מיין לפי

עדכוני חקיקה ופסיקה 1709 תוצאות

סינון
16 ספטמבר 2020
חובת השתדלות של רשות שלטונית הינה חובה מוגברת אשר הפרתה עשויה לזכות בפיצויים
בעלי קרקעות חקלאיות הגיעו להסכמה עם רשות מקרקעי ישראל לפיה המדינה תקבל לידיה את קרקעות הבעלים ובתמורה תינתן אפשרות לבצע פעולת חליפין בקרקע אחרת מאותו סוג וטיב.
03 ספטמבר 2020
בנק המטיל עיקול באופן שגוי על חשבון שלא נכלל בצו העיקול ישלם פיצוי על פגיעה בפרטיות
לשכת ההוצאה לפועל הוציאה צו עיקול במעמד צד אחד (בתיק שמאוחר יותר התקבל עליו ערעור וה”זוכה” נאלצה להחזיר כספים שגבתה בתיק ההוצאה לפועל) אשר קבע מפורשות, כי לא יחול על חשבונות עו"ש וחשבונות משותפים.
03 ספטמבר 2020
הלוואה לחברה על ידי בעל מניות או חברות בשליטתו היא הלוואה נדחית בעת פירוק
חברה החזיקה מפעל ששימש בעבר לייצור ביו-דיזל משומן עופות ומאוחר יותר ייצר חומר גלם למזון לבעלי חיים.
02 ספטמבר 2020
נקיטת הליכי עיקול נגד מי שאינו חייב כסף מהווה לשון הרע וההגנות שבחוק אינן חלות
בעל עסק נטל הלוואה ולאחר שלא עמד בהחזרים נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל.
27 אוגוסט 2020
העדר הוראה מפורשת אין לייחס ניסיון בעל המניות לחברה חדשה שהוקמה לצורך השתתפות במכרז
במכרז לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זיכיון להפעלת מזנון חוף, זכתה חברה שהתאגדה סמוך למועד הגשת ההצעה במכרז בהסתמך על ניסיון של אחד מבעלי מניותיה.
25 אוגוסט 2020
מע"מ הנגבה על ריבית נחשב כחלק מהריבית לצורך חישוב הריבית המקסימלית המותרת להלוואה
19 אוגוסט 2020
ניסיון עבר הנגוע בתרמית אינו קביל לצורך עמידה בתנאי הסף למכרז
במכרז להתפלת מים אחד מתנאי הסף היה הוכחת ניסיון עבר.
13 אוגוסט 2020
הפרת הסכם העסקה, לרבות גניבת סודות מסחריים, מהווה עילה לשלילת זכאותו לאופציות במניות
עובד התפטר ולקח עימו ממקום העבודה את המחשב הנייד השייך למקום העבודה והחומר שעליו.
13 אוגוסט 2020
בהעדר הסכם בכתב מתווך במקרקעין לא זכאי לדמי תיווך גם אם היה הגורם היעיל לקידום העסקה
מתווך בעסקה למכירת מקרקעין דרש לקבל דמי תיווך מהמוכרת, למרות שלא נחתם ביניהם הסכם תיווך.
12 אוגוסט 2020
על מוכר דירה לגלות לקונה כל מידע אודות ליקויים נסתרים בדירה גם במכירת דירה במצבה “AS-IS”
מוכרת דירה הצהירה בהסכם שאין ליקויים בדירה, אך כחודש לאחר מסירת החזקה לקונה התגלו ליקויי רטיבות רבים.
09 אוגוסט 2020
למרות האיסור על מכירת זכות תביעה נזיקית ניתן להעביר זכות כזו בעת מיזוג בין חברות
חברה אם וחברה בת ביצעו מיזוג בדרך של רכישת מלוא פעילות חברת הבת (חברת המטרה) על ידי חברת האם (החברה הקולטת) ולאחר מכן פירוק חברת המטרה.
09 אוגוסט 2020
צרוף להצעה במכרז של העתק ערבות בנקאית במקום מקור היא עילה לפסילת המציע
עיריית ירושלים פרסמה מכרז לביצוע עבודות אחזקה ושיקום של גשרים, מנהרות ומבני דרך בעיר כשאחד מתנאי הסף של המכרז היה צרוף ערבות בנקאית בלתי מותנית בגין הגשת הצעה בהתאם לדוגמת הערבות שצורפה לתנאי המכרז.
07 אוגוסט 2020
ניכוי כספים מעובד עמותה ללא העברה לקופות לא תגרור הרמת מסך גורפת כלפי כל חברי ועד מנהל
עובדת בעמותה שממשכורתה נוכו כספים להעברה לקופות גמל ופנסיה אך לא הועברו בפועל דרשה לחייב אישית את חברי הוועד המנהל בגין חובות העמותה אליה.
05 אוגוסט 2020
צד שלא מעלה טענת קיומה של תניית בוררות בהזדמנות ראשונה מסכים לבטלותה
שני צדדים חתמו על הסכם ובו מנגנון ליישוב סכסוכים באמצעות בוררות.
04 אוגוסט 2020
רוכש מקרקעין שלא בדק את החזקה במקרקעין לא יכול לבוא בטענות כלפי רוכש אחר שקדם לו
רוכש חלקת מקרקעין ביקש לבטל עסקת מתנה שבוצעה בקרקע כשמונה שנים לפני שרכש אותה, ואשר לא רק שלא נרשמה במרשם המקרקעין אלא שאפילו לא נרשמה בגינה הערת אזהרה.
04 אוגוסט 2020
פרסום ביקורת שלילית בעמוד עסקי בפייסבוק ללא רכישת מוצר או שירות עשוי להיחשב כלשון הרע
בעלת עסק דרשה פיצוי בגין לשון הרע מאדם בעל השפעה שהזמין את עוקביו בפייסבוק לדרג באופן נמוך את העמוד העסקי של בעלת העסק לאחר שהתבטאה בסוגייה ציבורית מעוררת מחלוקת, ומספר עוקבים שפרסמו ביקורת רעה בדף.
04 אוגוסט 2020
עורך דין המייצג בעסקת מקרקעין לא אמור לחשוד שהלקוח שלו רמאי ולא יהיה אחראי לפעולות הלקוח
אדם מכר קרקע שאינה שלו באמצעות דרכונים מזויפים ובעלי הקרקע דרש פיצוי מעורכי הדין שייצגו את אותו רמאי.
02 אוגוסט 2020
בהיתמחרות בין בעלי מניות בעת הפרדת כוחות בתאגיד בשל קיפוח תינתן עדיפות לצד שקופח
בסכסוך משפחתי בין אחים לגבי נכסי המשפחה נקבע שיש לפרק את השיתוף בנכסים לאחר שאחד מהם קיפח את זכויות השני.
31 יולי 2020
הפרת חובת הנאמנות על ידי עובד מתפטר עשויה לגרום להגבלת חופש העיסוק שלו גם בהעדר חוזה
שלושה עובדים התפטרו ועברו לעבוד אצל עסק מתחרה, אשר הוקם על ידי אחד מהם, כשהם לוקחים איתם מספר לקוחות וממשיכים לעבוד עימם תוך שימוש במידע אשר היה להם מתוקף עבודתם.
31 יולי 2020
שימוש עובד במידע עסקי סודי לצורך הקמת עסק מתחרה מהווה גזל סוד מסחרי והפרת חובת אמון
מנהל סניף של חברה המספקת שירות של קידום מכירות ושיווק עבור לקוחותיה הקים חברה מתחרה, שידל עובדות של מעסיקתו לשעבר לעבוד איתו ובמהלך מתוכנן העביר אל החברה המתחרה פעילות של לקוחות קיימים.
29 יולי 2020
אי העברת כספים לפנסיה למרות שנוכו מהשכר היא עילה לחיוב בעלי מניות בחובות לעובדים
נגר הועסק בחברה למשך כחצי שנה ואז הועבר לעבוד בחברה אחרת בשליטה דומה למשך כ-4 שנים נוספות, כאשר זכויותיו הסוציאליות חושבו תוך התעלמות מתקופת עבודתו בחברה הראשונה.
26 יולי 2020
התקשרות רצונית עם חברה עשויה להטיל חבות אישית על נושא משרה רק במקרים חריגים
חברה הפרה הסכם מול משקיע, אשר ביקש להיפרע מנושאי המשרה של החברה בטענה שאלו רימו אותו והתרשלו כלפיו.
22 יולי 2020
חברה המואשמת בפלילים אך המצויה בהליכי שיקום עשויה לקבל עונש מופחת
חברות הואשמו בגין דיווחים ורישומים כוזבים בסכומים של מיליוני שקלים בספרי החשבונות שלהן.
19 יולי 2020
צד למשא ומתן מחויב לגלות לצד השני מידע מהותי גם אם הצד השני הצהיר שבדק את הנדרש
שוכרת דרשה לבטל הסכם שכירות של תחנת דלק וגז לאחר שהמשכירה לא גילתה כי יתכנו קשיים חוקיים לקבלת רישיון עסק המתאים למטרת השכירות בשל העדר היתר בניה לאחד ממתקני הגז המושכרים.
הראה עוד