פירוק חברה לא מאפס את תקופת ההתיישנות אם העילות היו ידועות קודם לכן

03 פברואר 2020
הדפסה

נאמן על אגרות חוב של חברה מונה כמפרק החברה ושנתיים לאחר מכן הגיש תביעה נגד דירקטורים לשעבר של החברה בגין הפרת חובת הזהירות וההגינות 9 עד 13 שנה קודם לכן.
בית המשפט קבע שלא ניתן לתבוע את הדירקטורים משחלפו 7 שנים מהאירועים. המועד בו מתחילה להיספר תקופת ההתיישנות הוא המועד בו יכול היה גורם חיצוני היכול ל"הניע" את גלגלי התביעה כמחזיקי אגרות החוב או הנאמן על אגרות החוב או מי מהם’’ לגלות את העובדות הצריכות לעילות התביעה ולא המועד בו מומשה היכולת האמורה. לכן, גם אם החברה נכנסה להליכי פירוק בשלב מאוחר יותר, אין הכניסה לפירוק מאפסת את תקופת ההתיישנות.