הבחירה בין גיהינום ונוטריון – עניין של חיים ומוות מחוץ לישראל עם נכסים בישראל…
מאמרים מקצועיים

הבחירה בין גיהינום ונוטריון – עניין של חיים ומוות מחוץ לישראל עם נכסים בישראל…

שלי וילנר, עו"ד

נכתב על ידי

שלי וילנר, עו"ד
22 יולי 2022
הדפסה
PDF

נניח שאדם מתגורר באנגליה או בכל מדינה זרה אחת במשך כל חייו וגם נפטר באותה מדינה בלי כל זיקה לישראל - משפחתית, חברתית או אחרת - ואולם, פעם, לפני כ-20 שנה, הוא רכש דירה בישראל או פתח חשבון בנק בארץ מכיוון שקיבל כספים בירושה, או מכיוון שחשב ללמוד באוניברסיטה בארץ, מה יעלה בגורל הנכסים. האם יורשיו יוכלו לקבלם? אולי, אבל ללא צוואה ישראלית כנראה שלפני זה יידרשו לעבור שבעה מדורי גיהינום ...

חוק הירושה קובע , כי בית משפט לישראל מוסמך לדון בירושתו של אדם, שמקום מושבו בעת פטירתו היה ישראל, או אשר הניח נכסים בישראל - גם אם מדובר 'רק' בחשבון בנק. בנוסף, החוק קובע , כי על מנת שרשם הירושה או בית המשפט יידרשו לצוואה, עליה להיחשב כצוואה כשרה על פי הדין הישראלי. הוראה זו הולידה הליך ארוך שמטרתו להפוך צוואה שלא הוכנה בישראל ל'מעין צוואה ישראלית'. בתוך כך, על היורש או היורשים להגיש לרשם לענייני ירושה 'פאקט' של מסמכים, הכולל, בין היתר, את מסמך הצוואה המקורית, וכן חוות דעת מומחה לגבי הדין הזר החל במקום מושבו של המנוח בעת פטירתו. ברוב המוחלט של המקרים, הרשם, שאינו מוסמך להכריע בדבר הדין החל על הצוואה, יעביר את הבקשה לבית המשפט, אשר ייקרא למומחה להעיד בפניו. הליך זה עלול לקחת בין מספר חודשים למספר שנים וגם זה בהנחה שאין התנגדויות לבקשה, או ספק לגבי תקינות הצוואה או האם היה המצווה כשיר לכתוב את הצוואה או התנצחויות בין היורשים...

לעומת זאת, אם מראש אותו תושב חוץ שהניח נכסים בישראל יבחר לעשות גם צוואה נוטריונית בהתאם לדין הישראלי, כל כאב הראש הזה יכול להתייתר ביתר קלות. מתוך ארבעת סוגי הצוואה שהחוק מציע לצוואה נוטריונית שני יתרונות משמעותיים על פני צוואות אחרות: העובדה שאישור הנוטריון מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לתקינות הצוואה ועל ידי כך צוואה נוטריונית יוצרת וודאות גבוהה יותר לכך שהצוואה תתקבל בעתיד בהליך משפטי ולא תהיה ניתנת לביטול, והעובדה שהנוטריון שומר במשרדו העתק ממוספר של כל הצוואות וכך מתבטלת האפשרות של זיוף הצוואה לאחר כתיבתה וחתימתה, כמו גם סתירתה.

החשיבות הגדולה ביותר של צוואה נוטריונית היא כאשר קיים חשש שמישהו עלול לנסות לתקוף את תקינות הצוואה בטענה לפיה המצווה לא היה כשיר בעת שכתב את הצוואה ובמקרה של צוואה שנכתבה מחוץ לישראל ולפי דין זר, כל ההליך בישראל עשוי לקחת שנים רבות ועלויותיו עשויות לעלות בהרבה על שווי הנכסים בישראל. מכיוון שההליך של צוואה נוטריונית כולל ווידוא על ידי הנוטריון של יכולתו של המצווה לבצע ולהבין את ההליך, קשה מאוד יהיה בעתיד לתקוף צוואה נוטריונית בשל טענה של היעדר כשרות. בנוסף, לצוואה הנוטריונית יכול להיות מצורף אישור כשרות של המצווה ערוך על ידי רופא, אשר יישמר אצל הנוטריון יחד עם הצוואה. מבחינה פרוצדורלית, נוטריון ישראלי יכול להחתים את המצווה על גבי הצוואה במדינת התושבות שלו, כאשר המוריש מקבל לידיו את הצוואה המקורית, והעתק הצוואה נשמר אצל הנוטריון בישראל, באופן המהווה קו הגנה נוסף ככל שיועלו טענות כנגד הצוואה בעתיד. לכל אלה יש להוסיף את העובדה שנוטריון העוסק בצוואות בינלאומיות ורגיל לטוס למדינות שונות כדי להחתים שם צוואות גם ידע לנסח צוואה באופן הנדרש כדי למנוע סכסוכים בעתיד.

והעלות? אין ספק שהטסת נוטריון במיוחד כדי להחתים אדם על צוואה באירופה, למשל, אינה נמוכה, אולם היא תמיד תהיה נמוכה מהעלות של שבעת מדורי הגיהנום שיידרשו לעבור היורשים בעתיד.