ייפוי כוח מתמשך – תשלומים מהעולם הבא או מהעולם הזה?
מאמרים מקצועיים

ייפוי כוח מתמשך – תשלומים מהעולם הבא או מהעולם הזה?

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
07 אוקטובר 2019
הדפסה
PDF

על אף שירושה נחשבת לא אחת לנחמה כלכלית, המתגמדת כמובן לצד הכאב האישי העצום, לעיתים נאלצים יורשיו של האדם שנפטר להתמודד בתקופה הכי כאובה עם מציאות קרה בה הותיר אחריו הנפטר נושים או התחייבויות כספיות וחשבונות שוטפים רבים אשר הזנחתם עלולה לגרור הליכי גבייה, עיקולים, תוספת חיוב בגין קנסות, ריביות וכיוצ"ב. בנייה מלכתחילה של ייפוי כוח מתמשך באמצעות עורך דין בעל ניסיון מסחרי ורקע רב שנים בליווי עסקים עשויה לסייע למנוע מבעוד מועד עוגמת נפש רבה ואף הפסדים כספיים אשר יגרעו מהנכסים שנותרו בעיזבון.

על פי החוק, כשאדם נפטר עוברים כלל נכסיו ליורשיו, בין אם על פי צוואה שהותיר אחריו ובין אם על פי הדין. ככלל, אין היורשים אחראים לחובות שנצברו במהלך חייו של האדם המנוח וככל שיש חובות, אלה ישולמו מתוך הנכסים שהותיר אחריו המנוח בלבד (כגון: כספים, נכסי נדל"ן וכו') גם אם אין די בנכסים אלו כדי לכסות את החובות במלואם. עם זאת, על מנת שיורשים יהיו זכאים לחלק את הירושה ביניהם או לבצע דיספוזיציה כלשהי בנכסי המנוח עליהם לפעול ראשית להגשת בקשה לקבלת צו לקיום צוואת המנוח, ככל שהותיר כזו אחריו, או לעתור לקבלת צו ירושה במסגרתו קובע רשם הירושה את חלוקת העזבון בין כלל היורשים על פי חלקם בדין. תהליך בירוקרטי זה כרוך לא אחת בהמתנה ממושכת לקבלת הצו המיוחל ועשוי לקחת גם מספר חודשים. ככל שיש חילוקי דעות בין היורשים, ההליך עלול להסתיים בהליך משפטי שיימשך שנים רבות.

מצב זה הינו אחד הגורמים העיקריים לתסכול בקרב יורשים ואף עלול לגרום לתסבוכות משפטיות מורכבות כאשר המנוח ניהל עסק בטרם פטירתו שבו, מטבע הדברים, קיימות התחייבויות כספיות רבות לעובדים, רשויות מס, משכיר הנכס וכו', אשר מצריך לא אחת פנייה דחופה לבית המשפט בבקשה מורכבת ויקרה למינוי מנהל עיזבון זמני שכן אי נקיטת פעולות מיידיות ודחופות עלולות לגרום לנזקים כבדים. חשוב להבין, לרוב עם פטירתו של אדם קיים קושי לקבל מידע חיוני מגופים ורשויות בכל הנוגע להתחייבויותיו של המנוח באשר גופים רבים (כגון: חברות הסלולר, הכבלים, חברות ביטוח, רשויות מקומיות בכל הנוגע לחשבון ארנונה, מים וכו') ימנעו בדרך כלל, בהעדר הרשאה מתאימה, ממסירת מידע לצדדים שלישיים. מצב זה מקשה על התחקות אחר התחייבויותיו הכספיות השוטפות של הנפטר בזמן שלאחר פטירתו. כמו כן, מעבר לפערי המידע, קיים קושי מעשי נוסף שכן לא אחת נוהג הבנק להקפיא את השימוש בחשבון הבנק של הנפטר באופן שלא מאפשר העברת כספים או ביצוע פעולות בחשבון וזאת עד לקבלת הצו מרשם הירושה המגדיר את אופן חלוקת הירושה בין היורשים. קיפאון זה, אשר עלול כאמור להימשך חודשים, מהווה קרקע פורייה לתאונות משפטיות וכלכליות. כך למשל, נתקלנו במקרים בהם הקפאת חשבון הבנק של המנוח גרמה לאי כיבוד הוראות קבע וכתוצאה מכך ננקטו הליכי גבייה שגררו קנסות, ריביות ושכ"ט עו"ד. מעבר לנזקים הנגרמים כתוצאה מהזנחת חשבונות שוטפים, התחייבויות כספיות של המנוח והחשיפה מפני תביעות כנגד העיזבון, יש לזכור כי עוגמת הנפש עשויה להיות רבה ועוצמתית במיוחד. הקצאת משאבים לטיפול בענייני היום בזמן הכי רגיש בו קרוביו של המנוח מצויים בעיצומו של תהליך אבל אישי ועצוב, אינה פשוט כלל ועיקר. המצב מורכב אף יותר כאשר נדרש במקביל גם לנהל עסק שבו שלט המנוח, והניהול נעשה בפועל "עם ידיים קשורות מאחורי הגב".

תכנון נכון וצפיית הנולד יכולים למנוע מצב זה באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך באופן נכון. ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חשוב ביותר שמאפשר ניהול שגרת חייו של האדם גם כאשר לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר, בין עקב מחלה, דמנציה, תאונה או כל אירוע אחר. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר למיופה הכוח שמונה להמשיך ולטפל בענייניו הרכושיים של המנוח, שהעניק את ייפוי הכוח, גם בתקופת 90 הימים הראשונים לאחר פטירתו וללא צורך בעירוב בית משפט. היתרון הגדול הוא ביצירת המשכיות המאפשרת תשלומים שוטפים, ניהול רכוש הנפטר, תשלום הוצאות קבורה ואבלות ואף ניהול נכס מושכר או עסק הדורש ניהול שוטף.

ייפוי הכוח מתמשך ניתן לערוך רק אצל עורך דין אשר הוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, אולם הסמכה זו לא דורשת ניסיון קודם בתחום המסחרי, מקרקעין, חברות או צוואות וירושות. מומלץ לכן לא להסתפק בהצגת תעודת ההסמכה ולהיוועץ רק עם עורך דין בעל ניסיון רב שנים הבקיא בתחומים אלה, ויוכל להקפיד על עריכת המסמכים באופן התפור למידותיו של נותן ייפוי הכוח ולא יהיה מבוסס על תבנית בלבד.