מלכוד 22 ותנאי המשתמש החדשים
מאמרים מקצועיים

מלכוד 22 ותנאי המשתמש החדשים

06 מרץ 2023
הדפסה
PDF

בעוד שאנחנו בכלל לא מודעים לכך, כולנו חווים מדי יום ביומו כמעט את החוויה של יוסריאן, גיבור ספרו של ג'וזף הלר, מילכוד 22, משנת 1961, העומד הגיבור בפני ייאוש בלתי פוסק כי בכל פעם שהוא מגיע למספר הטיסות שלפי הכללים אמור להקנות לו את השחרור מהשירות והשיבה הביתה, משנה הקולונל באופן רטרואקטיבי את מספר הטיסות הנדרש כדי להשאיר את הגיבור בשירות פעיל.

כמעט כל אחד מאיתנו נכנס לאתרים ולשירותים אינטרנטיים תוך שאנחנו מאשרים ללא משים ובלי מחשבה נוספת (ולרוב – אף ללא קריאתם כלל) את תנאי השירות של האתר או השירות. אבל מה אם לאחר שאישרנו את התנאים, האתר מעדכן או משנה את תנאי השירות באופן אשר יש לו השפעה מהותית עלינו ועל השירות שאנו מקבלים? ואולי גם "חתמנו" בלחיצת כפתור על הסכמה לכל שינוי עתידי של התנאים? האם יש בתנאי השימוש משום חוזה מחייב מלכתחילה? האם אנו עדיין מחויבים לתנאים הללו גם לאחר שעודכנו? האם יש לנו עילה לבוא בטענות כנגד האתר ככול שהשינוי כאמור משפיע על השירות שאנחנו מקבלים או על השימוש שלנו באתר?

הסוגייה הזו עלתה לאחרונה במקרה של תביעה שהגישה חברה ישראלית כנגד פייסבוק העולמית. החברה, אשר מוכרת כרטיסי הגרלה, מצאה עצמה, בעקבות שינוי תנאי השימוש של פייסבוק, חסומה מביצוע פרסום ברשת החברתית בשל שינוי בהגדרת המונח "הימורים" בתנאי השירות החדשים.

תנאי המשתמש של אתר או שירות דיגיטלי הינם חוזה מחייב לכל דבר ובתנאי שהם עומדים במספר תנאים מקדמיים: התנאים צריכים להוות הצעה ברורה מצד בעל האתר או השירות, התנאים צריכים להתקבל על ידי המשתמש באופן ברור אם על ידי אישור אקטיבי ואם על ידי סעיף בתנאים הקובע שעצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים (הצעה וקיבול), על התנאים להיות סטנדרטיים כך שניתן לשער כי יוסכמו על ידי אדם סביר ועליהם לכלול תחלופה של שירותים כנגד תמורה כלשהי מצד המשתמש. אולם מה קורה כאשר לאחר שהמשתמש כבר הסכים לתנאי המשתמש וביצע קיבול ראשוני של ההצעה – מחליט האתר לעדכן את תנאיו?

בעקרון, בתי המשפט בישראל ובעולם הכירו זה מכבר ביכולתו וזכותו של כל בעל עסק הנותן שירות או פועל תחת תנאי שימוש הנחתמים או המוסכמים דיגיטלית, לעדכן מעת לעת את תנאי השירות שלו וזאת מבלי לפגוע בתוקפם או תחולתם על לקוחות קיימים, וזאת בין היתר, אף כדי לאפשר להם לשמור על עמידת תנאי השימוש בחקיקה משתנה או עדכונים טכנולוגיים. אולם תחולה זו אינה מוחלטת ואינה מובנת מאליה.

כך, תנאי השימוש צריכים לכלול מראש סעיפים המתירים לבעלי האתר את ביצוע השינויים ואת תחולתם במקרה כאמור. סעיפים הקובעים כי בעלי האתר יכולים לעדכן את תנאי השימוש בכל עת וכי באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים כאמור עשויים לסייע לבעלי האתר במקרה של שאלה לעניין תקפות העדכון, אולם גם

עוד חשוב לזכור, כי עדכון כאמור לא יחול או ייחשב כתקף במידה והינו קיצוני או חריג שאופן שפוגע מהותית באופי השירות אשר אליו הצטרף המשתמש או בזכויות המשתמש. כך למשל, במקרים אשר נדונו בארה"ב, שינוי אשר כלל תוספת חריגה או שינוי מהותי במחיר השירות, או תוספת של סעיפים בו מביע המשתמש ויתור על היכולת לתבוע את נותן השירות, אשר נעשו באופן חד צדדי, נתפסו כבלתי סבירים וחסרי תוקף כיוון שנותן השירות מעולם לא הודיע למשתמש על השינויים כאמור. חשוב אם כן, להשתמש באנשי מקצוע בתחום, הן על מנת לנסח את כללי השימוש מראש בצורה נכונה, המשאירה בידי בעל העסק את היכולת לבצע את השינויים באופן חוקית, והן על מנת לבצע כל שינוי או עדכון לתנאי השימוש בתזמון ובאופן אשר יאפשר את תחולתו על כלל המשתמשים.