עדכוני חקיקה ופסיקה

מתן הצהרה כוזבת בהליך מזורז לפירוק מרצון בדבר היעדר חובות של החברה מהווה עילה להרמת מסך

26 מרץ 2024
הדפסה

חברה הזמינה שירות להפקת סרטון אך לא שילמה עליו. בעל המניות נדרש לשלם את החוב באופן אישי לאחר שהתברר כי דאג לפרק את החברה בהליך מזורז של פירוק מרצון כשהוא מצהיר שאין לחברה חובות, בידיעה שאין זה כך.

בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את בעל המניות באופן אישי בחוב החברה. על פי עקרון האישיות המשפטית הנפרדת יש להפריד בין חבות החברה לבין חבות בעלי מניותיה והדירקטורים הפועלים מטעמה. מסך ההתאגדות יורם רק במקרים חריגים בלבד, כגון הונאת נושה או קיפוחו. הליך מזורז לפירוק חברות מיועד לחברות שאין להן פעילות בזמן ההחלטה על פירוק, והוא מותנה, בין היתר, בתצהיר הדירקטורים, לפיו, בין היתר, אין לחברה חובות. כאן, בעל המניות (שהינו גם דירקטור) פתח, בשם החברה, בהליך הפירוק מרצון, למרות שהיה ידוע לו כי ישנה דרישת תשלום תלויה ועומדת של ספק השירות. לפיכך, הצהרתו כי אין לחברה חובות תלויים ועומדים היא הצהרת כזב. בנסיבות אלה, קיימת הצדקה להרים מסך ולחייב את בעל המניות באופן אישי במלוא החוב של החברה.