עדכוני חקיקה ופסיקה

תניית בוררות בין צדדים לא חלה על מי שלא חתום עליה גם אם מעורב בסכסוך שחלה עליו בוררות

28 אפריל 2021
הדפסה

מותג משקפיים ורסו התקשר עם חברה בבעלותו של הזמר עומר אדם, לצורך מכירת המותג בישראל ובהמשך נוהל משא ומתן להתקשרות משותפת עם רשת חנויות המשקפיים אופטיקנה. המשא ומתן הסתיים בבקשות לסעדים זמניים בישראל והליך בוררות שפתחה ורסו בפלורידה, ארה"ב, והליך משפטי שנפתח נגדה בישראל. ורסו ביקשה לעכב את ההליכים בישראל בשל הליך הבוררות בפלורידה.
בית המשפט דחה את הבקשה וקבע, כי אין מקום לעכב את ההליכים בין הצדדים. החוק מאפשר לעכב הליכים משפטיים בשל תניית בוררות, כאשר עיכוב הליכים הוא הכלל, והימנעות מעיכוב הליכים היא החריג. הכלל המנחה לגבי עיכוב הליכים בשל תניית בוררות זה הוא כיבוד הסכמות הצדדים כפי שהן משתקפות מפועלם, אף לאחר חתימת ההסכם. כאן, אמנם קיימת תניית בוררות הקבועה בהסכם, הכנסת אופטיקנה למערכת היחסים נעשתה לאחר ההסכם, אופטיקנה אינה חתומה על תניית הבוררות ולכן הסכם הבוררות לא חל עליה. לפיכך, אין מקום לעכב את ההליכים בין הצדדים.