עדכוני חקיקה ופסיקה

הצגת עורך דין כאדם לא ישר עשויה להיחשב כלשון הרע

12 ספטמבר 2022
הדפסה

עורך דין שלח מכתב למנהל לשכת ההוצאה לפועל וטען בו, כי עורך דין אחר הטעה את פקידי ההוצאה לפועל בעת קבלת הייצוג בתיקי גבייה.

בית המשפט קבע כי הצגת עורך דין באור שלילי וכאדם לא ישר מהווה פרסום לשון הרע. לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול: (1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; (2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסות לו; או (3) לפגוע באדם במשרתו, אם במשרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו. כאן, עורך הדין שיגר מכתב למנהל ההוצאה לפועל ובו טען כלפי עורך דין אחר, כי החליף אותו בייצוג בחוסר סמכות בניגוד לרצון הלקוח תוך ביצוע הטעיה מכוונת. עם זאת, בפועל עורך הדין פעל על פי ייפוי כוח שניתן לו מאת הלקוח שהסכים להחלפת הייצוג. לכן, ייחוס הטעיה לעורך הדין פוגעת בשמו הטוב, יושרו ופרנסתו ולכן מדובר בלשון הרע.