פסקי דין

עמ (מרכז) 57133-01-15 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים - חלק 5

26 אוקטובר 2021
הדפסה

סוף דבר:
157. במרביתן של הסוגיות שבמחלוקת קיבלתי את עמדת המשיב. במיעוטן – את עמדת המערערות. כל זאת כמפורט לעיל, בהרחבה.
158. בשולי פסק הדין מצאתי לנכון לציין את האופן שבו נוהל הליך מורכב זה על ידי באי כוח הצדדים, שלא הותירו אבן על אבן בכל אחת ואחת מהסוגיות שבמחלוקת, וכל זאת במקצועיות ובכישרון, בטוב טעם וביישוב הדעת.
159. המערערות תישאנה בהוצאות המשיב בסכום כולל של 75,000 ₪ שישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יתווספו אליו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן לפרסם את פסק הדין.
ניתן היום, כ' חשוון תשפ"ב, 26 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.

שמואל בורנשטין

עמוד הקודם1...45