של מי הצוואה הזו לעזאזל?
מאמרים מקצועיים

של מי הצוואה הזו לעזאזל?

נכתב על ידי

אסנת נתאי
01 פברואר 2024
הדפסה
PDF

זוג ערך צוואה הדדית, בה כל אחד הוריש את חלקו לזה שיוותר במות השני. בצוואה צוין גם כי עם מות בן הזוג הנותר, מה שיוותר מהעיזבון יתחלק שווה בשווה בין ילדיהם המשותפים, אך עם מות הגבר ועוד לפני הוצאת צו קיום צוואה הודיעה האישה כי היא מסתלקת מהעיזבון לטובת אחד הבנים. האם יכול אדם למנוע מיורשיו להחליט מה לעשות בחלקם בעיזבון ולשנות את אופן חלוקת העזבון?

החוק הישראלי מאפשר ליורש הסתלקות מהעיזבון לפני שחולק ועל ידי כך להעביר את חלקו לאחר, המשתייך למעגל הראשוני של הנפטר (בן זוג ,ילד או אח של המוריש) ובמקביל החוק מאפשר למנוע זאת באמצעות מנגנון של “יורש במקום יורש" -על ידי קביעה מראש בצוואה את סדר היורשים כך שבמידה ויורש מסוים לא יירש מסיבות שונות, מוגדר מראש יורש חליפי. בצוואה כזו היורש הראשון רשאי אמנם לוותר על חלקו אך זה יועבר רק למי שנקבע כיורש חליפי בצוואה. במקרה שנדון בבית משפט לענייני משפחה בחיפה בספטמבר, 2022, נקבע בצוואה של גבר הסדר בו אשתו יורשת את דירתם אך אם לא תיוותר בחיים בעת מותו יחולק העזבון בין שני ילדיהם. לאחר מות האב העבירה האם את הדירה לאחד הבנים ובית המשפט קבע שמרגע שהאם ירשה את הדירה היא רשאית לעשות בעיזבון כרצונה. במקרה אחר, שנדון בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, באוקטובר, 2023, חתם זוג על צוואות הדדיות עם סעיף המאפשר לכל אחד לשנות את הצוואות והסדר שבן הזוג הנותר יורש את העזבון ובמידה ושניהם ימותו בסמוך תעבור הירושה לאחייניהם. עם מות הגבר הכינה האישה צוואה חדשה ובית המשפט קבע שהיא רשאית הייתה לעשות כן.

החוק הישראלי מאפשר גם מנגנון של "יורש אחרי יורש", בו המצווה קובע מי היורש לאחר מותו, ומי ירש את מה שיוותר מהעזבון על ידי אותו יורש. בצוואה מסוג זה היורש הראשון אינו יכול לצוות את מה שיוותר מהעיזבון בניגוד לרצון המוריש, אולם מותר לו להשתמש בעזבון והוא יכול גם להעביר את נכסי העזבון כמתנה בעודו בחייו. במקרה שנדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בדצמבר, 2023,בני זוג חתמו על צוואה הדדית בה סיכמו כי במות אחד מהם יירש בן הזוג את חלקו ומה שיוותר במות השני יחולק באופן שהבן יזכה ב 80% ושתי הבנות בשאר. עם מות הבעל הסתלקה האם מהעיזבון לטובת שלושת הילדים באופן שוויוני. בית המשפט קבע, כי כיוון שמדובר ביורש אחרי יורש הרי שקיימת לאישה הזכות החוקית להסתלק מהצוואה לטובת הילדים.

ביחוד כאשר אדם רוצה לוודא מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, אולם גם במקרים אחרים, צוואות הן נושא מורכב הרבה יותר מאשר נראה לעין, וקיימים בו שיקולים רבים שעורך דין מתחיל אינו מכיר. לכן חשוב מאוד בעת הכנת צוואה להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון רב בתחום לשם שקילת כל האפשרויות החוקיות כדי להבטיח שהצוואה אכן תשקף את רצונותיו העתידיים של המצווה לגבי עזבונו בבוא העת. במקרים רבים גם כדאי לשקול צוואה נוטריונית, אשר תוודא שקשה מאוד יהיה בעתיד לטעון כנגד תוקף הצוואה, וביחוד כאשר עושה הצוואה נמצא בגיל מבוגר יחסית ובוודאי ככל שהאדם מצוי במצב בריאותי ירוד בעת כתיבת הצוואה.