הסכם חיים משותפים או הסכם ממון ?
מאמרים מקצועיים

הסכם חיים משותפים או הסכם ממון ?

דורון אפיק, עו"ד

נכתב על ידי

דורון אפיק, עו"ד
03 יוני 2023
הדפסה
PDF

לא פעם בני זוג רוצים לנהל מערכת יחסים זוגית מלאה אך לא מעוניינים להתחתן (או שאינם יכולים להתחתן לפי הדין הישראלי, כמו בני זוג מאותו מין) – האם אלה יכולים עדיין להסדיר את מערכת היחסים ביניהם בהסכם ממון שימנע סכסוכים עתידיים ביניהם לגבי הרכוש המשותף? ומה קורה אם בהמשך הם מחליטים להתחתן?

החוק הישראלי קובע באופן כללי הסדר איזון משאבים, לפיו נכסים של בני זוג נושאים נחשבים כשייכים לשניהם באופן שוויוני, ללא קשר לאופן בו נרשמו. בהתאם, דירה שרכשו בני זוג נשואים ורשמו על שם הבעל בלבד תיחשב כדירה השייכת לשניהם באופן שווה, ללא קשר לסיבה בגינה נרשמה רק על שם אחד מהם. לא פעם מעדיפים בני זוג ליצור ביניהם הסדר שונה, המתאים יותר למערכת היחסים ביניהם, ולעתים אף יסדיר את "פירוק החבילה" ככל שהדבר יידרש בעתיד, ולשם כך קיים הכלי של הסכם ממון.

הסכם ממון בין זוג נשוי חייב להיות מאושר בבית המשפט כדי שיהיה לו תוקף (אף שבמקרים מסוימים קבעו בתי המשפט כי כשהצדדים פעלו על פי הסכם שלא אושר כדין עשויים הם עדיין להיות מחויבים על פיו ), אולם הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון ועדיין יהיה לו תוקף מחייב הגובר על חזקת שיתוף הנכסים הקיימת בחוק. אך מה לגבי זוג שאינו נשוי ואין לו כוונה להתחתן?

כך, למשל, במקרה שנדון במרץ, 2023, בבית המשפט למשפחה בראשון לציון דובר בזוג שחתמו על הסכם שנשא כותרת של "הסכם ממון" ואף אושר בבית המשפט, למרות שבאותו שלב לא הייתה לצדדים כוונה להתחתן, ובו נרשם שנכס שיהיה רשום על שם אחד הצדדים יהיה שלו בלבד. מאוחר יותר, לאחר שהתחתנו, רכשו דירה מכספים משותפים אך זו נרשמה על שם הבעל בלבד. בית המשפט קבע שההסכם שקיבל תוקף של בית המשפט לא היה הסכם ממון אלא הסכם חיים משותפים והוא אינו גובר על חזקת השיתוף והאישה זכאית למחצית הדירה.

הסכם חיים משותפים אינו הסכם ממון אלא הוא הסדר חוזי בין הצדדים, אשר עריכתו בפני נוטריון ואולי אף אישורו בבית המשפט נותן לו תוקף חזק יותר. הסכם כזה הוא הסדר רצוי למקרה של זוג שאינו נשוי, באשר הוא יוצר את הוודאות המשפטית בין הצדדים, אך ככל שהצדדים יחליטו בעתיד להתחתן יש להחליפו בהסכם ממון, כדי למנוע כניסתה לתוקף של חזקת השיתוף. אמנם קיימים מקרים בהם הסכם חיים משותפים ימשיך להיות מחייב מכוח דיני תום הלב והמניעות ויגבר על חזקת השיתוף, אך רצוי שלא לסמוך על פרשנות בדיעבד.

רצוי במקרה כזה לנסח את ההסדר על ידי נוטריון בעל ניסיון בתחום וככל שההסכם נוגע גם לבעלות בתאגידים או עסקים, גם בעל ניסיון בתחום זה. בשל הרגישות של התחום בו מדובר, חיסכון כספי בעת חתימת הסכם חיים משותפים או הסכם ממון עלול לעלות סכומי עתק בעתיד ועל כן עדיף לשלם מעט יותר אך לדעת שהזכויות מוגנות היטב.