עדכוני חקיקה ופסיקה

האשמת אדם בביצוע עבירה פלילית שלא ביצע מהווה לשון הרע

02 מרץ 2023
הדפסה

אישה אמרה כי עורכת דין זייפה שיק, למרות שהדבר אינו אמת והיא עצמה חתמה על השיק.

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי האשמה בביצוע עבירה פלילית מהווה לשון הרע המזכה בפיצוי. לשון הרע הוא דבר שפרסומו, בין היתר, עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לבזות את האדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו או שעלול לפגוע בעסקו או במקצועו. עורכת הדין הפקידה שיק שנמסר לה על ידי האישה, לאחר שייצגה את בעלה בהליך המשפטי. לאחר הפקדת השיק הגיעה האישה למשרדה של עורכת הדין ובשיחה עם עורכות דין ממשרדה ציינה כי עורכת הדין זייפה את השיק, למרות שהדבר אינו נכון כלל. זיוף שטר הינו עבירת פלילית המייחס לעורכת הדין ביצוע פעולת מרמה. מדובר בלשון הרע הואיל והדברים נאמרו לאחרים ויוחסו לעורכת הדין אשר עוסקת למחייתה בחוק ובמשפט ובתפקיד שבו קיימת חשיבות לאמינות ולשמירה על הוראות החוק.