עדכוני חקיקה ופסיקה

פיטורי בעל מניות ממשרה ניהולית בחברה לאו דווקא מהווה קיפוח

30 דצמבר 2020
הדפסה

דירקטור בחברה לניהול קמפיינים של שיווק ופרסום בגוגל ובפייסבוק פוטר מתפקידו כסמנכ"ל ואחראי על צוות גוגל.
בית המשפט קבע, כי על אף שהותרת בעל המניות בתפקידו כדירקטור מעידה על כך שלא קופח, על בעלי המניות להיתמחר בנוגע לחלקו בחברה בשל אובדן האמון בין הצדדים. קיפוח הוא פגיעה בציפיותיו הלגיטימיות של בעל מניות, לרבות הזכות להשתתף בניהול ענייני החברה, בפרט כאשר מדובר בחברה שהיא מעין שותפות. מנגד, פגיעה שלא כדין בבעל מניות כנושא משרה אינה לכשעצמה מהווה קיפוח. אולם, גם כאשר בעל המניות לא קופח אך לא יכול להיות ספק שהאמון בין בעלי המניות אבד, יתכנו מקרים בהם לא תהיה ברירה אלא לקבוע מנגנון היפרדות בין בעלי המניות. כאן, על אף שניתן לבעל המניות להמשיך ולכהן כדירקטור, פיטוריו מהמשרה הניהולית מעידים על אובדן אמון בין הצדדים ומצדיקים היתמחרות בנוגע לחלקו בחברה.