עדכוני חקיקה ופסיקה

פתיחת הליך פירוק מרצון במטרה להתחמק מתשלום חובות החברה היא עילה להרמת מסך

04 אוגוסט 2022
הדפסה

בעל מניות של חברה החל בהליך פירוק מרצון למרות שידע כי קיים חוב לחברה אחרת בסך של כ200,000 ש"ח שסיפקה לחברה שירותים ולא דאג לשלמו.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי יש להרים את מסך ההתאגדות ולחייב את בעל המניות בחוב החברה. הרמת המסך היא פעולה קיצונית אשר לא נעשית כדבר שבשגרה ויש צורך בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, כגון ניצול לרעה של מסך ההתאגדות כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה. העובדה שמדובר בהתקשרות עם חברת יחיד או חברה בה אדם אחד הוא הרוח החיה בה או שהיא נטולת נכסים, אינה כשלעצמה עילה להרמת מסך ההתאגדות. במקרה זה, לחברה היה בעל מניות יחיד והוא שימש כמנהלה והרוח החיה מאחוריה. בעל המניות התחייב כלפי ספק שירותים כי יפרע את החוב, אך ביקש להמתין כדי שיוכל בפרק זמן זה לגבות כספים מלקוחות וזה יאפשר לו לעמוד בתשלום. לאחר מכן התברר כי ניצל לרעה את השהות שניתנה לו, בין היתר, כדי לפעול לפירוק החברה (פירוק מרצון) כשהוא מצהיר באופן כוזב שבאפשרות החברה לפרוע את כלל חובותיה בתוך 12 חודשים ומנגד, לא פעל לפרוע את החוב או להסדיר זאת. משכך, התנהלות בעל המניות אינה בתום לב והצדיקה הרמת המסך וחיובו בחוב החברה.