עדכוני חקיקה ופסיקה

מידע פנים של חברה שפורסם בכנס מקצועי סגור לא ייחשב למידע פומבי

06 אפריל 2021
הדפסה

רואה חשבון סחר במניות חברה על בסיס מידע שקיבל באופן אישי מהמנכ"ל שלה, ואף ייעץ למנכ"ל כיצד להיטיב את ערך המניה, על מנת לגרוף רווחים. אחיו של רואה החשבון סחר במניות על פי המלצותיו. המידע היה מידע שפורסם על ידי החברה בכנס משקיעים סגור בנערך בלונדון אך לא פורסם לציבור באמצעות הבורסה.
בית המשפט קבע, כי רואה החשבון ואחיו ביצעו עבירה של שימוש במידע פנים וגזר על שניהם קנס ומאסר בפועל. מידע פנים הוא כל מידע מהותי, אשר אינו גלוי לציבור ולא ניתן להגיע אליו באופן עצמאי והעשוי להקנות יתרון בלתי הוגן למי שסוחר במניות חברה בהסתמך עליו. שימוש במידע פנים מהווה עבירה כלכלית, כאשר הסכנה בעבירות מסוג זה היא בפגיעה באמון הציבור וטובת המשק בשל הפרת השוויון בין 'השחקנים' בשוק ההון. כאן, רואה החשבון קיים קשר אינטנסיבי עם מנכ"ל החברה בנוגע לענייניה וקיבל ממנו מידע פנים על בסיסו הוא ואחיו רכשו מניות של החברה והוא אף המליץ לאחרים לרכוש מניות כאמור. העובדה כי המידע נחשף בעת קיומו של כנס מקצועי סגור לאנשי מקצוע אינו הופכת לפומבי את המידע, שהינו בעל יכולת השפעה משמעותית על מחיר מנית החברה ועשויה להעניק למחזיק בו יתרון לא הוגן על יתר המשקיעים בשוק. לפיכך, רואה החשבון ואחיו ביצעו עבירה של שימוש במידע פנים.