הסכם מקוון שהקלקה על הסכמה לתנאיו היא תנאי לשירות הוא חוזה אחיד

26 אוגוסט 2019
הדפסה

הסכם השירות הסטנדרטי של גוגל קבע שגוגל רשאית לבטל זכות של מפרסמים אצלה במקרה של הפרת הסכם השירות על ידן. לאחר התראה מצד גוגל על הפרת ההסכם שללה גוגל מהמפרסמת את כל ההכנסות שנצברו לזכותה.
בית המשפט קבע כי גוגל תשיב למפרסמת חלק ניכר מהכספים שנצברו לזכותה. מרביתם המכרעת של ההסכמים המקוונים אינם ניתנים להתנאה וצד שמצטרף לשירות שמציעה הפלטפורמה האינטרנטית יכול רק לקבל את ההסכם המקוון בשלמותו או לדחות אותו. כך, חוזים מקוונים אלה הם חוזה אחיד. תנאי בחוזה אחיד שהוא "תנאי מקפח" עשוי להיות מבוטל או משונה על ידי בית המשפט. סנקציה שמוטלת והיא פיצוי מוסכם בסכום בלתי מוגדר מראש היא תנאי מקפח. למרות שהמפרסמת הפרה את הסכם השירות והמדיניות, למשל, באמצעות הקלקות פיקטיביות בפרסומות (כדי ליצור ריבוי חיובים) ולמרות שביטול ההסכם היה מוצדק – אין לכן תוקף לסנקציה הכספית בגובה מלוא ההכנסות.