מיין לפי

עדכוני חקיקה ופסיקה2073 תוצאות

סינון
מיין לפי
סינון
05 ינואר 2023
איחור בביצוע פעולת זוכה במכרז שנגרם בשל מחדליה של הרשות יחשב כפעולה שבוצעה במועד
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
מינהלי ב"ש: חובת תום-הלב חלה על הרשות המינהלית בכל מעשיה ובמקרים מסוימים ניתן לראות בפעולה מאוחרת של זוכה פעולה שבוצעה במועדה; עיכובים ומחדלים של רשות מקרקעי ישראל לא יזקפו לחובת מציע שזכה במכרז.
02 ינואר 2023
דיונים בדירקטוריון חברה עשויים להיות מוגנים מתביעת לשון רע אם רלוונטי לדיון ונאמר בתום לב
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
העליון: תוענק הגנה יחסית למפרסם לשון הרע אם הפרסום נעשה מכוח הוראה של רשות או היתר של רשות המוסמכת לכך כדין ובלבד שהפרסום נעשה בתום לב; מתן רשות דיבור לחבר מועצה לא מהווה "היתר" גורף לפרסום לשון הרע
02 ינואר 2023
דירקטוריון חברה לא רשאי לסרב להעברת מניות אלא משיקולים של טובת החברה
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
מחוזי חיפה: כשנדרש אישור הדירקטוריון להעברת מניות העברה ללא אישורו אינה תקפה; חריג לכך הוא כאשר החברה דיווחה לרשם החברות על העברת המניות; דירקטוריון לא רשאי לסרב להעברת מניות אלא משיקולים של טובת החברה גם אם התקנון נותן לכאורה שיקול דעת מלא לדירקטוריון בנושא.
01 ינואר 2023
על קבלן המשווק דירה "על הנייר" חלה חובת גילוי מוגברת כלפי הרוכשים
מקרקעין
יישוב סכסוכים
העליון: קבלן מחויב לגלות לרוכש דירה את כל הפרטים החשובים בנוגע לדירה בגילוי יזום; אי הסבת תשומת לבה של רוכשת לדירה לבעיית חסימת נוף מהדירה מהווה הפרה של חובת הגילוי ותום הלב במשא ומתן המזכה בפיצוי
31 דצמבר 2022
בתיבה מעורבת אין להיכנס לחומרים אישיים אלא בחשש מבוסס לפעילות בלתי נאותה של העובד
פרטיות, GDPR, סודיות והגנה על מוניטין
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
היי-טק וטכנולוגיה
אזורי תל אביב: כאשר תיבת דוא"ל אינה מוגנת בססמא והעובד מודע לכך שהמעסיק או עובדים אחרים הינם בעלי גישה לתיבה בכל עת, אין ציפייה לפרטיות ועל כן כניסת המעסיק לתיבה אינה פגיעה בפרטיות העובד
29 דצמבר 2022
גם אם יש זכות יציאה מהסכם מכל "סיבה שהיא" יש להפעילה בתום הלב
מקרקעין
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
שלום ת"א: יש להשתמש בזכות מכוח חוזה בדרך מקובלת ובתום לב, בייחוד כאשר מדובר בגוף דו-מהותי הכפוף לחובות תום לב מוגברת.
27 דצמבר 2022
התקנת מצלמות סתר היא פגיעה בפרטיות
פרטיות, GDPR, סודיות והגנה על מוניטין
יישוב סכסוכים
משפחה ת"א: הפרת פרטיות כוללת בילוש או התחקות אחר אדם העלולים להטרידו, האזנה אסורה על פי חוק וצילום אדם כשהוא ברשות היחיד; כדי שתעמוד לפוגע הגנה הוא מוכרח להיות תם לב
26 דצמבר 2022
בעל מניות שמבקש מסמכים מהחברה שלא בתום לב ובשיהוי עלול לאבד את זכותו לקבלם
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
מחוזי לוד: רכיב תום הלב הוא תנאי מהותי שבלעדיו אין בעניין קבלת מסמכים או הגשת הליך בשם החברה; שיהוי בהגשת בקשה, עלול להשליך על תום הלב.
19 דצמבר 2022
אדם עשוי להיות זכאי להשבה מצד שלישי בעד נכס שנקנה מכספיו גם אם הצד השלישי היה תם לב
משפט בין-דורי (נאמנויות, צוואות, יפוי כוח מתמשך, הורות)
מקרקעין
יישוב סכסוכים
מחוזי מרכז: מי שהתעשר על חשבון אחר חייב להשיב את הנכס לאדם שהתעשר על חשבונו; צד שלישי שרכש נכס במקרקעין תוך התעשרות על חשבון ללא שנתן תמורה יהיה חב בהשבה גם אם הרכישה נעשתה בתום לב.
16 דצמבר 2022
רשות מקרקעי ישראל מחויבת לוודא שקרקע שהוקצתה ליזם משמשת בהתאם למטרת ההקצאה
מקרקעין
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
מחוזי חיפה: לצד ג' אין זכות לדרוש מרמ"י קיום הוראות בחוזי פיתוח וחכירה, אלא אם קיימת כוונה להקנות לו זכות זו; מטרת ההקצאה היא התחייבות מהותית כלפי כלל הציבור וניתנת לאכיפה על ידי רוכשי דירות שאינם צד ישיר
15 דצמבר 2022
דילול בעל מניות ושלילת זכאותו לחברות בדירקטוריון לא יחשבו כקיפוח אם סירב במודע להזרים הון
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
כלכלי ת"א: לא ניתן לייחס לבעל מניות ציפייה לניהול החברה שאינה מתיישבת עם הוראות הסכם המייסדים והתחייבויות שנטל על עצמו
15 דצמבר 2022
אין מקום לפרש הסכם כאשר ההסכם נוקט בלשון ברורה ופשוטה
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
שלום ת"א: לא ניתן ליצוק תוכן פרשני בדיעבד להסכם הכולל התחייבות פשוטה וברורה; חברה המתחייבת לשלם עמלה לחברת גיוס הון, אינה רשאית להציב תנאים חדשים בדיעבד ושרק בהתקיימותם קמה זכאות לעמלה
14 דצמבר 2022
פייסבוק רשאית לחסום חשבון למשתמש אשר מפר באופן סדרתי את תנאי השימוש
היי-טק וטכנולוגיה
פרטיות, GDPR, סודיות והגנה על מוניטין
יישוב סכסוכים
העליון: משתמש המפר פעם אחר פעם את תנאי השימוש של פייסבוק צריך לצפות כי חשבונו עלול להיחסם.
09 דצמבר 2022
צוואה נוטריונית נחשבת לכזו שקשה לתקוף את האותנטיות שלה
צוואות וירושות
צוואות נוטריוניות
משפט בין-דורי (נאמנויות, צוואות, יפוי כוח מתמשך, הורות)
משפחה אשדוד: בבחינת תוקף צוואה אין צורך לבחון את התבונה, הסבירות או ההומאניות במעשי הנפטר, אלא רק האם התנהגותו בעת עריכת הצוואה מצביעה על כך שידע להבחין בטיבה של הצוואה.
08 דצמבר 2022
בית המשפט עשוי לאשר הסתלקות מייצוגית ללא גמול ותשלום שכר טרחה למרות הסכמת הצדדים
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: בקשה לאישור תובענה ייצוגית המוגשת ללא פנייה מקדימה לבעל העסק בשל הפרה מינורית רק כדי להגיע לפשרה כספית אינה ראויה ובמקרה שכזה, אין לאשר הסכמת הצדדים לפסיקת גמול או הוצאות משפטיות
01 דצמבר 2022
העברת זכויות בחלק מסוים ממקרקעין עשויה להיות אפשרית כשניתן לחלק את המקרקעין באופן פיסי
מקרקעין
יישוב סכסוכים
מחוזי נצרת: עסקה במקרקעין חלה על הקרקע יחד עם כל המחובר והצמוד אליו וכי אין תוקף לעסקה בחלק מסוים במקרקעין; בעלות בחלק מסוים יכולה להיות מועברת כאשר ההחזקה והשימוש במקרקעין יכולה להתחלק באופן פיסי.
30 נובמבר 2022
ככלל לא ניתן להגיש תביעה בשם החברה כאשר מדובר בחברה שיש בה רק שני בעלי מניות
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
יישוב סכסוכים
מחוזי ב"ש: כאשר קיים חשש כי אופן ניהול החברה אינו לטובת החברה, בעל מניות בחברה יכול בנסיבות מסוימות להעלות טענות בשם החברה; בדרך כלל, לא ניתן לתבוע בשם החברה כשמדובר בחברת מעטים.
28 נובמבר 2022
ניתן לאכוף בישראל פסק בוררות גם נגד צד שסירב להשתתף בהליך הבוררות
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
יישוב סכסוכים
מחוזי מרכז: פסק בוררות זר, ייושם בארץ, אלא במקרים חריגים המוגדרים באמנה הבינלאומית לבוררות והמהווים רשימה סגורה.
24 נובמבר 2022
גם איחור של 4 דקות בלבד בהגשת הצעה למכרז עלול להביא לפסילת ההצעה
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
יישוב סכסוכים
מינהלי י-ם: ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת הצעות; מצופה ממציע שינהג בזהירות ויגיש את הצעתו מבעוד מועד ולא ברגע האחרון
23 נובמבר 2022
כדי להראות שהסכם הינו למראית עין בלבד יש להציג את התכלית אשר ביקשו הצדדים להשיג ביצירתו
מקרקעין
נאמנויות
משפט בין-דורי (נאמנויות, צוואות, יפוי כוח מתמשך, הורות)
שלום ירושלים: זכרון דברים יכול להיות הסכם מחייב בנסיבות מסוימות, ככול שניתן להצביע על גמירות דעת הצדדים ועל מסוימות וככול שאלה חסרים הוא ייחשב רק כחומר גולמי וכחלק ממשא ומתן לקראת הסכם מחייב
22 נובמבר 2022
ביצירה מוזמנת הצדדים רשאים ליצור הסכם מפורש הקובע כי המזמין הוא בעל הזכויות ביצירה
זכויות יוצרים, סימני מסחר, תקשורת ואמנים
יישוב סכסוכים
שלום חיפה: כאשר מזמין היצירה מספק ליוצר קונספט מגובש, תסריט ומסרים ולוקח חלק פעיל בעבודת היצירה הרי שניתן לקבוע כי המזמין הינו יוצר במשותף אשר לו זכויות קניין רוחני ביצירה.
20 נובמבר 2022
רעיון שאינו מגיע לדרגת מוצר ומהווה בעיקר הליך מחשבתי או חישובים, אינו כשיר לרישום כפטנט
זכויות יוצרים, סימני מסחר, תקשורת ואמנים
יישוב סכסוכים
מחוזי ת"א: המצאה כשירה לרישום כפטנט צריכה להיות בתחום טכנולוגי כלשהו, להיות מכוונת ליישומים מוגדרים ולהיות בעלת מועילות מוכחת או מובטחת עתידית
17 נובמבר 2022
במכרזים של האיחוד האירופי ניתן לפרסם מידע של מגישות המכרז, כל עוד אין פגיעה בקניין רוחני
משפט ורגולציה אירופאים
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
בית המשפט לדיני איחוד האירופי: פרסום מידע על חברות המגישות למכרזים תקף רק למידע מנהלי, ולא לקניין רוחני, כל עוד אין פגיעה בחוקי תחרות ואינטרס ציבורי.
15 נובמבר 2022
מוכר דירה אשר לא טורח לברר אודות ליקויים בדירה עלול להיות מחויב בפיצויים לרוכש
מקרקעין
יישוב סכסוכים
השלום רמלה: במכר דירה חובת גילוי מוגברת כלפי רוכש ועל המוכר לפרט בפני הקונה את הליקויים בדירה שידע או שהיה עליו לדעת עליהם; אי בירור של המוכר אודות ליקויים בדירה בחתימת החוזה מהווה הפרת חובת הגילוי.
מציג 24 מתוך 2073
הראה עוד