עדכוני חקיקה ופסיקה

עורך דין המייצג בעסקת מקרקעין לא אמור לחשוד שהלקוח שלו רמאי ולא יהיה אחראי לפעולות הלקוח

04 אוגוסט 2020
הדפסה

אדם מכר קרקע שאינה שלו באמצעות דרכונים מזויפים ובעלי הקרקע דרש פיצוי מעורכי הדין שייצגו את אותו רמאי.
בית המשפט העליון קבע שעורכי הדין שייצגו את הרמאי אינם אחראים אישית כלפי בעל הקרקע. עורך דין אינו חוקר או בלש פרטי ובהעדר סימני אזהרה לא אמור לחשוד שהלקוח שלו רמאי או להיות אחראי לפעולותיו. כאן התמונות בשני הדרכונים אולי בדיעבד היו צריכות להעלות חשד אבל בבחינת רכיב ההתרשלות, יש לבחון את סבירות ההתנהגות בעת התרחשותה, על פי הידוע 'בזמן אמת' ולא בדיעבד. גם שאר ההתנהלות לא הייתה חשודה ולכן לא היה נדרש עורך הדין לחשוד שהלקוח שלו רמאי ולא אחראי לפעולותיו.