צו הורות משולש? ומה אם לילד היו שלושה הורים… ?
מאמרים מקצועיים

צו הורות משולש? ומה אם לילד היו שלושה הורים… ?

דורון אפיק, עו"ד

נכתב על ידי

דורון אפיק, עו"ד
03 נובמבר 2019
הדפסה
PDF

"צו הורות פסיקתי" הוא הדרך להורים, שאינם הוריו הגנטיים של הילד, להירשם בישראל כהורים על פי דין – הליך משפטי חשוב שמאפשר גם לזוגות חד מיניים להיות מוכרים שניהם כהוריו של הקטין. אך מה קורה כאשר גם ההורה הגנטי השני מבקש להירשם כהורה? האם יכולים להיות לילד שלושה הורים על פי חוק?

זו בדיוק השאלה שעלתה בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בסוף אוקטובר, 2019. באותו מקרה שתי בנות זוג נשואות ביקשו להרחיב את התא המשפחתי כשאחת מהן התקשרה בהסכם "הורות משותפת" עם חבר ילדות שלה, אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה. בהסכם הוסדרה דרך גידול הקטינים ואף נרשם במפורש כי ידוע לצדדים שהאם במערכת זוגית וכי כוונת הצדדים היא כי בת זוגתה תהיה חלק מהמארג המשפחתי וקבלת ההחלטות על הקטינים שיוולדו. שני הילדים שנולדו נרשמו כילדיהם של שני ההורים הגנטיים ואז ביקשו בנות הזוג לרשום גם את בת הזוג של האֵם כאֵם נוספת, באופן התואם גם את האופן בו הילדים רואים את שתיהן. האב התנגד לכך.

בעוד שכבר בשנת 2000 הכיר בית המשפט העליון בישראל באימוץ שאושר מחוץ לישראל, רק בשנת 2012 ניתן בישראל לראשונה "צו הורות פסיקתי" – צו לפיו בית המשפט הכיר בשתי בנות זוג שחיו יחדיו כאמהות של ילד, למרות שרק אחת מהן הייתה האֵם הגנטית בעלת הביצית והשנייה האֵם הפיזיולוגית שנשאה את ההיריון. בתחילת שנת 2014 הוכרה בבית המשפט העליון בישראל גם הורות משותפת במקרה של הליכי פונדקאות שנעשו מחוץ לישראל. צו הורות פסיקתי יינתן רק כשהוא לטובת הילד ובין יתר התנאים נדרש למשל שבני הזוג הם תושבי ישראל בני 21 שנים לפחות, נמצאים בזוגיות משך 18 חודשים לפחות לפני שערכו "הסכם הורות"; הסכם ההורות נערך טרם ביצוע הליכי ההפריה; ועד הגשת הבקשה לא חלפו 90 יום מהלידה. לבית המשפט שיקול דעת גם כאשר תנאים אלה לא מתקיימים במלואם אך ימצאו אינדיקציות אחרות לטיב הקשר שבין הצדדים וטובת הקטינים.

אך מה בנוגע למצב בו שלושה רוצים להירשם כהורי הקטין? להבדיל מהמצב בקליפורניה, ארצות הברית, למשל, בו החוק קובע שבתי המשפט מוסמכים להכיר ביותר משני הורים לילד אם הכרה בתא הורי זוגי בלבד תהא מזיקה לילד, או למשל באונטריו, קנדה, שם תוקן החוק בשנת 2016 כך שגם בן זוג של ההורה הביולוגי יכול להיות מוכר כהורה של קטין, בישראל אין חוק המאפשר זאת ולהיפך, חוקים רבים העוסקים בזכויות הורים (או בצורך באישור של הורים) מתייחסים להורים כשניים בלבד. עוד, כדי לאמץ קטין נדרש ניתוק הקשר בין ההורים הביולוגיים לקטין קודם למתן צו האימוץ וגם הצעת חוק שהוגשה בתחילת 2018 כדי לאפשר הכרה ביותר משני הורים, לא צלחה. מסיבות אלה ואחרות קבע בית המשפט שעד שלא יתוקן החוק, לקטין יכולים להיות רק שני הורים.

בעוד שההבדל נראה סמנטי, להורות קיימות משמעויות משפטיות רבות, לרבות בכל הנוגע לזכויות ירושה והורשה, זכויות כלכליות הנובעות מהקשר ההורי, זכויות בנוגע להחלטות הנוגעות לקטין ואולי אף סוגיות מורכבות אחרות במקרה ששניים משלושת ההורים נפרדים. מסיבה זו נראה שקיימים יתרונות לביצוע הליך פונדקאות בחו"ל, אולם גם בו יש להקפיד על התנהלות נכונה וכדאי להיות מלווים מתחילת הליך הפונדקאות בעורך דין ישראלי שיערוך עבור ההורים המיועדים את הסכם השיתוף, ינחה את עורך הדין הזר במדינת הלידה על המסמכים הנדרשים עבור ההליך בישראל (ורצוי שעורך הדין הישראלי יהיה מוסמך גם בארצות הברית, למשל, ככל שמדובר בהליך פונדקאות באחת ממדינות ארצות הברית) ולסיום יבצע בישראל את הליך צו ההורות והאזרוח.