עדכוני חקיקה ופסיקה

כאשר ההסכם קובע בעלות בזכויות במקרה של ביטול יש לכבדו ולהגביל את הסעדים לכספיים בלבד

27 אוקטובר 2020
הדפסה