פסקי דין

סעש (ת"א) 30032-12-17 פבל בובר – ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ ח.צ. 520043209 - חלק 6

29 נובמבר 2021
הדפסה

109. אם כן, לא הוכח כי הנתבעת פרסמה ידיעות מטעמה בנוגע לתובע ולא נסתרה העובדה כי התובע הועסק לאחר סיום עבודתו בנתבעת בחברת קרני קפיטול כבר בחודש 8/2017 אשר מעידה כי שמו הטוב של התובע לא נפגע.

110. נוכח האמור לעיל, דין רכיב תביעה זה להידחות.

סוף דבר
111. הננו קובעים כי על הנתבעת לשלם לתובע את הרכיבים הבאים:
הודעה מוקדמת בסך של 66,000 ₪;
חופשה שנתית בסך 15,000 ₪;
פיצויי פיטורים בסך 72,291 ₪.
הסכומים דלעיל יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.8.17 ועד התשלום בפועל.
הנתבעת תשלם לתובע שכ"ט עו"ד 15,000 ₪ והוצאות משפט בסך 1,000 ₪.
112. התביעה שכנגד נדחית.
התובעת שכנגד תשלם לנתבע שכנגד שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪ והוצאות משפט בסך 1,000 ₪.
ערעור בזכות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.
ניתן היום, כ"ה כסלו תשפ"ב, (29 נובמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

מר איסר באומל,
נציג ציבור (עובדים) אריאלה גילצר-כץ, שופטת
סגנית נשיאה מר גיל אלוני,
נציג ציבור (מעסיקים)

אריאלה גילצר כץ

עמוד הקודם1...56