיוטת הסכם מייסדים בין יזמים בסטרטאפ עשויה להעיד על הבנות קודמות בעל פה
היי-טק וטכנולוגיה
מיזוגים ורכישות
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
כלכלי ת"א: חוזה מחייב אינו חייב להיות בכתב ויכול להיות גם בעל פה; יזמים שהגיעו להבנות בעל פה על אחוזים במיזם, היו מעורבים בו ואף ערכו טיוטת הסכם מייסדים מראים על כוונה ליצור יחסים משפטיים מחייבים.
02 ינואר 2022
חובת האמון של נושא משרה כוללת גם איסור תחרות עם עסקי החברה וניצול הזדמנות עסקית שלה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: חברה זכאית למידע על חברה מתחרה שמנכ"ל החברה היה מעורב בה תוך הפרת חובות אמון.
02 ינואר 2022
כאשר מבטלים מחיקת חברה שפורקה יש לשלם אגרת רשם החברות לתקופה בה הייתה מחוקה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: במקרים שבהם מטרת החייאת חברה היא כדי להסדיר עניין פורמאלי הקשור לפירוקה ניתן לוותר על האגרה בגין התקופה בה החברה הייתה מחוקה.
30 דצמבר 2021
ניתן להחרים, להשחית או להשמיד אביזרים מזויפים
זכויות יוצרים, תקשורת ואמנים
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
יישוב סכסוכים
העליון: רכוש שהוא אסור לשימוש או החזקה, לרבות אביזרים מזויפים, ניתן להחרמה, השחתה או השמדה
27 דצמבר 2021
הסכם מסחרי יש לפרש לאור ההיגיון המסחרי העומד מאחוריו
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: נקודת המוצא בפרשנות חוזה היא לשון החוזה; כאשר מדובר בחוזה שנערך בין אנשים מתוחכמים ומיוצגים, תינתן ללשון החוזה משמעות מכרעת, בעוד שכמדובר בחוזה שנערך בין אנשים פרטיים, יינתן משקל רב יותר להגשמת רצון הצדדים במועד כריתת החוזה
26 דצמבר 2021
שימוש בחברה לשם תרמית מול רשות המסים עשוי לחייב את בעלי מניותיה באופן אישי
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: על בעלי מניות לוודא שלא תתבצענה פעולות שאינן חוקיות בחברה, כגון הצהרה כוזבת לרשויות המס; חברה המגישה הצהרות שקריות לרשות המסים עשויה לחייב בכך אישית את בעלי מניותיה
22 דצמבר 2021
התכתבות במייל מספקת ליצירת הסכם מכר מחייב למכירת דירה
מקרקעין
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול של פרטים מספקים, עם כוונה להתקשר בחוזה; גם זכרון דברים או מסמך מוקדם אחר עשויים להוות הסכם מחייב.
20 דצמבר 2021
בחברה בה בעלי מניות מושכים שכר זהה אין הגיון המשיך בכך אם האחד פורש והשני ממשיך לנהל
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מיזוגים ורכישות
יישוב סכסוכים
העליון: חוזה שמתקיים במשך שנים רבות נתון לשינוי ופרשנות עם חלוף הזמן; להבדיל מזכות לדיבידנד, זכות לדמי ניהול שווים תיפסק כאשר אחד מבעלי המניות הפסיק לנהל את החברה
19 דצמבר 2021
פרסום פוסט פוגע ברשת חברתית והגשת תלונת שווא במשטרה עשויים להוות לשון הרע
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום חיפה: כאשר לשון הרע מבוצעת במכוון ניתן לקבל כפל הפיצוי הקבוע בחוק.
14 דצמבר 2021
דרך המלך להפרדת כוחות בסכסוך בעלי מניות בשל משבר אמון היא באמצעות התמחרות במעטפות
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
כלכלי ת"א: סעד של "הפרדת כוחות" בסכסוך בין בעלי מניות יינתן כאשר החברה היא כמעין-שותפות והפרדת הכוחות היא הפעולה הסבירה ביותר באותן נסיבות; השיטה העדיפה להפרדת כוחות היא התמחרות בשיטת המעטפות
13 דצמבר 2021
אדם מיוצג שחתם על הסכם בפני נוטריון לא יוכל להתכחש לתוקפו גם אם נוסח בשפה שהוא לא מבין
אימות חתימה נוטריוני
שירותים נוטריוניים
מקרקעין
מחוזי חיפה: שתי הדרישות העיקריות לכריתת חוזה מחייב הן גמירות דעת ומסוימות, והן מקיימות ביניהן יחסי גומלין; חתימה על ההסכם היא אחד הביטויים החיצוניים לקיומה של גמירות דעת
12 דצמבר 2021
כשלאחר מיזוג החברה הנקלטת נמחקת מפסיקות לחול הסכמות לגבי מניותיה שלא התייחסו למיזוג
מיזוגים ורכישות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי ת"א: ללשון החוזה מעמד מכריע בפרשנות חוזה; כאשר מדובר בהסכם שנכרת בין צדדים מתוחכמים ומיוצגים יינתן ללשון החוזה מעמד מכריע
12 דצמבר 2021
שימוש לא חוקי במושכר מאפשר פינוי גם אם אין התייחסות לכך בהסכם השכירות
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מקרקעין
יישוב סכסוכים
שלום אשדוד: שוכר העושה שימוש לא חוקי בנכס חושף את המשכיר לאפשרות שיינקטו נגדו הליכים משפטיים; בהיעדר הסכמה מפורשת אחרת, ניתן לחייב את השוכר בהוצאת רישיון עסק או פינוי המושכר
01 דצמבר 2021
עלות תחזוקת מכפילי חניה שהוצאו מהרכוש המשותף היא על הדירות שאליהן הם הוצמדו
מקרקעין
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: הוצאת שטח מגדר שטחים משותפים צריך שתיעשה באופן מפורש במסמך נפרד מחוזה מכר הדירה
28 נובמבר 2021
מכרז הדורש ניסיון במערכת ספציפית כתנאי סף אינו מעיד בהכרח על 'מכרז תפור' שאינו חוקי
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
מינהלי ת"א: אין מקום לכפות על העיריה להחליף מערכת שפותחה עבורה והוכיחה את עצמה רק כדי לפתוח את השוק לתחרות; עם זאת, ראוי כי העירייה תבחן אפשרויות להרחבת מעגל המשתתפים בהתקשרויות עתידות.
18 נובמבר 2021
במקרים מסוימים ניתן לממש עיקול על נכס מקרקעין שנרכש גם אם טרם נרשם על שם הרוכש
מקרקעין
יישוב סכסוכים
העליון: ניתן לעקל נכס של רוכש שעל שמו רשומה הערת אזהרה וטרם נרשם הנכס על שמו; התמורה מהמכירה של הנכס תשמש תחילה לתשלום התמורה על פי הסכם הרכישה.
17 נובמבר 2021
בנק לא רשאי לסרב לפתוח או לנהל חשבון לחברת פינטק הפועלת בהתאם לחוק איסור הלבנת הון
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
הגבלים עסקיים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: בנק לא רשאי לסרב סירוב בלתי סביר לספק שירותים
17 נובמבר 2021
דין אופציות בגירושין ייקבע לפי סיווגן כצופות פני עתיד או כמתבססות על ביצועי העבר
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
דיני משפחה
יישוב סכסוכים
משפחה קריית שמונה: כאשר עץ האופציות ניטע בתקופת החיים המשותפים, הרי ששני בני הזוג זכאים להינות מפירותיו כפירות משותפים, לרבות ככול שמדובר באופציות שמועד הבשלתן עוד לא הגיע
16 נובמבר 2021
מרשם רשם החברות הוא דקלרטיבי בלבד ובסתירה בין המרשם לרשום בחברה קובע הרשום בחברה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
כלכלי ת"א: כאשר הרישום ברשם החברות אינו מלא או מדויק, האחריות לתקנו מוטלת על החברה, ולא על רשם החברות.
12 נובמבר 2021
מועד סיום התקשרות שנקבע בהסכם לא בהכרח יחול על תוספות להסכם שיחתמו לאחר כריתתו
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי מרכז: נקודת המוצא בפרשנות חוזה היא לשון החוזה; בפרשנות חשיבות רבה למהות העסקה, למטרותיה ולהיגיון המסחרי שמאחוריה.
11 נובמבר 2021
העברת מניות ללא תמורה עשויה להתפרש כהעברה בנאמנות לטובת בעל המניות האמיתי
נאמנויות
משפט בין-דורי (נאמנויות, צוואות, יפוי כוח מתמשך, הורות)
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
כלכלי ת"א: עריכת הסכם מתנה דורשת גמירות דעת של מעניק המתנה ברמה גבוהה מאחר ומדובר בחוזה חד-צדדי; במקרים בהם חוזה המתנה אינו חד-משמעי, יש צורך להידרש למצגים אובייקטיביים נוספים מצד מעניק המתנה; כאשר ברור שלא מדובר במתנה, חזקה כי הקניית נכס מאדם למשנהו הועבר אל הנעבר בנאמנות.
04 נובמבר 2021
מוכר דירה המסתיר מידע מהותי מהקונה במהלך המשא ומתן נוהג בחוסר תום לב ועליו לפצות את הקונה
מקרקעין
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום פ"ת: קיומם של ליקויי רטיבות ונזילות במבנה הוא נתון חשוב, שנלקח בחשבון על ידי קונה בעת קבלת החלטה בדבר רכישת מבנה מסוים; אי גילוי מצד המוכר במהלך המשא ומתן מהווה חוסר תום לב המצדיק מתן פיצוי לקונה
04 נובמבר 2021
אין להטיל אחריות אישית על מנהל שיווק לתשלום פיצוי בגין הפרת חוק הספאם מצד החברה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
זכויות יוצרים, תקשורת ואמנים
יישוב סכסוכים
קטנות חדרה: אין להרחיב את האחריות לתשלום פיצוי לפי חוק הספאם במישור האזרחי נגד מנהלת שכירה בחברה, כאשר לא קיימת מעורבות אישית מצד המנהלת בפרסום
מציג 24 מתוך 1921
הראה עוד