פסקי דין

סעש (ת"א) 30032-12-17 פבל בובר – ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ ח.צ. 520043209

29 נובמבר 2021
הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
סע"ש 30032-12-17

לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ
נציג ציבור (עובדים) מר איסר באומל
נציג ציבור (מעסיקים) מר גיל אלוני

התובע: פבל בובר ת.ז. xxxxxxxxx
ע"י ב"כ: עו"ד עומר נירהוד

הנתבעת: ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ ח.צ. 520043209
ע"י ב"כ: עו"ד פנינית כהן

פסק דין

האם היה שותף התובע למעילה או תרמית או שמא ביצע התובע עבודתו כסמנכ"ל כספים והוא נקלע למאבק כוחות בין בעלי שליטה וביצע עבודתו כדין – זוהי הסוגיה העומדת להכרעתנו.

העובדות

1. הנתבעת היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסת NASDAQ בארה"ב ובישראל (להלן: הנתבעת או החברה). תחילה התובע הועסק כחשב וכמזכיר החברה בנתבעת (נספח 3 לכתב התביעה שכנגד).

2. התובע החל לעבוד בנתבעת ביום 1.10.11.

3. התובע השתכר 10,000 ₪. בחודש 1/12 הועלה שכרו ל- 10,350 ₪ ושולם לו סך נוסף של 2,500 ₪ בגין שעות נוספות גלובליות שבחודש 1/12 הועלה ל- 2,650 ₪.

4. על פי תוספת להסכם העסקה של התובע מיום 8.11.12, משכורתו של התובע עודכנה ביום 1.1.13 לסך של 11,146 ₪ ברוטו לחודש והתוספת הגלובאלית בגין שעות נוספות עודכנה לסך של 2,854 ₪ ברוטו לחודש (התוספת להסכם ההעסקה מיום 8.11.12 צורפה כנספח 4 לכתב התביעה שכנגד).

5. בהמשך על פי תוספת להסכם העסקה מיום 16.3.14, משכורתו של הנתבע שכנגד עודכנה ביום 1.3.14 לסך של 12,500 ₪ ברוטו לחודש והתוספת הגלובאלית בגין שעות נוספות עודכנה לסך של 3,500 ₪ ברוטו לחודש (התוספת להסכם ההעסקה מיום 16.3.14 צורף כנספח 5 לכתב התביעה שכנגד).

6. בחודש 3/14 אלכסנדר גרונבסקי הפך בעל שליטה בשרשור סופי בנתבעת.

7. צבי ויוסי ויליגר (להלן: האחים ויליגר) היו בעלי שליטה בחברה עד ליום 4.5.14 עד לרכישתה של הנתבעת על ידי בי.אס.די בראשות אלכסנדר גרנובסקי.

8. בחודש 10/2014 החליט דירקטוריון הנתבעת להקים חברה בת בשם B.H.W.F.I לצורך השקעה כספית (פיקדון נושא ריבית) בבנק הלאומי באזרבייג'ן (להלן: "הבנק הזר").

9. בחודש 12/2014 נפתחו חשבונות בנק לחברת B.H.W.F.I בבנק לאומי ובבנק זר.

10. דירקטוריון הנתבעת החליט ברוב דעות להעביר סכום של עד 10 מיליון דולר לחשבונה של B.H.W.F.I בבנק הזר.

11. ביום 29.12.14 הועבר סך של 5 מיליון דולר מחשבון הבנק של הנתבעת לחשבון הבנק של B.H.W.F.I בבנק לאומי וביום 30.12.14 הועבר סך זה לבנק הזר מבנק לאומי. הסכום הופקד בפיקדון נושא ריבית של 4.5% לתקופה של שנה ועד ליום 6.1.16 (להלן: "השקעת הפיקדון").

12. ביום 15.7.15 הודיע גרנובסקי כי העביר את מלוא אחזקותיו למר גרגורי גורטובו. מר גרגורי גורטובוי הפך להיות בעל השליטה בשרשור סופי בנתבעת.

13. מיום 26.11.15 הועסק התובע כסמנכ"ל כספים בחברה.

14. ביום 2.1.16 החליט דירקטוריון החברה להביא לידי סיום את שירותי הניהול שניתנו לחברה על ידי האחים ויליגר בתפקידם כנשיאים משותפים בחברה.

15. ביום 13.1.16 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את הסכם הפרישה בין הנתבעת לבין החברות בבעלותם של האחים ויליגר.

16. התובע המשיך לעבוד תחת ההנהלה החדשה.

17. ביום 20.1.16 החליטו חברי הדירקטוריון כי תבוצע השקעה ברכישת אג"ח לצורך לשיפוץ מלון בצ'כיה בשם "Grand Hotel Evropa" (להלן: השקעת האג"ח).

18. ביום 20.6.17 השתלטו האחים ויליגר על החברה.

19. ביום 12.6.17 התקיימה ישיבת דירקטוריון והוחלט על שלילת זכויות החתימה של התובע לצורך דיווחים לבורסה.

20. ביום 10.7.17 נשלח לתובע זימון לשימוע.

21. לתובע נערך שימוע.

22. ביום 18.7.17 הוצא לתובע מכתב סיום העסקה (נספח 33 לכתב ההגנה) ושוחררו לידו הכספים שנצברו לזכותו בקופת הפיצויים (נספח 34 לכתב ההגנה).

23. במשכורת חודש 7/17 שילמה הנתבעת לתובע חלף הודעה מוקדמת בת חודש שאינו נושא הפרשות סוציאליות.

24. ביום 15.1.18 הוגש כתב אישום כנגד מר גורטובוי, מר גרנובסקי ומר יוסף שניאורסון (נושא משרה באשכול החברות שהנתבעת היא חלק ממנו) בחשד לביצוע עבירות חמורות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, גניבה בידי מנהל, אי קיום הוראות בחוק ניירות ערך ועבירה לפי חוק איסור הלבנת הון (ת.פ. 33190-01-18) (נספח 2 לתצהיר ויליגר ונספח 13 לתצהיר התובע) והם הורשעו בעסקת טיעון.

25. ביום 7.2.19 ניתן גזר הדין בעניינם של גורטובוי ומר שניאורסון ונגזרו עליהם עונשי מאסר וקנסות כספיים במסגרת הסדר טיעון.

טענות הצדדים

טענות התובע

1. העילה לסיום עבודתו של התובע הייתה בדיקות שביצע התובע אשר מצא כי נעשה שימוש לא תקין בכספי הנתבעת ע"י האחים ויליגר, אשר בעקבותיה הוצא דו"ח של מבקר החברה (נספח 3 לכתב התביעה).

2. האחים ויליגר לא אהבו את הדו"ח אשר הפיק התובע בתפקידו כסמנכ"ל כספים.

3. התובע היה זכאי לסיים עבודתו ביום 17.10.17 (נספח 4 לכתב התביעה). הנתבעת שילמה לתובע הודעה מוקדמת בת חודש בלבד במקום 3 חודשים (66,000 ₪) וכן לא הפרישה בתקופה זו בעבורו כספים לקרן השתלמות (972 ₪)

4. התובע זכאי לפיצויי פיטורים על פי משכורתו האחרונה ולכן, על הנתבעת להשלים כספים לתובע בגין פיצויי פיטורים (127,536 ₪).

5. כמו כן, התובע היה זכאי ל-22 ימי חופשה בשנה ובסה"כ ל-132 ימי חופשה. התובע ניצל 68 ימי חופשה. הנתבעת נותרה לו חייבת 44 ימי חופשה על פי תעריף של 1,500 ₪ ליום (66,000 ₪) ולחלופין, על פי תלושי השכר האחרונים של התובע נותרו לתובע נכון לחודש מאי 2017 27.22 ימי חופשה, אליהם יש להוסיף 8.43 ימי חופשה בגין החודשים יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ומחצית אוקטובר 2017, לסך 35.65 ימי חופשה, בהפחתת 20.12 ימים שנפדו בחודש יולי. קיימת לתובע יתרה של 15.5 ימי חופשה אשר ערך פדיונם הוא 23,250 ₪ ואשר לא שולמו לו.

6. לתובע לא נערך שימוע בטרם פיטוריו והוא עותר לפיצוי בשל כך (198,000 ₪).

7. התובע עותר לסך של 131,825 ₪ בגין חוסר הפרשות לתגמולים.

8. מעשי הנתבעת פגעו בשמו הטוב של התובע מאחר שהנתבעת האשימה את התובע כי גנב כביכול 3 מיליון ₪ והוציאה דיבתו בפרסומים (נתבע פיצוי בסך של 50,000 ₪).

9. התובע זכאי לבונוס לשנת 2017 (70% מהבונוס שקיבל לשנת 2016) (56,000 ₪).

10. באשר לתביעה שכנגד טוען התובע כי שכרו של התובע שולם לו בהתאם להמלצות ועדת התגמול של הנתבעת.

11. מינוי התובע ושכרו נעשה בהתאם המלצות ועדת התגמול של החברה, המורכבת מדירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים. רואה החשבון המבקר של החברה, אשר מכלוביץ, התבקש לייעץ לאותה הוועדה ועל פי החלטת דירקטוריון החברה המוסמך לאשרו.

12. מינויו של התובע אושר במסגרת ישיבת דירקטוריון בה נכחו גם האחים ויליגר, ישיבה בה פוטר סמנכ"ל הכספים הקודם, שהיה איש אמונם של האחים ויליגר. הסיבה להתנגדותם של האחים לתובע הייתה כי התובע החליף את איש אמונם של האחים ויליגר, גיל הוכבוים.

13. התובע לא נטל חלק בהחלטות בדבר אישור שכרו או תגמול נוסף כלשהו ששולם לו. די בכך בכדי לשלול טענה או תביעה כלשהי כי כביכול משכורתו של התובע נובעת משיתוף פעולה של התובע עם בעלי השליטה הקודמים בחברה. הנתבעת לא הפנתה לציטוטים מפרוטוקול של דיון אחד מכלל הדיונים שהתנהלו בסוגיה זו במוסדותיה של הנתבעת שהיו מעידים שהתובע נטל חלק בהחלטה או בדיונים בנושא התגמול ששולם לו.

14. התובע ובעל שליטה לשעבר או המנכ"ל באותה עת לא היו מעורבים בקביעת השכר. השכר הומלץ על ידי חברי ועדת התגמול בהתאם לגובה השכר אשר קיבלו קודמיו בתפקיד.

15. מינויו של התובע לתפקידו כסמנכ"ל הכספים של החברה ואישור תנאי שכרו, בוצעו בהתאם להוראות הדין ועל פי החלטות המוסדות המוסמכים של הנתבעת, אשר התקבלו לאחר הפעלת שיקול דעת. התובע לא השתתף ולא נטל כל חלק בישיבות הללו, לא הביע עמדתו ולא הצביע משום שהוא היה הנדון בישיבות הנ"ל.

16. על פי כתב האישום מר גורטובוי הטעה את נושאי המשרה של החברה והציג מצגי שווא לנושאי המשרה ולדירקטורים של החברות כאילו הוא פועל באופן עצמאי ולטובת החברות, כאשר למעשה המשיך לשתף את גרנובסקי בקבלת ההחלטות והיה שותף פעיל בהסתרת שעבוד הכספים ואף פעל להוצאת כספים נוספים במרמה ושלא כדין. במעשיו גרם גורטובוי לחברות לדווח לציבור דיווחים כוזבים באשר למצב הפיקדונות, וכן להימנע מדיווח אירועים מהותיים. גורטובוי טען בפני נושאי המשרה שמדובר בהשקעה באג"ח, בעוד שלמעשה היה מדובר בהעברת כספים שהתבצעה כחלק מניסיון של גורטובוי לפרוע חובות של חברה פרטית הקשורה אליו, בהיקף של מיליוני ₪. בפועל העבירה הנתבעת 3 מיליון דולר אשר שועבדו לטובת החזר הלוואה שקיבלה חברה הקשורה לגרנובסקי ולגורטובוי.

17. על פי כתב האישום הפעולות שבוצעו שלא כדין ע"י דירקטוריון החברה והוסתרו מהתובע בזדון, כך למשל נכתב: "החל מכניסתו לתפקיד יו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברות שלעיל, פעל גרנובסקי על מנת להסתיר מנושאי המשרה ב BGI, ב BSD ובויליפוד את מצבם האמיתי של הפקדונות המופקדים במיינל ובאייבר, ובתוך כך החזיק במסמכים מזוייפים הנוגעים בנסיבות העמדת הפקודות כבטוחות... הציג גרנובסקי מצגי שווא כלפי נושאי המשרה ומוסדות החברות..." ".

18. לתובע לא היה קשר להעברת הכספים האסורה. התובע לא היה בעל זכויות חתימה, בעניין הבנק באזרבייג'ן והוכשל בתפקידו בעניין האג"ח. בעת העברת הכספים האסורה ובזמנים הרלוונטיים לתובע לא היה לו כל קשר לאירועים הנטענים וכל טענות הנתבעת המנסות לקשור קשר בעניין זה מוטב שלא היו מועלות כלל והן לא יותר מניסיון נואש לאתר מתחת לאדמה טענות שווא שישמשו כמשקל נגד לתביעתו המוצדקת של התובע.

19. התובע לא היה חלק מהחלטת הדירקטוריון על הקמת חברת B.H.W.F.I, פתיחת חשבונות הבנק והעברת הכספים מחשבונות הללו.

20. בתאריך 29.12.2014 הועבר סך 5 מיליון דולר לחשבון BHWFI. התובע לא היה בעל זכות חתימה בחברה, ולא הייתה לו יד ורגל בהעברה.

21. במסגרת ישיבת הדירקטוריון מיום 29.10.2015 הוצג דוח ממחלקת הכספים של החברה, בדבר אותן השקעות באזרבייג'אן, ונאמר בפירוש (עמ' 2 לפרוטוקול):

"During the course of 2015, I cannot ignore the fact that Willi-food officials being either the CEO, CFO or controller approached the bank and requested that the bank provide additional information regarding the short term bank deposit and the bank did not respond accordingly."

22. התובע ומבקר הפנים מונו לנסוע לבנק ולקבל תשובות ומסמכים אשר נבע מדו"ח שהגיש התובע בעצמו לדירקטוריון, ודרש את חקירת העניין. אין זה סביר שהתובע היה מגיש דוח שכזה ככל והייתה ידו במעל.

23. ביום 21.1.2016 הועבר סכום של 3 מיליון דולר מחשבון החברה לטובת השקעה באג"ח בצ'כיה. העברת הכסף נעשתה בכפוף לאישור ועדת ההשקעות של החברה, אשר התובע אינו חלק ממנה. באותה עת לא היה נוהל המסדיר את טפסי העברת הכספים, והללו ניתנים על ידי גזבר החברה.

24. עצם העובדה כי פרקליטות מסוי וכלכלה בחרה שלא להגיש כתב אישום כנגד התובע יש בה כדי לנקות את התובע מכל טענה של החברה כנגדו בעניין זה, וכפועל יוצא, לשלול את טענת החברה לעניין השבת כספי הפיצויים אשר שולמו לתובע, ולשמוט את הקרקע תחת התביעה שכנגד.

25. החברה יכולה הייתה להגיש תביעה בעצמה כנגד אותם נושאי משרה, ובחרה שלא לעשות כן. משהחברה בחרה שלא להגיש תביעה, אין היא יכולה להשתמש בתביעה שהוגשה שלא על ידה, בטענה כנגד הנתבע שכנגד באותה תביעה.

26. התובע עותר להפרשים בקופת הפיצויים והתגמולים בשל חוסרים בקופות על בסיס שכר של 33,000 ₪ והסכם העבודה.

27. הנתבעת לא הוכיחה עילה לשלילת פיצויי פיטורים ולכן, היא אינה זכאית להשבת הפיצויים שהופקדו בקופת הפיצויים.

28. התובע קיבל את בונוס בשנת 2016 על פי מדיניות התגמול ועל פי החלטת ועדת התגמול והדירקטוריון. הבונוס שקיבל התובע הוא מעט מעל 2 משכורות בעוד התקרה בהסכם העבודה בעבור בונוס היא 4 משכורות.

29. בונוס 2016 אושר לתובע כדין. בשנים קודמות שולמו לאחים ויליגר בונוסים בשיעורים של בין 2.2-1.7 מיליוני שקלים לכל אחד ולמנכ"ל וסמנכ"ל כספים מאות אלפי שקלים בשנה.

30. הבונוס השנתי שולם לתובע בהתאם להמלצת ועדת התגמול אשר אושרה בדירקטוריון.

טענות הנתבעת

1. התובע היה שותף פעיל למעילת כספים. 3 מיליון דולר הועברו מחשבון החברה באצטלה של עסקה פיקטיבית.

2. בעקבות מינויו של התובע כסמנכ"ל כספים קיבל התובע תוספת שכר של 90% ורכב יוקרתי.

3. השקעת הפיקדון נועדה לשמש כבטוחה להלוואות שלקחו בעלי השליטה הקודמים ומהבנק הזר.

4. התובע נסע בחודש 11/15 יחד עם מר יוניסי, מבקר הפנים של החברה, לאזרבייג'ן במטרה להיפגש עם הבנק הזר לצורך הנפקת אישור שהכספים יוחזרו לחשבון חברת B.H.W.F.I בישראל בחודש 1/16, מועד פירעונו. הבנק סירב להנפיק אישור שהתבקש.

5. לנתבעת נודע בדיעבד שהתובע נצטווה ע"י בעלי השליטה לגרום לכך שהבנק לא ימסור כל אישור לנתבעת בדבר השקעת כספי הפיקדון והובטחו לתובע בתמורה העלאה דרמטית בשכרו וקבלת רכב יוקרתי.

6. יומיים לאחר חזרתם של התובע ומר יוניסי נחתם עם התובע מסמך ההבנות בדבר תנאי עבודתו (נספח 8 לכתב התביעה שכנגד).

7. התובע עשה מאמצים כבירים לשכנע את מבקר הפנים של הנתבעת ואת רואי החשבון של החברה שכספי הפיקדון אינם משועבדים על מנת למנוע דיווח בדוחות הכספים.

8. על מנת שלא לעורר חשד, כספי השקעת הפיקדון נפרעו באיחור והוחזרו לחשבון הבנק של חברת B.H.W.F.I כנגד התחייבות של גורטובוי לספק בטוחה אחרת לבנק הזר באמצעות קבלת הלוואה מבנק אחר דרך חברה פרטית שבשליטת גורטובוי (Meinl Bank – בנק השקעות באוסטריה).

9. יום לאחר שהודחו האחים ויליגר, הועבר מחשבון הבנק של החברה סכום של כ- 3 מיליון דולר לטובת השקעה באג"ח לשיפוץ מלון בצ'כיה בשם Grand Europa Hotel שנועד לשמש כיסוי להלוואה שנתן Meinl Bank לחברה פרטית בשליטת מר גורטובוי.

10. העברת הסך של 3 מיליון דולר מחשבון החברה לטובת השקעת אג"ח הייתה במעורבותו הישירה של התובע. העברת סכום דרמטי מחוץ לישראל נעשתה תוך הסתרה מכוונת מהנהלת החשבונות ומגזבר החברה וההנחה היא כי התובע העביר את הטופס הנדרש למילוי ע"י מר גורטובוי או שניאורסון או מילא את הטופס בעצמו והעבירו לחתימתם ולאחר מכן שלח בעצמו את הטופס החתום לבנק.

1
2...6עמוד הבא