פסקי דין

סעש (ב"ש) 49697-12-20 סי – אליאנס בע"מ – שגיא יהלום - חלק 3

16 פברואר 2021
הדפסה

אכן לא נעלם מעיננו, כי בהמשך עדותו ציין מר זינגר, כי בטרם עבד המשיב אצל המבקשת היה לו ניסיון בעיקר בספינות טיולים/תיירות, וכי במסגרת עבודתו אצל המבקשת למד המשיב איך לתת שירות ללקוחות מסוגם של משפחת וינר ב"ספינות לבנות ומפוארות", הדורשים "איכות ורמת שירות יותר גבוהה" ; וכי המבקשת הוציאה את המשיב מספר פעמים לחו"ל כדי להעביר עבורה ספינות .
ואולם, לכאורה, אין מדובר בנסיבות העניין בהשקעת משאבים "מיוחדים ויקרים" בהכשרת המשיב, אלא לכל היותר ברכישת ניסיון במהלך העבודה הרגילה. לאור האמור, לכאורה, לא מתקיים התנאי בדבר הכשרה מיוחדת לצורך הגבלת עיסוקו של המשיב.

46. תמורה מיוחדת – לא נטען בפנינו וממילא לא שוכנענו, כי למשיב שולמה תמורה מיוחדת על מנת שלא יתחרה במבקשת לאחר תום יחסי העבודה בין הצדדים. אף מעדותו של מר זינגר עולה, כי לא שולמה למשיב תמורה מיוחדת כלשהי עבור ההתחייבות לא להתחרות במבקשת כאמור:
"ש. שילמת למשיב תגמול נוסף עבור הבקשה הזאת לאי תחרות, לתקופת צינון כמו שאתה קורא לה?
ת. שילמתי לו את כל מה שהחוק מחייב אותי כדי להיות מעסיק הוגן, כולל פנסיות וכל מה שמגיע הוא קיבל תמיד" .

מכאן שלכאורה, אף לא מתקיים התנאי בדבר תמורה מיוחדת לצורך הגבלת עיסוק המשיב.
47. חובת תום-הלב וחובת האמון – בנסיבות העניין שוכנענו כי המשיב הפר, לכאורה, את חובת תום-הלב וחובת האמון והנאמנות כלפי המבקשת, בכך שרקם לכאורה קשר עם משפחת וינר עוד בהיותו עובד המבקשת, לצורך שימור עבודתו כסקיפר ביאכטה אירנה לאחר סיום עבודתו במבקשת, ובאופן המנוגד לאינטרסים שלה. שוכנענו, לכאורה, כי הרקע לבקשתה של משפחת וינר לסיים את ההתקשרות עם המבקשת בשלהי יולי 2020 היה מתוך ידיעה כי היא תקבל את שירותיו של המשיב כסקיפר ליאכטה. לעניין זה העיד מר זינגר:
"...בוריס הוא הבעלים הרשמי של הספינה, והוא בעצמו אומר "לצערי" אירנה שהיא בעצם אחותו, שהיא בעצם הכסף, אמרה להפסיק בגלל הקורונה. זה היה ביולי. בדיעבד הבנו שכל הדבר הזה נרקם החל ממרץ ואם את שואלת אותי את הסיבה האמיתית למה זה קרה, זה קרה כי שגיא עשה את מה שאסור היה לו לעשות ולמעשה גרם ללקוח להבין שהוא יכול לקבל את אותו שירות שהוא מקבל היום בפחות כסף ורק משגיא. לשאלת בית הדין למה אני סבור שזה קרה ממרץ 2020, אני משיב שאני יכול לשער ששגיא היה בחל"ת אז התחיל הקשר הזה ביניהם מאחורי הגב שלנו ובאיזושהי דרך שגיא גרם להם להבין, רגע אמרתם לאיתי להוציא אותי לחל"ת כי אתם לא משתמשים בסירה, אז אני רוצה לעבוד, אני רוצה להרוויח כסף, גם ככה אני מרוויח כרגע אבטלה, לא יעלה לכם הרבה, ואני כן יעבוד אצלכם, אדאג לסירה שלא תהיה מוזנחת וכולם מנצחים, אני הרווחתי שכר, אתם תשלמו פחות ומי צריך את איתי" .
הפרת חובות תום-הלב והאמון מתעצמות, לכאורה, לנוכח התנהלות המשיב, לכאורה, לאחר ההודעה בקבוצת הווטסאפ על ביטול ההתקשרות עם משפחת וינר. כך, חרף העובדה שביום 28.7.20 שלח מר זינגר הודעה בקבוצת הווטסאפ שבה ביקש להפנות כל פנייה מבעלי היאכטה או נציגיהם אליו, תוך שהמשיב מגיב תגובת "לייק"; וחרף העובדה שיומיים לאחר מכן, ביום 30.7.20 שלח מר זינגר הודעה בקבוצת הווטסאפ שבה בין היתר כתב כי "אף אחד לא עולה על" היאכטה "ללא אישור" – המשיב הרשה לעצמו, לכאורה, להפר את ההנחיות הללו ולצאת ביום 27.8.20 להפלגה עם אורחיה של גב' אמילי, תוך שהוא מודיע למר זינגר על ההפלגה רק לאחר צאתו מהמרינה, ככל הנראה על-מנת שמר זינגר לא יוכל למנוע בעדו את קיום ההפלגה.
נציין, כי בחקירתו הנגדית הודה המשיב שלא הפנה פניות מבעלי היאכטה או נציגיהם למר זינגר כפי שהונחה, בנימוק כי "מהרגע שהם נפרדו אני לא מפנה אותם לאיתי, הם נפרדו זה היסטוריה" . עם זאת, לכאורה, אין בנימוק זה לאיין את חובות האמון והנאמנות שחב המשיב כלפי המבקשת, ואין לכאורה בביטול הסכם הניהול ע"י משפחת וינר בכדי להתיר למשיב להפר את הנחיות מעסיקתו, המבקשת. לעניין זה, נוסיף ונציין, כי הגם שמר וינר ביטל את הסכם הניהול בחודש יולי 2020, הרי שהסכם הניהול הסתיים, לכאורה, רק ביום 24.9.20, ואין חולק כי פעולות המשיב, ובכלל זה ההפלגה עם אורחיה של גב' אמילי ביום 27.8.20 ותשלום דמי העגינה ביום 16.9.20 בשם מר וינר לישרוטל, בוצעו, לכאורה, עוד בתקופה שהסכם הניהול היה בתוקף.
יודגש לעניין זה, כי המשיב אינו מכחיש, לכאורה, את קשריו העסקיים עם משפחת וינר שנוהלו עוד בהיותו עובד המבקשת. כך, ב"כ המשיב אישרה לפרוטוקול בדיון מיום 29.12.20 (כלומר, כשהוא עדיין עובד במבקשת), "שכבר כעת יש שיח לגבי העסקת המשיב כסקיפר במשרה מלאה על ידי משפחת וינר ישירות" . המשיב עצמו ציין במהלך הדיון כי בשבועיים שקדמו לדיון, הוא דאג "שהחבר'ה האלה, המבקשת, שמאיימת לגרור אותה (את היאכטה – ר.ג.) מהמרינה, לא תגרור אותה ותקשור אותה מחוץ למרינה" . עוד ציין המשיב בעדותו, כי "אני סיכמתי איתם (עם משפחת וינר – ר.ג.) שאני אתחיל לעבוד איתם בסוף השנה הזאת בתחילת 2021 יהפוך להיות הסקיפר של הסירה במשכורת מלאה ... הסיכום היה בחודש אוגוסט 2020, שנעשה הסכם ואני אתחיל לעבוד בתחילת 2021", וכי תמורת שירותיו יקבל "20,000 ₪ בחודש מול חשבונית מס" (ה.ש.ר.ג).
בהקשר זה נציין, כי המשיב טען טענה חדשה שהועלתה רק בסיכומיו, שלפיה הוא למעשה פוטר מהמבקשת מיד לאחר השימוע שנערך לו ביום 2.9.20, כך שלכאורה החל ממועד זה היה מנותק מכבלי חובות הנאמנות כלפי המבקשת וממילא היה רשאי לרקום יחסים עסקיים עם משפחת וינר. אנו סבורים, כי מוטב לטענה זו שכלל לא הייתה עולה, שכן המשיב בעצמו הגיש למבקשת מכתב התפטרות רק ביום 1.12.20 והודיע במסגרתו על סיום יחסי העבודה ביום 1.1.21. בכך גילה המשיב לכאורה דעתו לכך שיחסי העבודה בין הצדדים נמשכו עד ליום 1.1.21, ולא לפני כן, וממילא הוא אינו יכול להיבנות מטענה הסותרת לטענתו שלו, בפרט כשהיא מועלית רק בשלב הסיכומים.
נוסיף, כי בהתאם לעדותה של גב' אמילי בדיון בבקשתו של מר וינר למתן צו מניעה לפינוי היאכטה מהמרינה כנגד המבקשת (ה"פ 59979-12-20, [פורסם בנבו] צורף כנספח להודעת המשיב מיום 13.1.21), משפחת וינר הציעה למשיב לעבוד ישירות מולם "אם אני לא טועה" עוד "בספטמבר" 2020 . עוד העידה גב' אמילי, כי התכנון היה להעסיק את המשיב החל מיום 1.1.21, אך בגלל "הקורונה לא חתמנו הסכם" ; וכי המשיב המשיך לתת שירות ליאכטה מאז ההפלגה בחודש אוגוסט 2020, ברמה יומיומית ואף נכנס למשרדי ישרוטל לבקשתה, על מנת לשלם עבור היאכטה את דמי העגינה לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020. כל זאת עשה המשיב, לכאורה, כשהינו עובד המבקשת, בניגוד גמור להנחיות שקיבל ממנכ"ל המבקשת ובניגוד לאינטרסים העסקיים של המבקשת. פשיטא, כי לכל הפחות לעניין רף ההוכחה הלכאורי הנדרש במסגרת בקשה זו, שוכנענו כי יש בהתנהלות המשיב המתוארת לעיל, משום הפרת חובת תום-הלב וחובת האמון המוגברות החלות עליו כעובד המבקשת בתקופה הנתונה.
48. עם זאת ובהתאם לנפסק בהלכת צ'ק פוינט, נסיבות בהן הופרו חובת תום-הלב וחובת האמון על ידי העובד לשעבר, נכללות במסגרת הנסיבות שבהן הגבלת העיסוק תיעשה במסגרת של אכיפת תניית הגבלת עיסוק חוזית בין העובד ומעסיקו לשעבר. משהגענו למסקנה, לכאורה, כי לא חלה בעת סיום יחסי העבודה בין הצדדים תניית הגבלת עיסוק בתוקף, לא ניתן להעניק למבקשת את הצווים כמבוקש, וזאת אף שדעתינו אינה נוחה מהתנהלותו לכאורה של המשיב כמתואר לעיל. עם זאת ומשהנזק הנטען של המבקשת, לכאורה, הינו בעיקרו כספי, אנו סבורים כי לשיקולי תום-לבו של המשיב קיימת חשיבות במסגרת התביעה הכספית שהגישה המבקשת במקביל לבקשה דנן, וכי ככל שהמבקשת תזכה בתביעה זו הרי שתוכל למצוא מזור למעשיו לכאורה של המשיב, בצורת פיצוי כספי.
49. בשולי הדברים יצויין, כי יש לדחות את טענת המשיב בתגובה לבקשה שלפיה לאחר תשעה חודשי העסקה אצל המבקשת, התובע נקלט כעובד של משפחת וינר שהייתה מעסיקתו בפועל. המשיב זנח טענה זו בסיכומיו ודי בכך כדי לדחותה. מעבר לכך, אין חולק כי המבקשת אינה חברת כח אדם ומוטב היה כי טענה זו לא הייתה עולה כלל.
הגבלת עיסוק שמקורה בגזל סוד מסחרי
50. נותר לנו אפוא לבחון, האם קיימת הצדקה בנסיבות העניין להגביל את חופש עיסוקו של המשיב כדי למנוע ממנו מלהשתמש שלא כדין בסוד מסחרי השייך למבקשת, שבהתאם להלכת צ'ק פוינט אינה מצריכה תניית הגבלת עיסוק מפורשת. נקדים ונציין, כי לאחר בחינת טענות הצדדים וכלל החומר המצוי בתיק בית הדין, לא מצאנו, לכאורה, כי קיים בידי המשיב "סוד מסחרי" של המבקשת הראוי להגנה באמצעות הגבלת עיסוקו של המשיב. להלן נפרט את הטעמים המונחים בבסיס החלטתנו זו.
51. בסעיפים 23-24 לתצהירו טוען מר זינגר:
"23. המשיב נחשף במסגרת עבודתו לסודות מסחריים של המבקשת ויש לה אינטרס לגיטימי כי סודות אלה יישמרו, לא ייעשה בהם שימוש עצמאי ולא יועברו למתחריה. חשוב מאד להדגיש שבמקרה של יאכטות יוקרה, אפילו זהות הבעלים, שמם ופרטי ההתקשרות שלהם, אינה ידועה לכל מאן דבעי אלא שמורה עם אנשי האמון של הבעלים.
24. המשיב, היה חשוף במהלך עבודתו בחברה ללקוחותיה של המבקשת, צורכיהם ופרטי ההתקשרות עמם. המדובר במידע עסקי סודי של המבקשת המהווה ללא ספק סוד מסחרי שלה ומהווה את ליבת עסקיה" (ההדגשה במקור- ר.ג.).
52. בעדותו בבית הדין פירט מר זינגר אודות המידע שלטענתו מהווה "סודות מסחריים" של המבקשת, כשלעניין זה הבחין בין מידע אישי על לקוחות המבקשת לבין מידע טכני או כלכלי על הספינות:
"ש. אני רוצה לשאול אותך על מידע סודי. אתה רושם שיש מידע סודי ואתה מציין בתצהיר שהמידע הסודי הזה מתייחס לזהות של בעלי היאכטות ופרטי הקשר לאנשי הקשר עם בעלי היאכטות ולצרכים שלהם.
ת. בין השאר, כן. מה השאלה.
ש. איזה צרכים כשאתה כותב "הצרכים של הלקוח"
ת. אתן דוגמאות מבלי להיכנס לשמות. בתחום שלנו מנהל יאכטה ושלוחו שזה הסקיפר באים במגע אישי קרוב ואינטימי עם בעלי הספינות, עד רמת נייר טואלט שהם משתמשים, האוכל שהם אוכלים, הדיאטות שהם עושים, הרגישויות שיש להם, הדברים שהם מתביישים בהם, הבגידות שלהם, השקרים שלהם, היחסים המשפחתיים שלהם וכל דבר שהוא אישי הוא מגיע לסקיפר ולמנהל. מאחר והסקיפר פיזית נמצא בסביבה קטנה עם הלקוח על היאכטה וחוג הקרוב ביותר של הלקוח, מדברים באופן חופשי ליד הסקיפר, מתייחסים אליו כאילו הוא אוויר, כאילו הוא שקוף לחלוטין, כל המידעים האלה בנוסף אין ספור של דברים שבאמת קשה לפרט, יש עוד הרבה הרבה דברים שהם רק של הבן הזה שיושב על היאכטה מצד אחד ומצד שני כל ההתנהלות של היאכטה עצמה. יריעה אחת זה הפרסונאלי אישי מול הלקוח והיריעה השניה זה איך הספינה מתנהלת הן ברמה הטכנית הן ברמה הכלכלית.
ש. למה אתה מתכוון ברמה הכלכלית?
ת. כל ספינה יש לה התנהלות כלכלית, יש לה הוצאות ולפעמים גם הכנסות.
ש. אתה טוען ששגיא היה חשוף להוצאות היאכטה?
ת. כן.
ש. איזה סוג של הוצאות?
ת. דלק, תקלות טכניות, ספקים שונים, הספנה, כל ההוצאות השוטפות של ההשכרות, מסעדות, סופר מרקט, שמן, דלק, הכל למעשה. הכל שקוף מולו, בקבוצת ווצאפ. זה חלק מהדברים שאנחנו מתייחסים אליהם כשיטות עבודה, כדברים רגישים שהיום שגיא יכול לעשות בהם שימוש לבד או לחילופין לנסות להכפיש את שמנו עם אותם מידעים...
אמרתי שיש שתי יריעות בתחום הסודיות. פעם אחת יש במסגרת העובדה שהוא שלוח שלי, אני שלחתי אותו לעבודה, הוא נמצא פיזית במקום שהאנשים חולקים איתו מידע אישי אינטימי בין אם הם רוצים או לא, בין אם הם שמים לב או לא, הוא הופך להיות הבעלים של המידע הזה. חלק מהדברים אני חשוף למידע הזה וחלק מהדברים אני לא חשוף למידע הזה. זו יריעה אחת. יריעה שניה מתייחסת להתנהלות היומיומית של הספינה, השוטפת, שזה כמובן דברים שאנו חשופים אליהם לחלוטין, אנחנו מנהלים אותם. לשאלת בית הדין אז מהו הידע הסודי פה, אני משיב שאם יש לקוח שמבקש ממני לקנות לו סוג מיוחד של אוכל שהוא למשל לא רוצה שידעו שהוא אוכל לא כשר ואני בחשבון ההוצאות רואה אוכל לא כשר והבן אדם חובש כיפה, זו דוגמא. יש דברים מקצועיים שציינתי קודם להתנהלות בהשכרות. ההתנהלות בהשכרות היא התנהלות עסקית וזה אומר שמנהלים עסק קטן של השכרות. כל הדברים האלה הם שלנו ואנחנו לא נראה לנו הגיוני שבן אדם ששלחנו אותו לעשות את העבודה הזאת במשך חמש שנים אצל לקוחות ספציפיים שהוא יחליט בוקר אחד שאנחנו מיותרים לו והוא יכול לתת את אותו שירות בדיוק לאותו לקוח לבד. זה נראה לנו לא הוגן ודורש צינון מסוים לפחות" (ה.ש.ר.ג).

53. מחומר הראיות שהובא לפנינו בשלב זה, איננו סבורים, לכאורה, כי המידע האמור מהווה "סוד מסחרי" בהתאם לחוק עוולות מסחריות. להלן נפרט את הטעמים להחלטה זו.
54. אשר לרשימת הלקוחות שצורפה כנספח 1 לבקשה, לא שוכנענו, לכאורה, בשלב זה, כי מדובר ברשימה סודית באופן שדרוש מאמץ מיוחד להשיגה ושיש ערך מוסף ממשי בקבלת הרשימה מן המוכן בענף. לעניין זה, לא נסתרה, לכאורה, עדותו של המשיב שלפיה "זהות בעלי היאכטות ופרטי הקשר שלהם ניתנים לגילוי בנקל" . לעניין זה הצהיר המשיב, כי "סקיפרים רבים במרינה אילת מחזיקים באותם פרטי קשר... הסקיפרים מיודדים ומכירים את בעלי היאכטות רק מעצם היותם במרינה באופן יומיומי" . המשיב הוסיף והסביר בעדותו הראשית כי "המרינה קטנה וצפופה והסקיפרים מאופי עבודתם, משוחחים הרבה אחד עם השני, זהו טבעו של הענף. בטח באילת שהינה מקום קטן ובטח ברציפי המלך שלמה הצפופים האחד עם השני. כמו שכונה קטנה מאד שכל היום הדיירים נוכחים בחצר ובמרפסות כל היום. כולם יודעים הכל על כולם. הסקיפרים במרינה מכירים את לקוחות המבקשת והמשיב מכיר את בעלי היאכטות האחרות במרינה ואף מחזיק בפרטי הקשר שלהם מבלי שהפליג עמם מעולם, פרטי קשר אלה לא הועברו לידיו באמצעות המבקשת" .
כמו כן, לא נסתרה עדותו של המשיב שלפיה "אירנה וינר הינה אישיות מפורסמת שדבר היותה בעלים של יאכטה באילת מפורסם אף בכתבות ב-ynet" . המשיב תמך טענתו זו בכתבה שצורפה כנספח 13 לתגובתו.
ויודגש, המשיב לא נחקר במסגרת חקירתו הנגדית ביחס להצהרתו בעדותו הראשית שלפיה זהות בעלי היאכטות ופרטי הקשר שלהם ניתנים לגילוי בנקל ועדותו בעניין זה לא נסתרה, לכאורה, בשלב זה.
מהאמור עולה, כי המבקשת טוענת שזהות חמשת הלקוחות שברשימה הינה בגדר סוד מסחרי, זאת על אף, שלא הוכח, לכאורה, כי פרטיהם אינם ידועים לעוסקים בענף.
55. זאת ועוד, המבקשת לא הוכיחה, לכאורה, בשלב זה, כי היא זו שחשפה בפני המשיב את זהותם של הלקוחות.
לעניין זה, נציין, כי הצהרתו של המשיב שלפיה מכר משותף של שני הצדדים, מר מיקי גל, שימש כ"מתווך" ב"עסקה" ביחס ליאכטה אירנה, כך שהמבקשת תשמש כחברת ניהול והמשיב ישמש כסקיפר לא נסתרה בשלב זה. יש לציין, כי המשיב תמך טענתו במייל מיום 20.2.14 בו הוא מתכתב עם מר מיקי גל (ראו נספח 10 לתצהירו של המשיב). אמנם, מהמייל לכשעצמו, לא ניתן ללמוד, לכאורה, כי ההתכתבות מתייחסת ליאכטה אירנה דווקא, ואולם, המשיב לא נשאל בעניין מייל זה במסגרת חקירתו הנגדית. חרף זאת, המשיב הופנה למייל אחר מיום 5.5.14 (ת/1) בו הוסכמו בין הצדדים תנאי העבודה וניתן לראות כי עותק מהמייל הועבר גם למר מיקי גל. עובדה זו, תומכת לכאורה, בטענת המשיב שלפיה מר מיקי גל היה מעורב בעסקה שנרקמה עם יאכטה אירנה. יש לציין, כי במסגרת החקירה הנגדית, המשיב עמד על כך שהמבקשת לא הייתה זו שהכירה לו את אירנה והבעלים שלה וביקש פעמיים מב"כ המבקשת להתייחס למכותבים במייל ; ואולם, המבקשת התעלמה מכך בחקירה. לא נעלמה מעיננו טענת מר זינגר שלפיה מר מיקי גל לא הכיר למבקשת את הבעלים של יאכטה אירנה. עם זאת, גם מר זינגר אישר בעדותו כי מר מיקי גל קישר בין המבקשת לבין מר סקוט מרינה שהכיר למבקשת את הבעלים של יאכטה אירנה .
עוד נציין, כי המבקשת לא העניקה לכאורה שירותי סקיפר ליאכטה אנג'ויה (לקוח 3); ובנסיבות העניין, לא הוכח, לכאורה, כי זהות הלקוח 3 נודעה למשיב עקב עבודתו במבקשת דווקא. המבקשת אף לא סתרה את טענת המשיב ביחס ללקוח החמישי ברשימה – יאכטה דדס טוי אסקייפ 3 – שלפיה היאכטה הינה תחת שירותי הניהול וסקיפר של מר יובל בן עמי שהינו מכר ותיק של המשיב. לאור האמור, על פניו, גם לא הוכח לכאורה כי לקוחות אלה אינם מוכרים או ידועים גם לאחרים.
56. עוד נוסיף, כי על פניו, המשיב לא עבד כסקיפר עם כל חמשת הלקוחות של המבקשת, ולא הוכח לכאורה כי המשיב קיבל מהמבקשת את פרטי ההתקשרות עם כל חמשת הלקוחות שברשימה.
57. הטענה הכללית של המבקשת שלפיה זהות הבעלים, שמם ופרטי ההתקשרות שלהם אינה ידועה "לכל מאן דבעי", אין בה כדי ללמד על העובדה כי מדובר בסוד מסחרי שלא ניתן לגילוי. לעניין זה נוסיף, כי על פניו, גם אם ההיכרות הראשונית בין המשיב למי מבעלי היאכטות הייתה בסיוע של המבקשת, הרי שאין בכך כדי ללמד שמדובר בסוד מסחרי שהמשיב לא היה יכול להגיע אליו בעצמו ושהמבקשת עשתה מאמצים כלשהם על מנת לשמור עליו מפני גילויו.
58. עוד ייאמר, כי לא נסתרה, לכאורה, טענת המשיב שלפיה לא היה לו קשר עם לקוחות 3-5 שברשימה במהלך תקופת עבודתו אצל המבקשת.
59. אשר לטענה כי המשיב היה חשוף ל"צרכי הלקוחות" שהינם בגדר "סוד מסחרי", שוכנענו, לכאורה, כי הידע הגלום במידע אותו מציין מר זינגר הן בתצהירו והן בעדותו הינו מידע שהגיע למשיב במסגרת עבודתו השוטפת אצל המבקשת ביחס לצרכיהם האישיים וחייהם האישיים של הלקוחות והוא אינו בגדר "סוד מסחרי". נדגיש, כי "סוד מסחרי" מוגדר בחוק עוולות מסחריות, בין היתר, כ"מידע עסקי..." וממילא מידע הנוגע לפרטים אישיים של הלקוחות אליהם נחשף המשיב במסגרת עבודתו ("הבגידות שלהם, השקרים שלהם, היחסים המשפחתיים שלהם" וכד') אינו מהווה לטעמינו מידע עסקי אשר "סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו". מקובלת עלינו טענת המשיב שלפי ידע אישי שהוא צבר ביחס לחיים האישיים של הלקוחות ואשר אינו מצוי בידיעת המבקשת, אינו יכול להוות "סוד מסחרי" של המבקשת.
60. אשר למידע כלכלי הנוגע ליאכטה, המבקשת לא הוכיחה, לכאורה, מהו המידע הכלכלי אליו נחשף המשיב ואשר הינו בגדר "סוד מסחרי" (תצהירו של מר זינגר שותק בעניין זה) (ראו סעיפים 23-24 לתצהירו של מר זינגר).
לא נעלם מעיננו כי מהתרשומות בקבוצת הווטסאפ עולה, לכאורה, כי המשיב היה שותף לקביעת מחירים שונים ללקוחות. זאת ועוד, גם המשיב העיד כי היה חשוף בקבוצה לעניינים כספיים. עם זאת, המשיב הבהיר כי העניינים הכספיים בהם לקח חלק היו בעיקר הצעות מחיר לשיווק של הפלגות:
"ש. באותה קבוצת וואצפ, תאשר לי בבקשה שנדונו גם הצעות מחיר ללקוחות, עניינים כספיים. זוכר?
ת. ... דברים יחידים שיכול להיות שלקחתי בהם חלק זה הנושא של הצעות מחיר של שיווק של הפלגות, לא היה לי קשר לכל הנושא של הדף האחורי של כמה החברה משלמת לבעלי הבית, כמה עולה להם הדברים, שום דבר כזה לא היה לי קשר אליו ולא התעסקתי איתו. הקשר של הבעלים היה לא דרכי בנושא הכספי, כמה הם משלמים וכל הדברים האלה.
ש. אתה אומר שאלה הצעות מחיר של השכרות
ת. של השכרות, דברים כאלה, אולי דברים שהיו ספציפיים שניסיתי לעזור. פעם היה לעשות איזה שיפוץ של משהו, דברים כאלה, אבל אני הייתי מביא את הצעת המחיר של הקבלן ונותן את זה במשרד לסער וסער היה מעביר את זה לאיתי או למי שצריך.
ש. אני רואה שדנים בקבוצה האם ההצעה טובה, האם לתת הנחה, איזו הנחה.
ת. אתה מדבר על לקוחות של צ'ארטרים, כן.
ש. יש עוד דוגמא, הודעה מ-31.7.2020 של סער, סער כותב בקבוצה "רגע לפני שאני מדבר עם בוריס" ... "אני רוצה להבין האם הגברת הזאת עוד מבקשת עמלה מאיתנו? אם לא המחיר לידיעת בוריס הוא 100,000 פחות עמלת סוכן (סי אלאינס) שזה 85,000 ₪ ברוטו, נטו לבוריס 50,000" כך כתב סער, ענייני כספי, ענייני עמלות בהתנהלות מול משפחת וינר. לכן אתה כן היית חשוף לעניינים האלה ועניינים כספיים אחרים של המבקשת. נכון?
ת. מדובר באותה ההפלגה שביצעתי עבור המבקשת בתקופת החל"ת שלי, זה היה דבר יוצא דופן..." .

עמוד הקודם123
4עמוד הבא