פסקי דין

סעש (חי') 22916-08-19 סוהאד אלבאש – ד"ר נתן פורמן – שירותי בריאות - חלק 9

16 נובמבר 2021
הדפסה

- מנגד, יש להתחשב בכך שהתביעה התקבלה ברובה הגדול, וגם בכך שהנתבעים הטיחו מצידם בתובעת האשמות ביחס לעילות שנידונו בהליך, שלא הוכחו (כגון הטענה שהיא גרמה נזק למרפאה לאחר עזיבתה). כמו כן, יש לראות בחומרה את ניסיון הפניה של הנתבע ואתי לעדה מטעם התובעת, פטרונלה, לאחר שתצהירה הוגש לתיק בית הדין. לבסוף, הנתבעים צירפו טבלאות לסיכומיהם ללא כל היתר מבית הדין (ושאליהן לא התייחסנו), וכאשר טבלאות אלה לא הוגשו בצורה מסודרת לתיק בית הדין קודם לשלב הסיכומים.

203. ערעור – ניתן להגיש ערעור על פסק הדין החלקי לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים מיום קבלתו.

204. מזכירות – לעיון אב"ד ביום 19.12.2021. כמו כן, נא לזמן את נציג הציבור לדיון שנקבע דלעיל.

ניתן היום, י"ב כסלו תשפ"ב (16 נובמבר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

מר ברק נחשול

נציג ציבור (מעסיקים)

טל גולן

שופט

____________________________________________________________________________________________________

[1] ראו הודעת הנתבעים מיום 13.6.2021.

[2] בדומה, ראו גם סעיף 4 לסיכומי הנתבעים.

[3] ראו תגובת הנתבעים מיום 19.8.2020.

[4] ע"ע (ארצי) 246/08 בן דוד – קולב (ניתן ביום 11.8.2009).

[5] סע"ש (ת"א) 17264-03-13‏ קרתי – ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ (ניתן ביום 10.11.2014).

[6] ס"ע (י-ם) 20821-02-12 נחמנוביץ – ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ (ניתן ביום 9.8.2015).

[7] ס"ע (ב"ש) 3067-02-11‏ להב – ש.ל.ה. שירותי רפואה בע"מ (ניתן ביום 10.7.2012).

[8] ודוק – איננו מתייחסים בשלב זה לטענת התובעת בדבר עבודת שיווק שבוצעה במרפאה, וגם לא לעבודת התובעת כמרצה בעמותה, היות שהשכר בגין תפקידים אלה (שלגבי הזכאות שבגינם נדון בהמשך) נקבע לפי שכר שעתי, ולא בשיטה של 'גזירת השכר מעלות העסקה'.

[9] ע"ע (ארצי) 34111-07-15 אוקראינסקי – שח שנוע ולוגיסטיקה בע"מ (ניתן ביום 7.2.2019).

[10] ראו סעיף 4.4 להודעת הנתבעים מיום 21.5.2020.

[11] ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ (ניתן ביום 27.7.2008).

[12] ע"א 548/78 אלמונית נ' פלוני, פ"ד לה (1) 736, בעמ' 760; יעקב קדמי, על הראיות, חלק שלישי, עמ' 1391, מהדורת 1999.

[13] ראו סעיף 14 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח-2008).

[14] ראו סעיפים 5, 17 ו-20 לסיכומי הנתבעים.

[15] סעיף 29 לסיכומי הנתבעים.

[16] ראו למשל סעיף 38.1 לכתב ההגנה המתוקן.

[17] סעיף 33 לסיכומי הנתבעים.

[18] סעיף 40 לתצהיר אתי.

[19] סעיף 27 לסיכומי הנתבעים.

[20] סעיף 46 לכתב ההגנה; סעיף 46 לכתב ההגנה המתוקן.

[21] סעיף 39 לסיכומי הנתבעים.

[22] ראו נספח ז לתצהיר אתי.

[23] יצוין כי עניינו של אותו רופא נידון אף הוא בפני אב"ד, והצדדים הגיעו לפשרה באותו הליך – סע"ש (חי') 49785-04-19.

[24] סעיף 38 לכתב ההגנה המתוקן.

[25] ראו סעיף 25(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.

[26] ראו סעיף 26(ב)א לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958.

[27] ראו נספח ד'1 לכתב התביעה המתוקן.

[28] סעיף 59.10 לכתב ההגנה המתוקן.

[29] נספח ט לתצהיר אתי, וכן סעיף 56 לתצהירה.

[30] סעיף 3.1 ל"הסכם העסקה למרצה בשכר", אשר נחתם בין התובעת לבין העמותה ביום 1.11.2013 – נספח ד1 לכתב ההגנה המקורי.

[31] סעיף 72 לסיכומי הנתבעים.

[32] סעיף 77 לסיכומי התובעת.

[33] נספח י לכתב התביעה המקורי.

[34] ראו הנספח שצורף להודעת התובעת מיום 20.2.2020.

[35] סעיף 53 לתצהיר הנתבע.

[36] ראו גם בסעיף 44 לסיכומי התובעת.

[37] יצוין, כי לא נתבע פיצוי שכזה לגבי העבודה בעמותה, וככל הנראה – לאור אסיפת העובדים שנערכה עם עובדי העמותה ובכללם התובעת, כמו גם הפגישה האישית שנערכה עם התובעת.

[38] ה' בר-מור "הרמת מסך בבתי הדין לעבודה" ספר גרוס 343, 345 (2015).

[39] בג"ץ 132/15 ר-צ פלסטק בע"מ נ' איפראימוב (ניתן ביום 5.4.2017).

[40] ע"ע (ארצי) 1201/00 זילברשטיין – ערב חדש עיתונות-אילת בע"מ (ניתן ביום 17.12.2002); ע"ע (ארצי) 129/10 זוננשיין – G.S.S ג'ניוס סאונד סיסטם בע"מ (ניתן ביום 31.10.2011).

[41] ע"ע (ארצי) 35231-02-19 יד שירותי ייעוץ וליווי חברות בע"מ – סטפנסקי (ניתן ביום 17.3.2020).

[42] ע"ע (ארצי) 1137/02 יולס – החברה לפיתוח ולמלונאות רחביה בע"מ (ניתן ביום 19.1.2003).

[43] ע"ע (ארצי) 1401/04 ברק – פרץ (ניתן ביום 5.9.2006).

[44] ע"ע (ארצי) 26295-01-16 Tekel – ר.ח. חיים מיארה שווק בשר ודגים (1998) בע"מ (ניתן ביום 25.12.2017).

[45] ע"ע (ארצי) 52949-05-10 וולצ'ק – ש. אלברט עבודות ציבוריות, שירותי ניקיון, אחזקה ופיתוח בע"מ (ניתן ביום 28.3.2012). באותו מקרה המעסיקה נמנעה מלשלם לעבודת שכר מינימום, דמי חופשה והבראה, דמי חג, דמי נסיעות ואף לא ביטחה את העובדת בקרן פנסיה לאורך כל תקופת עבודתה (56 חודשים).

[46] ראו למשל ע"ע (ארצי) 41428-01-13 שחם – ביטון (ניתן ביום 10.5.2018).

[47] ע"ע (ארצי) 185/08 אופיר סטרוגו סוכנות לביטוח (1990) בע"מ – ברגר (ניתן ביום 14.10.2009); ע"ע (ארצי) 3903-05-11 איפראימוב – ר.צ. פלסטק בע"מ (ניתן ביום 4.12.2014); ע"ע (ארצי) 13694-07-16 מעגלי תיירות בע"מ – ליברמן (ניתן ביום 4.8.2019).

[48] ע"ע (ארצי) 1452/04 אביר – חוסיין (ניתן ביום 22.5.2006).

[49] ע"ע (ארצי) 1192/02 חב' סברס שירותי קייטרינג בע"מ – רחמן (ניתן ביום 27.7.2003).

[50] ע"ע (ארצי) 1138/04 מאיר – ידגר (ניתן ביום 7.11.2005).

[51] בג"ץ 397/67 ברגהיים נ' יו"ר ההוצל"פ תל-אביב, פ"ד כב(1) 533, 539; רע"א 161/67 שטיבל נ' חברת שטיבל בע"מ, פ"ד לב(1) 510, 515.

[52] ע"א 10582/02 ישראל בן אבו נ' דלתות חמדיה בע"מ (ניתן ביום 16.10.2005).

[53] ע"ע (ארצי) 1452/04‏ ‏אביר – חוסיין (ניתן ביום 22.5.2006).

[54] בג"ץ 823/90 סיעת בת-ים 1 נ' מבקר המדינה, פ"ד מד(2) 692, 695 (1990).

[55] ראו גם בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה – ע"ע (ארצי) 304-09 העמותה לקידום הספורט הנשי, הנוער והמגזר הערבי בהפועל תל-אביב – שיינפלד (ניתן ביום 16.2.2002); בן ציון גרינברגר ונחמיה בן תור דיני עמותות: להלכה ולמעשה (2002), בעמ' 44-37; דוד א' פרנקל דיני עמותות בישראל (2012), עמ' 77-76.

[56] ע"ע (ארצי) 21196-05-18 שון – קאהן-לינדר (ניתן ביום 7.8.2020).

[57] סעיף 6 לסיכומי הנתבעים.

[58] נספח א לכתב ההגנה המקורי.

[59] סעיף 20 לתצהיר התובעת.

[60] ראו גם טענת התובעת בסעיף 7 לסיכומיה.

[61] סעיף 12 לסיכומי התובעת.

[62] עמ"נ (חי') 11522-05-20 ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל נ' עיריית חיפה, סעיף 4 לפסק דינו של כב' סגן הנשיא סוקול (ניתן ביום 20.11.2020).

[63] ראו סעיף 33(א)(1) לחוק העמותות.

[64] ראו נספח ד'1 לכתב התביעה המתוקן.

[65] ע"ע (ארצי) 473/09 מוטור אפ בע"מ – ורד (ניתן ביום 1.11.2011).

[66] ע"ע (ארצי) 154/10 (ארצי) שניידר – ניצנים אבטחה בע"מ (ניתן ביום 3.5.2011); בר"ע (ארצי) 31443-03-16 א.מ.י. אוזן בניה בע"מ – אורן (ניתן ביום 4.4.2016).

[67] ראו סעיף 49.31 לכתב ההגנה.

[68] סע"ש (נצ') 54896-10-15 גומן – א.פ.ד.ר סופה יזמות והשקעות בע"מ (ניתן ביום 24.4.2018), סעיף 134.

[69] ע"ע (ארצי) 28228-03-15 לוקס – זיסמן (ניתן ביום 31.10.2016).

[70] ע"ע (ארצי) 779/06 קורן – בית חולים אלי"ן (ניתן ביום 7.10.2007); ע"ע (ארצי) 1403/01 סרוג'י – המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 3.5.2004).

[71] ע"ע (ארצי) 1027/01 גוטרמן – המכללה האקדמית עמק יזרעאל (ניתן ביום 7.1.2003).

[72] ע"ע (ארצי) 300353/98 הרמן – סונול ישראל בע"מ (ניתן ביום 29.12.2002).

[73] בג"ץ 5770/05 ויזל נ' מפכ"ל המשטרה (ניתן ביום 23.8.2006).

[74] ע"ע (ארצי) 10940-10-15 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ – רון (ניתן ביום 6.9.2018).

[75] סעיף 65 לסיכומי התובעת.

[76] נספח ג1 לתצהיר אתי.

[77] סעיף 16 לסיכומי הנתבעים.

[78] ראו בהיקש הדברים הבאים, ובכל הקשור להכללת רכיבי שכר בשכר המוסכם: "צודק בית הדין האזורי כי בהעדר איסור בחוק אין מניעה שהצדדים יסכימו להכללת רכיבי שכר מסויימים בשכר המוסכם (למשל דמי הבראה, דמי נסיעה ועוד). זאת בשונה מרכיבי שכר שלגביהם חל איסור להכללתם בשכר, למשל - לגבי עובדים דוגמת עקילה וסעיד, גמול עבור עבודה בשעות נוספות ודמי חופשה (איסור שחל מכוח סעיף 5 לחוק הגנת השכר). על קיומה של הסכמה שכזו המשנה מ"ברירת המחדל" הקבועה בדין ניתן ללמוד הן מביטוי מפורש של הצדדים והן מהתנהגותם, כשהנטל להוכיחה מוטל על המעסיק. במקרה זה לטעמינו לא עלה בידי החברה להוכיח הסכמה זו. לא רק שלא הוצגו הסכם עבודה או הודעה על תנאי עבודה שנותנים ביטוי להסכמה כאמור, הרי שעיון בתלושי השכר מעלה כי רכיבי השכר השונים השתנו מעת לעת..." (ע"ע (ארצי) 44196-10-14 חסון – חלבי סלמאן חברה להובלות בע"מ [ניתן ביום 7.12.2017]).

[79] סעיף 41 לסיכומי הנתבעים.

[80] סעיף 65 לסיכומי התובעת.

[81] סעיף 5 לחוק חופשה שנתית, תשי"ח-1958.

[82] בסעיף 100 לסיכומי התובעת נטען (לראשונה) שהתובעת לא יכלה להציג את רשימת החגים לגבי העבודה בעמותה, היות שלא הוצגו על ידי הנתבעים דוחות נוכחות בגין העבודה בעמותה כשיננית. אולם, התובעת יכלה לדעת מהם ימי העבודה שלה בעמותה כשיננית, לאור דוחות התפוקה (וכפי שהיא עשתה לגבי המרפאה).

[83] סעיפים 58 ו-91 לסיכומי הנתבעים.

[84] ע"ע (ארצי) 47268-07-13 איליאסייב – כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ (ניתן ביום 19.2.2017).

[85] ע"ע (ארצי) 35666-05-16 חברת השמירה בע"מ – סבהט (ניתן ביום 27.7.2017); ע"ע (ארצי) 38313-03-18‏ איל''ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים – מוחדינוב‏ (ניתן ביום 1.6.2020).

[86] ס"ע (ת"א) 24946-04-11 בן צבי – עיריית הרצליה (ניתן ביום 12.11.2013), סעיף 15.

עמוד הקודם1...89