האודן
כותבים

האודן

09 ספטמבר 2019
הדפסה

קבוצת האודן ישראל, הינה חלק מתאגיד הביטוח הבינלאומי Hyperion אשר מרכזו בלונדון, ובו כ-128 משרדים ב-32 מדינות. האודן ישראל הינה אחת משלוש סוכנויות הביטוח הכללי הגדולות בישראל, ועוסקת במגוון תחומי ביטוח: רכוש וחבויות, ביטוח קבלנים, נסיעות לחו"ל, תאונות אישיות, אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אחריות מקצועית, חבות מוצר, ניסויים קליניים, ורשלנות רפואית. משרד אפיק ושות' פועל בשיתוף פעולה עם קבוצת האודן הן בנושאי ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&O Insurance) והן בנושא ביטוח תשקיפים (POSI) בהקשר להנפקות של חברות ישראליות באוסטרליה.

פרסומים

לכל הכתבות