הורות פונדקאות ואימוץ
משפט בין-דורי (נאמנויות, צוואות, יפוי כוח מתמשך, הורות)

הורות פונדקאות ואימוץ

הדפסה

לא פעם כשאתה נתקל בפעולות שהורים מבצעים אתה אומר בציניות, "חבל שלא נדרש רישיון כדי להיות הורה". עם זאת, יש מקרים שבהם דווקא נדרש מעין "רישיון" כזה וזאת כאשר שניים מבקשים להיות מוכרים כהורים של הילד, כאשר רק אחד מהם הוא ההורה הגנטי. כשמדובר בבני זוג בני אותו מין, הדרך של "צו הורות פסיקתי" היא, לצערנו, הדרך היחידה להכרת המדינה בהורה הלא גנטי כהורה לילד המשותף.

כבר בשנת 2000 הכיר בית המשפט העליון בישראל באימוץ שאושר על ידי בית משפט בארצות הברית, כאשר המאמצת היא אישה החיה עם אימו של המאומץ. כחמש שנים לאחר מכן גם איפשר בית המשפט העליון לבת זוג לאמץ את בנה של בת זוגה גם ללא צו אימוץ שנעשה תחילה מחוץ לישראל. עם זאת, עד שנת 2012 לא יכלו בני זוג חד מיניים להיחשב בישראל כהורים במשותף אלא בדרך של אימוץ. בשנת 2012 ניתן לראשונה בישראל "צו הורות פסיקתי" – צו לפיו בית המשפט הכיר בשתי בנות זוג שחיו יחדיו כאמהות של ילד, למרות שאחת מהן הייתה האֵם הגנטית בעלת הביצית והשנייה האֵם הפיזיולוגית שנשאה את ההיריון. שנתיים לאחר מכן הכיר בית המשפט העליון בהורות משותפת גם במקרה של הליכי פונדקאות שנעשו מחוץ לישראל וכך איפשר לבני זוג מאותו מין שילדו ילד באמצעות הליכי פונדקאות מחוץ לישראל להיות מוכרים שניהם בישראל כהורי התינוק. הצו הוא שיוצר את ההורות (ולא רק מצהיר עליה) ולכן (ובניגוד לדין במדינות אחרות בעולם) לא ניתן בישראל לבקשו טרם הלידה, אך ניתן לקבל בו הכרה רטרואקטיבית. כך, למשל, בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב מחודש מרץ, 2018 הוכרו כאבות שני בני זוג שחתמו על הסכם פונדקאות עם אזרחית אמריקאית, כאשר ההכרה ניתנה רטרואקטיבית למועד בו ניתן פסק-הדין בארצות הברית שניתק את הקשר בין האם הפונדקאית ליילוד.
משרדנו מסייע לזוגות ויחידניים המצויים בהליכי פונדקאות בארצות הברית בליווי והסדרת התהליך לרבות מול המרפאה, ההתקשרות עם סוכנות הפונדקאות, וההתקשרות החוזית מול הפונדקאית, לרבות מול עורכי הדין המייצגים בארצות הברית, וזאת באמצעות עורכי דין דוברי אנגלית אשר מנוסים בתחום ויהוו את אנשי הקשר שלכם אל מול נותני השירות.

אזרוח וקביעת מעמד בישראל:
עוד בטרם ההגעה לארץ ילווה אתכם משרדנו בהסדרת המעמד של הילוד בישראל והקשר אל ההורה, בין אם מדובר בהכרה בהורות גנטית וקביעת אבהות, אזרוח מתוקף הכרה בהורות גנטית או הכרה בהורות שאינה גנטית בדרך של צו הורות או אימוץ.
הסכמים לקביעת התא המשפחתי:
כחלק מתכנון התא המשפחתי, משרדנו יסייע לכם בעריכת ההסכם אשר יגדיר את התא המשפחתי אותו ברצונכם להקים, תוך מתן יעוץ והתאמתו למבנה המשפחה הייחודי שלכם – לרבות עריכת הסכם ממון או הסכם חיים משותפים (לפי נסיבותיו הייחודיות של כל מקרה ומקרה), הסכם הורות משותפת (במצב בו הורים שאינם בני זוג מתכננים לגדל יחדיו ילד במשותף), או הסכם הורות בין בני זוג המתכננים לגדל יחדיו ילד כשלאחר מהם אין קשר גנטי לילד.
צוואה וייפוי כוח מתמשך

שירותי נוטריון – לעיתים, ובהתאם למדינה בה יתנהל הליך הפונדקאות, תידרשו להציג אישורים אשר מאומתים על ידי נוטריון, לרבות יפוי כוח. משרדנו מוסמך לספק שירותי נוטריון ויוכל לערוך, במסגרת השירותים שיינתנו, גם אישורים מסוג זה. ראו עוד בפרק העוסק בשירותי נוטריון.

העברה בין-דורית של עסק

טיפול בכל נושא ההעברה הבין-דורית של עסק, וביחוד עסק משפחתי, היא נושא מורכב הדורש הכנת העסק לקליטת הדור המנהל הבא, מניעת סכסוכים בין בני המשפחה והעברה מדורגת של האחזקות בעסק, או הכנת צוואה או מסמכי נאמנות כתחליף צוואה להעברת המניות עם מותו של בעל העסק.

נאמנויות

הכנת מסמכי נאמנויות ושימוש כנאמן לנכסים ולעסקאות, לרבות עסקאות בינלאומיות מורכבות ולרבות נאמן לחלוקת תשלומים

צוואות וירושות

משרדנו מטפל בכל הנושא של הכנת צוואות ומימוש של צוואות וירושות, לרבות צווי ירושה וצווי קיום צוואה, כמו גם הסכמי חלוקת עזבון בין יורשים במקרה בו היורשים מבקשים לחלק בהסכמה את הירושה באופן שונה מהרשום בצוואה או מהחלוקה על פי החוק, במקרה בו לא קיימת צוואה.

יפוי כוח מתמשך

הכנה והחתמה על יפוי כוח מתמשך

פרסומים אחרונים בתחום

מאמרים מקצועייםעדכוני חקיקה ופסיקהפסקי דין