מיין לפי
עדכוני חקיקה ופסיקה 1774 תוצאות
סינון
07 פברואר 2021
חתימת אדם על הסכם בשם חברה ללא חותמת לא יוצרת חבות אישית לחובות החברה לפי ההסכם
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי ת"א: רק במקרים חריגים יורם מסך התאגיד; חתימה על הסכם בשם חברה ללא חותמת לא יוצרת אחריות אישית לחותם אם מההסכם ברור שהצד להסכם הוא החברה
03 פברואר 2021
לא ניתן לדרוש אכיפת הסכם באופן השונה מהפרשנות האובייקטיבית של המסמך שנחתם
מקרקעין
מחוזי חיפה: כשתנאי העסקה סוכמו והרוכש התכוון להעביר תשלום מהותי אך חוסר תום לב של המוכר מנע זאת יכול וההסכם ייאכף למרות שלא נחתם
03 פברואר 2021
בית משפט ישראלי לא יכבד צו גילוי מסמכים של בית משפט זר אלא אם היה תקף לפי הדין הישראלי
עסקאות בינלאומיות וישוב סכסוכים בינלאומיים
העליון: בית משפט ישראלי יפעל לסיוע לבית משפט זר אבל יפעיל שיקול דעת ויבחן את הזכויות לפי הדין הישראלי; בעת מתן צו גילוי יש לבחון גם אם זכויות צדדים שלישיים נפגעות
31 ינואר 2021
הסכם החוזר על הסכם קודם ויכול לעמוד עצמאית עשוי להיחשב כמחליף את ההסכם המקורי ולא כתוספת
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי ת"א: בחינה האם הסכם מאוחר מהווה תוספת להסכם קודם או הסכם המחליף אותו תהיה לפי היקף השינוי, התנהלות הצדדים לאחר החתימה, נוסח ההסכם והאם ההסכם החדש יכול לעמוד באופן עצמאי
29 ינואר 2021
נמען עשוי להיות מחויב בלחיצה על קישור URL בלתי מאובטח לצורך הפסקת קבלת דברי פרסומת
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי מרכז: דבר פרסומת המאפשר הסרה מרשימת התפוצה בהמצאות לחיצה על קישור URLמותרת לפי חוק, המחייב כי מפרסם יציין את זכותו של הנמען לשלוח הודעת סירוב, תוך ציון שמו ופרטי יצירת הקשר עמו
28 ינואר 2021
אין לבנות אתר אינטרנט כך שייראה כאתר של מתחרה וכך שחיפוש בגוגל יגיע אליו במקום למתחרה
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי ת"א: הוספת שם המתחרה בכותרת אתר אינטרנט כדי שתוצאת החיפוש בגוגל של המתחרה יגיע לאתר מהווה עוולה.
26 ינואר 2021
העסקה שלא בהתאם לחוק של עובדים אינה מצדיקה כשלעצמה הרמת מסך כנגד בעלי המניות בחברה
דיני עבודה ודיני הגירה ומעמד בישראל
אזורי ת"א: רק כאשר בעל מניות בעל יכולת לפקח או לשלוט על פעילות החברה עושה במסך ההתאגדות שימוש מודע ומכוון על מנת להתחמק מהתחייבות שנקטה החברה כלפי עובדיה, ניתן להרים את מסך ההתאגדות ולייחס לבעל המניות את חובותיה של החברה
24 ינואר 2021
יש לפרש תנאי סף של מכרז בצורה תכליתית המגשימה את תכליתו ומקיימת את ההצעות ככל הניתן
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
העליון: סטייה מתנאי הסף של מכרז לאחר הגשת ההצעות מהווה אפליה בין המציעים ולפגיעה בעקרונות הבסיסיים העומדים בבסיס רעיון המכרז, עקרון השוויון והחסכון בכספי ציבור
24 ינואר 2021
פרסום בפייסבוק של הטבה לקהל מסוים אינה מהווה הפליה
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
העליון: גם אם קיימת הפליה במוצרים או שירותים רק אדם שנפגע ממנה בפועל או ארגון הפועל למניעת הפליה כזו יכול לתבוע בגינה
18 ינואר 2021
בחירת זוכה במכרז על סמך קריטריונים שלא פורסמו מראש פוגעת בעקרון השוויון ומהווה חריגה מסמכות
משפט ציבורי, איכות סביבה ודיני מכרזים
מינהלי ב"ש: בהליך מכרז בו מוגשות שתי הצעות כשרות, יש להכריז על ההצעה הזולה ביותר כזוכה.
17 ינואר 2021
רק במקרים חריגים יינתן צו מניעת הטרדה מאיימת לטובת תאגיד
היי-טק וטכנולוגיה
שלום ת"א: הטרדה בפייסבוק היא הטרדה לכל דבר; גם אם לקוח של GCX מטריד ברשתות החברתיות מכיוון שהוא טוען שנגרם לו נזק ואין כל דרך ליצור קשר עם החברה, איסור הטרדה מאיימת יינתן לטובת תאגיד רק במקרים חריגים ביותר.
17 ינואר 2021
מנגנון מעטפות הוא המנגנון המתאים למקרים של הפרדות מרצון של בעלי מניות שלא עקב קיפוח
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי נצרת: כאשר אין קיפוח המיעוט או יחסי כוחות בלתי שווים בין הצדדים, הדרך המועדפת לביצוע התמחרות היא באמצעות מנגנון המעטפות.
12 ינואר 2021
דירקטוריון חברה רווחית היודע מידע עתידי שלילי שיבטל את הרווחים לא יכול לחלק דיבידנד
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
כלכלי ת"א: חלוקת דיבידנדים נבחנת לפי מבחני חלוקה – מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון; אם החברה עומדת במבחן הרווח, רק אם לדירקטוריון מידע מהותי שלילי בעל השפעה על רווחיות החברה ייקבע כי החלוקה אסורה.
12 ינואר 2021
הרישום הקובע לעניין בעלי המניות בחברה הינו הרישום בחברה עצמה ולא הרישום ברשם החברות
מיזוגים ורכישות
מרכז-לוד: באחריות החברה לבצע רישום של בעלי המניות בספריה כנגד קבלת השקעה, וככול שאין ביכולתה לעשות כן, מן הראוי שיוחזר סכום ההשקעה למשקיע.
11 ינואר 2021
מי שהסתיים הסכם החכירה שלו לא זכאי לפיצוי במקרה של הפקעה אפילו אם המשיך לשלם דמי חכירה
מקרקעין
העליון: מעמדו של מחזיק בקרקע לאחר תום תקופת החכירה הינו של 'בר-רשות' שאינו מעמד של חוזה חכירה בעל פה ואינו מעמד המקנה זכות לתבוע פיצוי בגין הפקעה שבוצעה בקרקע
11 ינואר 2021
תנאי השימוש של פייסבוק הם חוזה מחייב עם המשתמש והפרתו מאפשרת חסימת פרופיל משתמש
היי-טק וטכנולוגיה
מחוזי ת"א: לא ניתן לטעון כי תוכן בפייסבוק הוא סאטירי כאשר הוא לא מובן בצורה כזו על ידי משתמשים אחרים וכאשר הוא משקף משנה אידיאולוגית של מפרסם התוכן
31 דצמבר 2020
מזמין שירותי פרסום שלא מוודא שהקבלן אינו שולח הודעות ספאם יהיה אחראי בעצמו למשלוח הספאם
היי-טק וטכנולוגיה
העליון: מזמין עבודה יהיה אחראי לפעולות נזיקיות שביצע הקבלן אם התרשל בבחירת הקבלן, התערב בעבודת הקבלן באופן שגרם לפגיעה או לנזק, או הרשה מראש או אישרר בדיעבד את המעשה שגרם לפגיעה או לנזק, לרבות בעצימת עיניים
30 דצמבר 2020
פיטורי בעל מניות ממשרה ניהולית בחברה לאו דווקא מהווה קיפוח
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
כלכלי ת"א: קיפוח הוא פגיעה בציפיות הלגיטימיות של בעל מניות להשתתף בניהול החברה; אובדן אמון בין בעל המניות עשוי לכשעצמו להצדיק יצירת מנגנון היפרדות בין בעלי המניות; פגיעה בנושא משרה אינה מהווה קיפוח
29 דצמבר 2020
נושה שלזכותו רשומה הערת אזהרה שלילית ייחשב לנושה מובטח של חייב בהליכי פשיטת רגל
מקרקעין
העליון: הערת אזהרה מקנה לבעל ההערה עדיפות על פני נושים אחרים של בעל המקרקעין שפשט רגל; אין הבדל עקרוני לעניין זה בין הערת אזהרה שלילית לבין הערת אזהרה חיובית
26 דצמבר 2020
הצגת מצגי שווא במסגרת טופס 'הכר את הלקוח' מצדיקה את חסימת חשבון הבנק
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
מחוזי חיפה: התנהלות סבירה מצד הבנק מצריכה משלוח התראה בכתב בדבר הכוונה לחסום את החשבון ומתן אפשרות לתובע לתקן את דרכיו; למרות זאת, חסימת החשבון בשל מצגי שווא היא סבירה על אף שלא ניתנה התראה על כך מראש
15 דצמבר 2020
חברה משפחתית המנוהלת רק על ידי אחד מבעלי מניותיה אינה חייבת להיחשב כמתנהלת כ'שותפות'
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי ב"ש: בחברה הפועלת כ'מעין שותפות' התנהגות הפוגעת בציפייה לניהול משותף של החברה עשויה לשמש בסיס לתביעה בגין קיפוח ופירוק ה'שותפות'; לא כל חברה משפחתית היא חברה הפועלת כ'מעין שותפות'
14 דצמבר 2020
ייפוי כוח מזויף מבטל את הגנת תקנת השוק בעסקאות מקרקעין
מקרקעין
מחוזי ת"א: תקנת השוק במקרקעין אינה חלה כאשר המקרקעין נמכרו באמצעות ייפוי כוח מזויף; הגנת תום הלב במקרקעין תחול רק כאשר הרוכש היה תום לב לאורך כל העסקה ודאג לרישום הזכויות על שמו
10 דצמבר 2020
בעל מניות לשעבר בחברה עלול ימשיך לערוב לחובות החברה אם לא הודיע על ביטול ערבותו
משפט מסחרי, בנקאות ופיננסים
שלום נצרת: המועד הרלוונטי להתגבשות ערבות הוא מועד החתימה על כתב הערבות; לשם ביטול ערבות יש לשלוח הודעה בכתב למקבל הערבות
08 דצמבר 2020
אי התייצבות לישיבה כדי למנוע קוורום לקבלת החלטות דחופות מהווה התנהלות בחוסר תום לב
חברות, עסקים ומיזמים משותפים
מחוזי חיפה: בחברה פרטית הפועל כמעין שותפות יש לצדדים ציפייה לגיטימית לניהול משותף; גם אם קיימת זכות וטו לבעל מניות בתקנון או בהסכם מייסדים מוטלת על בעל זכות הווטו חובה לפעול בתום לב ולטובת אינטרס החברה
הראה עוד