עדכוני חקיקה ופסיקה

יצירה שצולמה מחוץ לישראל תהיה מוגנת בזכות יוצרים בישראל אם פורסמה לראשונה בישראל

07 אפריל 2024
הדפסה

עסק פרסם ברשתות החברתיות ברכה ליום כיפור תוך שימוש בצילום שצולם בקונגו ופורסם לראשונה על ידי הצלם בישראל.

בית המשפט קיבל את תביעת הצלם בשל פגיעה בזכויות יוצרים. על-פי החוק הישראלי, "יצירת צילום" עשויה להיחשב "ליצירה אמנותית" מוגנת כאשר היוצר הראה את מקוריותה ואת היותו בעל הזכויות בה. היצירה תיחשב מוגנת גם אם היצירה לא צולמה בישראל, ובלבד שפורסמה לראשונה בישראל. שימוש בצילום תוך לקיחת חירות אמנותית לבצע בו שינויים ללא אישור ומבלי ליתן קרדיט ליוצר הצילום מהווה פגיעה בזכות היוצרים. כאן, מדובר בצילום מקורי הנחשב ליצירה אומנותית מוגנת שנוצרה אמנם מחוץ לישראל אולם פורסמה לראשונה דרך אתר האינטרנט של הצלם בישראל. העסק פרסם את התמונה תוך שינויים, ללא אישור וללא קרדיט ליוצר. על כן, העסק הפר את זכויות היוצרים בצילום.